Bohumil Kosa (302 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1488Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
961Dom v stráni
676Básne príležitostné
632Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
617Horký chlieb
611Básne
568Sonety
421Adam Šangala
394Verše
378Kratšia epika zo života dedinského ľudu
310Ženský zákon
279Básne
270Maroško študuje
262Slovenské ľudové rozprávky I.
237Slovensko a kultúra
227Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
222Slovenské hádanky
218Gábor Vlkolinský
218Dozvuky II
211Spevy Sama Chalúpky
199Dozvuky I
183Piľní poľní aj domajší hospodár
175Sláv
173Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
165Dom
164O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
159Danko a Janko
159Slovenské ľudové rozprávky II.
153Ako sa mladí ľudia ženia
152O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
146Veselé príbehy a výroky
145Panslavistický farár
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
144Kratšia epika historická a spoločenská
139Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
137Svatopluk
134Košútky
134Slovanstvo a svet budúcnosti
133Vohľady
133Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
127Vlastný životopis
127Články z časopisu Obzor
123Kliatba
122Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
119Slovanstvo
115Články
115V krinolíne. (1856)
114Slovensko a jeho život literárny
113O rodinných menách Bošáckej doliny
111Traja kamaráti
109Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
108Národnie spievanky 1 – Vojna
108Slovanské starožitnosti I
106V čiernickej škole
106Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
105V službe
104Júlia
103Blížence
99Dumy
99Kotlín (Časť druhá)
99Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
98Prvé prózy
96Prípravy na svadbu
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
94Bratia
93Irma
93Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
92Ozvena našich hôr
92Nihilizmus
92Trest
91Jedlovský učiteľ
90Novely a poviedky
86Slováci — vývin ich národného povedomia 1
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
83Hviezdoveda
83Z básní, venovaných A. Medzihradskému
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
81Kuruci
81Prechádzka po Patagónii I
80State o svetovej literatúre 2
79Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
78Na podkonickom bále
77Koreň a výhonky I.
77Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76Dejepis Uhorska
75Pochybenie
75Mať volá V
75História povstania slovenského z roku 1848
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
74Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
74Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
73Rozpomienky a pamäti II
731869. (I.)
72Zápisky zaživa pochovaného
72Z epiky
71Sen o šťastí
71Bacúchovie dvor
71Obeta
70O autoroch a knihách
70Jezuliatko
69Dáždnik
69Črty z doby moysesovskej
69Mať volá III
69Hlas k rodákom
68Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
68Prechádzka po Patagónii III
68Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
68Kázne
68Devätnáste storočie a maďarizmus
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
67Kraje a lesy ve Zvolensku
66Pod hrubou kôrou
66Slováci — vývin ich národného povedomia 2
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
66Detva — spevy
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Na mena
64Piesne svobody
64Z dejín literatúry 5
63Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
63Prešovská jatka
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
62Suplikant
62Zrínsky na Sihoti
62Oppidum Hybbe
59O polnoci
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
58Mam a klam alebo Falošné diamanty
57Pri kozúbku a pod lipou
56Päťdesiat rokov slovenského života II
55Stará pieseň
54Vo výškach života
54Janko Kosák v nebi
54Pokuta za hriech
53Hriešne hnevy
53Zpod Ľadorhory
53Proti prúdu
52Lazar
52Piesne národa
52Vesna života
52Vidíte zrnko
52Divné milosrdenstvo
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
52Dramatická literatúra 2. Činohry
51Běla
51Verše z vojny
50Posudky a recenzie II
50Zrná
49Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
49Vešelínov odboj
49Z denníka
49Glosy
49Z poézie
47Poklad
47Slovanské starožitnosti II
47Život Dr. Martina Luthera
46Z dediny
46Tempi passati
46Listy Timrave
46Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
45Príspevky a recenzie
45Piesne, verše a rečňovanky
45Básne
45Národní domácí kuchařka česko-americká
44V Belehrade
44Dva slnečné dni
44Pohádky a poviedky I
43Úhrad
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Básnické preklady
43K odohnaniu ovadov
43Ako to bolo?
43Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
43Autobiografické črty
43Stará rozprávka
43Božie cesty
42Pred tebou váza
42Náš ujček
42Listy z Uhorska
42Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
41Lyrická nôta
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
41Naše literárne úlohy
41V zakliatom zámku
41Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
40Rajnoha
40O vlastnom živote a diele
40O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
38Recitácie
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Legendy a legendárne rozprávky
37Verše drobné
37Melancholický gavalier
37Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
37Prostonárodnie hádky
36Preklady
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Bič
36State o svetovej literatúre 1
35O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
35Slovenský anekdotár
35Obrazy ze života Slováků
35Za svetlom
35Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
34Prvotiny
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Zelený mlyn
33Z Triestu do Egyptu
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32State o svetovej literatúre 3
32Otroci v 19. storočí
31Vyhodený študent pri skale
31Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
31Listy Jána Bottu
30U Tatier
30V rozhraní nálad
30Výber z článkov
30Krvavý hostinec a iné povesti
29Výtvarné umění na Slovensku
29Za reč a práva ľudu
28Z dejín literatúry 4
28O vzájomnosti slovanskej
27Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
27Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
27Z našich rovín
27Na cestách
27Slovenské národnie piesne I.
26Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
26So svetlom
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
26Krátka historia Slovákov
25Vohľady
25Starouš plesnivec
25Svadba v Jasenovej
25Rozprávky o zvieratách
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
24Vďačné siroty
24Známy rukopis
24Pijan gazda
24Slovenské pohádky a pověsti I
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Pokorená mužská pýcha
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Od srdca k srdcu
23Povesti
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Slovenské ľudové balady
22Kytka z Tatier
21Vlk špekulant
20Na polhodinku
20Povesti prastarých báječných časov 4
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
19Vytriezvejú
19Ľudské povedomie III. Vedenie
19Rozprávky s živly nadprirodzenými I
19Slovenská strážkyňa
18Výborná Pražská kuchařská kniha
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
18Žartovné poviedky a anekdoty
18Oklamaní klamári
18Kuplety
18Slováci a sloboda
18Příspěvek k počátkům historie slovenské
18Pohádky a poviedky III
17Korešpondencia Jána Hollého
17Myjava
17Května Slovenska
17Láska a pomsta
17Veniec národních piesní slovenských
17Slovenské národnie piesne II
17Sitno
17Krupinské bralce
17Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
16Lovena
16Peštiansky ideál
16Báje a pověsti
15Listy Jána Francisciho 2
15Tak je to na tomto svete!
15Veleba Sitna
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Modropáskový automobil
13Príslovia a porekadlá
12Námorná zmluva
11Kalendář
10Bedár
9Spomienky
7Hry, obyčaje a povery
7Merníkov palec
7Spevy bohatierske
7Úklad a matka
3Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
3Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
2Italské listy
2Anglické listy
2Výlet do Španěl
2Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.