Daniel Winter (299 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1039Rysavá jalovica
949Dom v stráni
674Básne príležitostné
621Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
430Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
374Kratšia epika zo života dedinského ľudu
279Básne
225Olejkár
216Slovenské hádanky
213Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
195Bájosloví pohanskích Slovákov
195Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
172Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
169Faustiáda
160Svätomartiniada
156Mišo
152Svadba
149O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
144Panslavistický farár
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
141Hrdina
139Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
132Slovanstvo a svet budúcnosti
128Sto slovenských ľudových balád. Historické
127V žatvu
124Detva
122Ako Kvapôčka putovala
121Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
121Vianočné oblátky
116Obrázky z amerického života
113Staniša
108Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
107Piesne zďaleka
107Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
106Sľuby
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
103Jožkova svadba
103Slovanské starožitnosti I
99Priechod cez Čertovicu
99Jej budúci
99Pamätihodnosti Muránskeho zámku
99Básnici
98Prvé prózy
95Rozpomienky a pamäti I
91Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
91Compendiata historia gentis Slavae
88Syn výtečníka 1
87Články a úvahy
86Ekvádorský zápisník
85Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
85V slnečnej krajine
84Slečna Nina
84Zo Slovenska do Talianska
83Hviezdoveda
83Z básní, venovaných A. Medzihradskému
82Sluha
80Ako prišli lastovičky domov
79Vytriezvenie
79Syn výtečníka 2
79Opilcovo dieťa
79Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
79State o svetovej literatúre 2
78Do Ameriky
77Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
76Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
75Denník Ľudovíta V. Riznera
75Mať volá V
75Honolulu, pieseň labute
75História povstania slovenského z roku 1848
75Dejepis Slovákov
75Sto slovenských ľudových balád. Úvod
74O Slovensku a slovenskej literatúre
73Mať volá I
72Katolíckí spevňík I.
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor II
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Mať volá II
70Lovec jaguárov
69Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
69Slovanský národopis
69Mať volá III
69Mať volá IV
69O autoroch a knihách
69Jezuliatko
69Odkaz mŕtvych
68Prechádzka po Patagónii III
68Keď bol Matej malý
68Punta Arenas
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Spod školského prachu
68Hlas k rodákom
68Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
67Pavlus
67Kázne
67Šťastlivé Vianoce
67V službe národa
67Devätnáste storočie a maďarizmus
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Katolíckí spevňík II.
65Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
64Cesta do Palestíny
64Kamenný chodníček
64Apológia
63Prešovská jatka
63Z dejín literatúry 5
62Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
62Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
61Tri vrecia zemiakov
61Oppidum Hybbe
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
59S úsmevom Vianoc
59Oštep a meč
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
58Šťastný Štedrý deň
57Tuláci
57Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
56Bitka u Rozhanoviec
56Ako zomieral Sláviček
56Peterko
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Kompan
54Zo slovenskej estetiky
54Básne zo 60-tych rokov
54Za presvedčenie
53Stála láska
53Králik
53Splnená túžba
52Vesna života
52Posudky a recenzie
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Keď nikde nebolo pomoci
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Kapitoly zo slovenskej literatúry
51Anna Petrovna
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
50Michal M. Hodža
50Dramatická literatúra 2. Činohry
49Kritické torzo
48Prispôsobenie
48Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
48Magister rytier Donč
48Zo Slovenska do Ríma
48Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
47Cesta do Egypta a Palestíny
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Dieťa
47Poklad
47V pevnej ruke
47Ľúbosť
47Život Dr. Martina Luthera
46Cesta na knížecí pole
46Z korešpondencie
46Polemiky
46Sirôtky
46Listy Timrave
45Próza
45Listy Maríne Hodžovej
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Básne
45Slovanské starožitnosti II
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Zo zápisníkov
44Príspevky a recenzie
44Kríž pod lipami
44Vo vyhnanstve
44Piesne, verše a rečňovanky
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Šafárik o sebe
43Z dejín literatúry 1
42Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
42Posledné dni Moravy
42Ukážky z korešpondencie
42Listy z Uhorska
41Básne zo 40-tych rokov
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
40Poslední počestnost spící dýmky
40Rajnoha
40Viedenské príbehy od očitého svedka
40O vlastnom živote a diele
40Matka
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Z listov bratislavským felibrom
39Básne z 50-tych rokov
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
39Kto zaplatí nohavice?
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Presadený kvietok
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Kyčina
37Svitanie na východe
37Intonácie jari
37Verše drobné
36Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
36Preklady
36Ukojenie tôní
36Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
36Slovo za slovenčinu
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Básne z 30-tych rokov
36Súseda sa obesila
36Ako môže malá voda veľkú rybu dať
36Melancholický gavalier
35Výlet do Tatier
35State o svetovej literatúre 1
34Fragment drámy
34Prvotiny
34Z listov Dr. Lesebucha
34Básnické preklady
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Slovenský anekdotár
34Hviezdoslav
33Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
33Listy a zprávy
33V máji
33Marína Hrúzová
33Z dejín literatúry 3
33Zelený mlyn
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Náš pán ujo
32State o svetovej literatúre 3
32Tri kapitole o biedach krčmára
31Vyhodený študent pri skale
31Ľudská komédia
31Literatúrou k národnej osvete
31Zkúsenosť
31Z dejín literatúry 2
31Pod lipkou
31Škaredá streda po fašiangoch
31Hry celovečerné
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Mrzutosti na ceste
29Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Publicistika
29Rozpomienky na dni peknej mladosti
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
28Sládkovičove básne
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
27Pokútnica
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Môj životopis
27Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
26Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
26Zemanova láska
26Pytač z panského rodu
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26Dva listy. Juraj Rebro na vojne
26Ľudské povedomie I
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Dramatická literatúra. Doplnok
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25O jazyku človeka
24Dva hymny
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Listy Martina Hamuljaka I
24Ľudské povedomie II. Sebavedomie
24Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
23Pán richtár
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Čudný pán
22Nápor — odpor
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
20Slovenské mláďatká
19Ľudské povedomie III. Vedenie
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
17Května Slovenska
16Korešpondencia Jána Hollého
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.