Bohumil Kosa (296 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1480Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
949Dom v stráni
674Básne príležitostné
620Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
615Horký chlieb
610Básne
566Sonety
418Adam Šangala
392Verše
374Kratšia epika zo života dedinského ľudu
308Ženský zákon
279Básne
270Maroško študuje
261Slovenské ľudové rozprávky I.
237Slovensko a kultúra
225Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
218Gábor Vlkolinský
218Dozvuky II
216Slovenské hádanky
203Spevy Sama Chalúpky
199Dozvuky I
181Piľní poľní aj domajší hospodár
175Sláv
172Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
165Dom
163O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
157Slovenské ľudové rozprávky II.
156Danko a Janko
153Ako sa mladí ľudia ženia
149O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
145Veselé príbehy a výroky
144Panslavistický farár
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
143Kratšia epika historická a spoločenská
139Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
136Svatopluk
134Košútky
133Vohľady
133Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
132Slovanstvo a svet budúcnosti
126Články z časopisu Obzor
123Vlastný životopis
122Kliatba
121Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
118Slovanstvo
115Články
114V krinolíne. (1856)
113Slovensko a jeho život literárny
112O rodinných menách Bošáckej doliny
111Traja kamaráti
107Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
106Národnie spievanky 1 – Vojna
105V čiernickej škole
105V službe
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
104Júlia
103Blížence
103Slovanské starožitnosti I
99Dumy
99Kotlín (Časť druhá)
98Prvé prózy
97Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
96Prípravy na svadbu
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
94Bratia
93Irma
92Ozvena našich hôr
92Nihilizmus
92Trest
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
91Jedlovský učiteľ
90Novely a poviedky
86Slováci — vývin ich národného povedomia 1
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
83Hviezdoveda
83Z básní, venovaných A. Medzihradskému
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
81Kuruci
81Prechádzka po Patagónii I
79Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
79State o svetovej literatúre 2
78Na podkonickom bále
76Koreň a výhonky I.
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76Dejepis Uhorska
75Pochybenie
75Mať volá V
75História povstania slovenského z roku 1848
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
74Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
74Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
731869. (I.)
72Zápisky zaživa pochovaného
72Z epiky
72Rozpomienky a pamäti II
71Obeta
70Sen o šťastí
70Bacúchovie dvor
69Dáždnik
69Črty z doby moysesovskej
69Mať volá III
69O autoroch a knihách
69Jezuliatko
68Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
68Prechádzka po Patagónii III
68Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
68Hlas k rodákom
67Kázne
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
67Devätnáste storočie a maďarizmus
67Kraje a lesy ve Zvolensku
66Pod hrubou kôrou
66Slováci — vývin ich národného povedomia 2
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Na mena
65Detva — spevy
64Piesne svobody
63Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
63Prešovská jatka
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
63Z dejín literatúry 5
62Suplikant
62Zrínsky na Sihoti
61Oppidum Hybbe
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
58O polnoci
57Mam a klam alebo Falošné diamanty
57Pri kozúbku a pod lipou
56Päťdesiat rokov slovenského života II
55Stará pieseň
54Vo výškach života
53Hriešne hnevy
53Janko Kosák v nebi
53Zpod Ľadorhory
53Proti prúdu
53Pokuta za hriech
52Lazar
52Piesne národa
52Vesna života
52Vidíte zrnko
52Divné milosrdenstvo
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
51Běla
51Verše z vojny
50Zrná
50Dramatická literatúra 2. Činohry
49Vešelínov odboj
49Z denníka
49Glosy
49Posudky a recenzie II
48Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
48Z poézie
47Poklad
47Život Dr. Martina Luthera
46Z dediny
46Tempi passati
46Listy Timrave
45Básne
45Slovanské starožitnosti II
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44V Belehrade
44Dva slnečné dni
44Príspevky a recenzie
44Piesne, verše a rečňovanky
43Úhrad
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Básnické preklady
43Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
43Autobiografické črty
43Stará rozprávka
43Božie cesty
43Pohádky a poviedky I
42Pred tebou váza
42K odohnaniu ovadov
42Náš ujček
42Ako to bolo?
42Listy z Uhorska
42Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
41Lyrická nôta
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Naše literárne úlohy
40Rajnoha
40O vlastnom živote a diele
40V zakliatom zámku
40Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
39Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
37Recitácie
37Verše drobné
37Prostonárodnie hádky
37Legendy a legendárne rozprávky
36Preklady
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Bič
36Melancholický gavalier
36Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
35O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
35State o svetovej literatúre 1
35Obrazy ze života Slováků
34Prvotiny
34Slovenský anekdotár
34Za svetlom
34Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Zelený mlyn
33Z Triestu do Egyptu
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32State o svetovej literatúre 3
31Vyhodený študent pri skale
31Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
31Otroci v 19. storočí
30U Tatier
30V rozhraní nálad
30Výber z článkov
30Listy Jána Bottu
29Výtvarné umění na Slovensku
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
28Krvavý hostinec a iné povesti
27Z našich rovín
27Na cestách
26Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
26Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
26Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
26O vzájomnosti slovanskej
26Slovenské národnie piesne I.
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Vohľady
25So svetlom
25Starouš plesnivec
25Svadba v Jasenovej
25Rozprávky o zvieratách
25Krátka historia Slovákov
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
24Známy rukopis
24Pijan gazda
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Vďačné siroty
23Od srdca k srdcu
23Povesti
23Slovenské pohádky a pověsti I
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Pokorená mužská pýcha
22Povesti prastarých báječných časov 3
21Kytka z Tatier
21Vlk špekulant
20Na polhodinku
20Slovenské ľudové balady
19Vytriezvejú
19Ľudské povedomie III. Vedenie
19Rozprávky s živly nadprirodzenými I
19Slovenská strážkyňa
19Povesti prastarých báječných časov 4
19Rozprávky s živly nadprirodzenými II
18Výborná Pražská kuchařská kniha
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
18Oklamaní klamári
18Kuplety
18Slováci a sloboda
18Příspěvek k počátkům historie slovenské
18Pohádky a poviedky III
17Myjava
17Května Slovenska
17Žartovné poviedky a anekdoty
17Láska a pomsta
17Veniec národních piesní slovenských
17Sitno
17Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
16Lovena
16Peštiansky ideál
16Korešpondencia Jána Hollého
16Slovenské národnie piesne II
16Krupinské bralce
15Listy Jána Francisciho 2
15Báje a pověsti
15Veleba Sitna
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Tak je to na tomto svete!
12Príslovia a porekadlá
12Modropáskový automobil
11Námorná zmluva
9Bedár
8Kalendář
7Hry, obyčaje a povery
7Spomienky
7Úklad a matka
6Merníkov palec
6Spevy bohatierske

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.