Bohumil Kosa (307 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1512Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
970Dom v stráni
678Básne príležitostné
635Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
625Horký chlieb
615Básne
576Sonety
426Adam Šangala
399Verše
383Kratšia epika zo života dedinského ľudu
313Ženský zákon
281Básne
271Maroško študuje
264Slovenské ľudové rozprávky I.
240Slovensko a kultúra
227Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
224Slovenské hádanky
219Gábor Vlkolinský
219Dozvuky II
217Spevy Sama Chalúpky
202Dozvuky I
183Piľní poľní aj domajší hospodár
176Sláv
176Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
167Dom
165O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
160Danko a Janko
159Slovenské ľudové rozprávky II.
154Ako sa mladí ľudia ženia
152O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
146Veselé príbehy a výroky
145Panslavistický farár
145Kratšia epika historická a spoločenská
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
143Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
138Svatopluk
137Slovanstvo a svet budúcnosti
135Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
134Vohľady
134Košútky
128Vlastný životopis
128Články z časopisu Obzor
123Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
123Kliatba
119Články
119Slovanstvo
115V krinolíne. (1856)
115Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
114Slovensko a jeho život literárny
113O rodinných menách Bošáckej doliny
113Traja kamaráti
109Slovanské starožitnosti I
108Národnie spievanky 1 – Vojna
107V čiernickej škole
107Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
106V službe
105Júlia
104Blížence
101Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
99Dumy
99Kotlín (Časť druhá)
98Prvé prózy
97Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
96Prípravy na svadbu
95Bratia
94Ozvena našich hôr
94Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
93Irma
92Jedlovský učiteľ
92Nihilizmus
92Trest
90Novely a poviedky
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
86Slováci — vývin ich národného povedomia 1
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
84Prechádzka po Patagónii I
84Z básní, venovaných A. Medzihradskému
83Hviezdoveda
83Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
83Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
83Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
83State o svetovej literatúre 2
81Kuruci
79Na podkonickom bále
78Koreň a výhonky I.
78Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
78Dejepis Uhorska
77Mať volá V
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
75Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
75Pochybenie
75Rozpomienky a pamäti II
75História povstania slovenského z roku 1848
74Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
731869. (I.)
72Sen o šťastí
72Zápisky zaživa pochovaného
72Črty z doby moysesovskej
72Z epiky
72Bacúchovie dvor
72O autoroch a knihách
72Jezuliatko
71Obeta
70Prechádzka po Patagónii III
70Mať volá III
70Devätnáste storočie a maďarizmus
69Dáždnik
69Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
69Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
69Hlas k rodákom
68Kázne
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
67Z dejín literatúry 5
67Kraje a lesy ve Zvolensku
66Pod hrubou kôrou
66Slováci — vývin ich národného povedomia 2
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
66Detva — spevy
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Na mena
64Piesne svobody
64Prešovská jatka
64Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
63Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
63Oppidum Hybbe
62Suplikant
62Zrínsky na Sihoti
61O polnoci
59Mam a klam alebo Falošné diamanty
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
57Pri kozúbku a pod lipou
56Päťdesiat rokov slovenského života II
55Stará pieseň
54Vo výškach života
54Janko Kosák v nebi
54Pokuta za hriech
54Běla
53Hriešne hnevy
53Zpod Ľadorhory
53Proti prúdu
53Dramatická literatúra 2. Činohry
52Lazar
52Piesne národa
52Vesna života
52Vidíte zrnko
52Divné milosrdenstvo
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
51Verše z vojny
50Posudky a recenzie II
50Z poézie
50Zrná
49Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
49Vešelínov odboj
49Z denníka
49Glosy
48Život Dr. Martina Luthera
48Pohádky a poviedky I
47Tempi passati
47Poklad
47Slovanské starožitnosti II
47Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
46Z dediny
46Listy Timrave
46Básne
46Národní domácí kuchařka česko-americká
45Príspevky a recenzie
45Piesne, verše a rečňovanky
44Úhrad
44V Belehrade
44Dva slnečné dni
44Básnické preklady
44Ako to bolo?
44Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
44Autobiografické črty
44Božie cesty
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43K odohnaniu ovadov
43Stará rozprávka
43V zakliatom zámku
42Pred tebou váza
42Náš ujček
42Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
42Listy z Uhorska
42Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
42O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
42Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
41Lyrická nôta
41Rajnoha
41O vlastnom živote a diele
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Naše literárne úlohy
38Recitácie
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38State o svetovej literatúre 1
38Melancholický gavalier
38Legendy a legendárne rozprávky
37Verše drobné
37Bič
37Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
37Prostonárodnie hádky
36Preklady
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
36Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
35Slovenský anekdotár
35Obrazy ze života Slováků
35Za svetlom
35Listy Jána Bottu
34Prvotiny
34State o svetovej literatúre 3
34Z Triestu do Egyptu
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Zelený mlyn
32Vyhodený študent pri skale
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Otroci v 19. storočí
32Výber z článkov
31Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
31V rozhraní nálad
30Výtvarné umění na Slovensku
30U Tatier
30Krvavý hostinec a iné povesti
29Za reč a práva ľudu
29O vzájomnosti slovanskej
29Slovenské národnie piesne I.
28Z dejín literatúry 4
28Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
28Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
27Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
27Z našich rovín
27Na cestách
27Starouš plesnivec
27Slovenské ľudové balady
27Krátka historia Slovákov
26So svetlom
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Vohľady
25Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
25Svadba v Jasenovej
25Rozprávky o zvieratách
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Vďačné siroty
24Známy rukopis
24Pijan gazda
24Od srdca k srdcu
24Slovenské pohádky a pověsti I
23Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Pokorená mužská pýcha
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Povesti
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Kytka z Tatier
22Vlk špekulant
20Ľudské povedomie III. Vedenie
20Na polhodinku
20Povesti prastarých báječných časov 4
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
20Oklamaní klamári
19Vytriezvejú
19Rozprávky s živly nadprirodzenými I
19Slovenská strážkyňa
19Korešpondencia Jána Hollého
19Veniec národních piesní slovenských
19Slováci a sloboda
19Sitno
18Výborná Pražská kuchařská kniha
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
18Žartovné poviedky a anekdoty
18Listy Jána Francisciho 2
18Tak je to na tomto svete!
18Kuplety
18Báje a pověsti
18Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
18Příspěvek k počátkům historie slovenské
18Pohádky a poviedky III
17Lovena
17Myjava
17Května Slovenska
17Láska a pomsta
17Slovenské národnie piesne II
17Veleba Sitna
17Krupinské bralce
16Peštiansky ideál
15Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
15Modropáskový automobil
13Príslovia a porekadlá
13Kalendář
13Bedár
13Námorná zmluva
12Obrázky z Holandska
12Stručný opis Svätej zeme Palestíny
10Cesta na sever
9Spomienky
8Merníkov palec
8Úklad a matka
8Výber z poézie Sergeja Jesenina
8Listy Jána Francisciho 1
7Hry, obyčaje a povery
7Spevy bohatierske
6Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
5Italské listy
5Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
4Anglické listy
4Výlet do Španěl
4Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.