Bohumil Kosa (296 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1474Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
939Dom v stráni
668Básne príležitostné
614Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
612Horký chlieb
607Básne
560Sonety
416Adam Šangala
389Verše
371Kratšia epika zo života dedinského ľudu
303Ženský zákon
279Básne
270Maroško študuje
259Slovenské ľudové rozprávky I.
236Slovensko a kultúra
222Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
218Gábor Vlkolinský
215Dozvuky II
214Slovenské hádanky
197Spevy Sama Chalúpky
195Dozvuky I
177Piľní poľní aj domajší hospodár
174Sláv
172Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
164Dom
163O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
157Slovenské ľudové rozprávky II.
156Danko a Janko
151Ako sa mladí ľudia ženia
148O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
145Veselé príbehy a výroky
144Panslavistický farár
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
141Kratšia epika historická a spoločenská
135Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
133Svatopluk
133Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
132Vohľady
132Košútky
128Slovanstvo a svet budúcnosti
124Články z časopisu Obzor
123Vlastný životopis
120Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
119Kliatba
115Články
114V krinolíne. (1856)
113Slovanstvo
112Slovensko a jeho život literárny
112O rodinných menách Bošáckej doliny
109Traja kamaráti
106Národnie spievanky 1 – Vojna
105V službe
105Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
104V čiernickej škole
104Júlia
103Blížence
103Slovanské starožitnosti I
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
99Kotlín (Časť druhá)
98Prvé prózy
97Dumy
97Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
95Prípravy na svadbu
94Bratia
93Irma
92Ozvena našich hôr
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
91Jedlovský učiteľ
91Nihilizmus
91Trest
89Novely a poviedky
86Slováci — vývin ich národného povedomia 1
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
85Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
82Hviezdoveda
82Z básní, venovaných A. Medzihradskému
81Prechádzka po Patagónii I
81Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
81Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
80Kuruci
78Na podkonickom bále
78Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
76Koreň a výhonky I.
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76State o svetovej literatúre 2
75Pochybenie
75Mať volá V
75Dejepis Uhorska
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
74Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
74Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
73História povstania slovenského z roku 1848
72Zápisky zaživa pochovaného
72Z epiky
721869. (I.)
71Rozpomienky a pamäti II
70Sen o šťastí
70Obeta
69Dáždnik
69Bacúchovie dvor
69Mať volá III
69O autoroch a knihách
69Jezuliatko
68Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
68Črty z doby moysesovskej
68Prechádzka po Patagónii III
68Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
67Devätnáste storočie a maďarizmus
67Hlas k rodákom
67Kraje a lesy ve Zvolensku
66Pod hrubou kôrou
66Slováci — vývin ich národného povedomia 2
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
65Na mena
65Kázne
65Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
64Piesne svobody
64Detva — spevy
63Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
63Z dejín literatúry 5
62Suplikant
62Zrínsky na Sihoti
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
61Prešovská jatka
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
60Oppidum Hybbe
58O polnoci
57Mam a klam alebo Falošné diamanty
57Pri kozúbku a pod lipou
57Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
56Päťdesiat rokov slovenského života II
54Vo výškach života
54Stará pieseň
53Hriešne hnevy
53Janko Kosák v nebi
53Zpod Ľadorhory
53Proti prúdu
53Pokuta za hriech
52Lazar
52Piesne národa
52Vesna života
52Vidíte zrnko
52Divné milosrdenstvo
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
51Běla
51Verše z vojny
50Zrná
50Dramatická literatúra 2. Činohry
49Vešelínov odboj
49Z denníka
49Glosy
49Posudky a recenzie II
48Z poézie
47Poklad
46Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
46Život Dr. Martina Luthera
45Z dediny
45Tempi passati
45Listy Timrave
45Básne
45Slovanské starožitnosti II
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44V Belehrade
44Dva slnečné dni
44Príspevky a recenzie
44Piesne, verše a rečňovanky
43Úhrad
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Básnické preklady
43Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
43Stará rozprávka
43Božie cesty
42Pred tebou váza
42Náš ujček
42Listy z Uhorska
42Autobiografické črty
42Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
41Lyrická nôta
41K odohnaniu ovadov
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Naše literárne úlohy
40Rajnoha
40O vlastnom živote a diele
40Ako to bolo?
40Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
39V zakliatom zámku
39Pohádky a poviedky I
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
38O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
37Recitácie
37Verše drobné
37Prostonárodnie hádky
37Legendy a legendárne rozprávky
36Preklady
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Bič
36Melancholický gavalier
35State o svetovej literatúre 1
35Obrazy ze života Slováků
35Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
34Prvotiny
34O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
34Slovenský anekdotár
34Za svetlom
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Zelený mlyn
33Z Triestu do Egyptu
33Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32State o svetovej literatúre 3
31Vyhodený študent pri skale
31Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
31Otroci v 19. storočí
30U Tatier
30V rozhraní nálad
29Výtvarné umění na Slovensku
29Výber z článkov
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
27Z našich rovín
27Na cestách
27Listy Jána Bottu
26Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
26Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
26Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
26O vzájomnosti slovanskej
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Vohľady
25So svetlom
25Starouš plesnivec
25Svadba v Jasenovej
25Slovenské národnie piesne I.
25Rozprávky o zvieratách
25Krátka historia Slovákov
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
24Známy rukopis
24Pijan gazda
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Vďačné siroty
23Od srdca k srdcu
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Pokorená mužská pýcha
22Povesti prastarých báječných časov 3
22Povesti
22Slovenské pohádky a pověsti I
21Kytka z Tatier
21Vlk špekulant
21Krvavý hostinec a iné povesti
20Na polhodinku
20Slovenské ľudové balady
19Vytriezvejú
19Ľudské povedomie III. Vedenie
19Rozprávky s živly nadprirodzenými I
19Slovenská strážkyňa
19Povesti prastarých báječných časov 4
19Rozprávky s živly nadprirodzenými II
18Výborná Pražská kuchařská kniha
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
18Oklamaní klamári
18Kuplety
18Slováci a sloboda
18Příspěvek k počátkům historie slovenské
17Myjava
17Května Slovenska
17Žartovné poviedky a anekdoty
17Láska a pomsta
17Veniec národních piesní slovenských
17Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
16Lovena
16Slovenské národnie piesne II
15Peštiansky ideál
15Korešpondencia Jána Hollého
15Listy Jána Francisciho 2
15Báje a pověsti
15Veleba Sitna
15Sitno
15Krupinské bralce
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Tak je to na tomto svete!
12Príslovia a porekadlá
12Modropáskový automobil
11Námorná zmluva
9Bedár
8Kalendář
7Hry, obyčaje a povery
7Spomienky
7Pohádky a poviedky III
6Merníkov palec
6Spevy bohatierske
6Úklad a matka

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.