Daniel Winter (299 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1035Rysavá jalovica
939Dom v stráni
668Básne príležitostné
614Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
428Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
371Kratšia epika zo života dedinského ľudu
279Básne
222Olejkár
214Slovenské hádanky
211Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
195Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
193Bájosloví pohanskích Slovákov
171Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
168Faustiáda
160Svätomartiniada
156Mišo
152Svadba
148O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
144Panslavistický farár
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
140Hrdina
135Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
128Slovanstvo a svet budúcnosti
126V žatvu
124Sto slovenských ľudových balád. Historické
121Vianočné oblátky
121Ako Kvapôčka putovala
120Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
119Detva
116Obrázky z amerického života
108Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
105Sľuby
105Staniša
105Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
103Piesne zďaleka
103Slovanské starožitnosti I
102Jožkova svadba
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
99Pamätihodnosti Muránskeho zámku
99Básnici
98Priechod cez Čertovicu
98Jej budúci
98Prvé prózy
94Rozpomienky a pamäti I
91Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
91Compendiata historia gentis Slavae
87Články a úvahy
86Syn výtečníka 1
84Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
84Zo Slovenska do Talianska
84V slnečnej krajine
83Slečna Nina
82Hviezdoveda
82Z básní, venovaných A. Medzihradskému
80Ekvádorský zápisník
80Sluha
79Syn výtečníka 2
79Ako prišli lastovičky domov
78Do Ameriky
78Opilcovo dieťa
78Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
77Vytriezvenie
76Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76State o svetovej literatúre 2
75Denník Ľudovíta V. Riznera
75Mať volá V
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
75Dejepis Slovákov
74O Slovensku a slovenskej literatúre
74Sto slovenských ľudových balád. Úvod
73Mať volá I
73Honolulu, pieseň labute
73História povstania slovenského z roku 1848
71Katolíckí spevňík I.
71Bohumil Valizlosť Zábor II
70Obeta
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Lovec jaguárov
69Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
69Slovanský národopis
69Mať volá II
69Mať volá III
69Mať volá IV
69O autoroch a knihách
69Jezuliatko
68Prechádzka po Patagónii III
68Keď bol Matej malý
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Spod školského prachu
67Punta Arenas
67Šťastlivé Vianoce
67Devätnáste storočie a maďarizmus
67Hlas k rodákom
67Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
67Odkaz mŕtvych
66Pavlus
65Kázne
65V službe národa
65Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
64Katolíckí spevňík II.
63Cesta do Palestíny
63Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
63Kamenný chodníček
63Apológia
63Z dejín literatúry 5
61Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
61Prešovská jatka
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
61Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
60Tri vrecia zemiakov
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
60Oppidum Hybbe
59S úsmevom Vianoc
59Oštep a meč
58Šťastný Štedrý deň
57Tuláci
57Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
56Bitka u Rozhanoviec
56Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
55Ako zomieral Sláviček
55Peterko
54Zo slovenskej estetiky
54Básne zo 60-tych rokov
54Jonáš Záborský. Nákres životopisný
53Stála láska
53Králik
53Splnená túžba
53Kompan
53Za presvedčenie
52Vesna života
52Posudky a recenzie
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Keď nikde nebolo pomoci
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
50Michal M. Hodža
50Kapitoly zo slovenskej literatúry
50Dramatická literatúra 2. Činohry
49Anna Petrovna
49Kritické torzo
48Prispôsobenie
48Magister rytier Donč
47Zo Slovenska do Ríma
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Dieťa
47Poklad
47V pevnej ruke
47Ľúbosť
46Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
46Cesta na knížecí pole
46Z korešpondencie
46Polemiky
46Sirôtky
46Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
46Život Dr. Martina Luthera
45Próza
45Listy Timrave
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Básne
45Slovanské starožitnosti II
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Zo zápisníkov
44Listy Maríne Hodžovej
44Cesta do Egypta a Palestíny
44Príspevky a recenzie
44Kríž pod lipami
44Vo vyhnanstve
44Piesne, verše a rečňovanky
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Z dejín literatúry 1
42Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
42Posledné dni Moravy
42Ukážky z korešpondencie
42Listy z Uhorska
41Básne zo 40-tych rokov
41Šafárik o sebe
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
40Poslední počestnost spící dýmky
40Rajnoha
40Viedenské príbehy od očitého svedka
40O vlastnom živote a diele
40Matka
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Z listov bratislavským felibrom
39Básne z 50-tych rokov
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Kto zaplatí nohavice?
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Svitanie na východe
37Intonácie jari
37Verše drobné
37Presadený kvietok
36Kyčina
36Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
36Preklady
36Ukojenie tôní
36Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
36Slovo za slovenčinu
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Básne z 30-tych rokov
36Súseda sa obesila
36Melancholický gavalier
35Výlet do Tatier
35State o svetovej literatúre 1
34Fragment drámy
34Prvotiny
34Z listov Dr. Lesebucha
34Básnické preklady
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Ako môže malá voda veľkú rybu dať
34Slovenský anekdotár
34Hviezdoslav
33Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
33Listy a zprávy
33V máji
33Z dejín literatúry 3
33Zelený mlyn
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Marína Hrúzová
32Náš pán ujo
32State o svetovej literatúre 3
32Tri kapitole o biedach krčmára
31Vyhodený študent pri skale
31Literatúrou k národnej osvete
31Zkúsenosť
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Ľudská komédia
30Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Mrzutosti na ceste
30Pod lipkou
30Hry celovečerné
29Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
28Publicistika
28Rozpomienky na dni peknej mladosti
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
27Pokútnica
27Sládkovičove básne
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Môj životopis
26Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
26Zemanova láska
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26Dva listy. Juraj Rebro na vojne
26Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
26Ľudské povedomie I
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Pytač z panského rodu
25Dramatická literatúra. Doplnok
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25O jazyku človeka
24Dva hymny
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Listy Martina Hamuljaka I
24Ľudské povedomie II. Sebavedomie
24Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
23Pán richtár
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Čudný pán
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
21Nápor — odpor
20Slovenské mláďatká
19Ľudské povedomie III. Vedenie
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
17Května Slovenska
15Korešpondencia Jána Hollého
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.