Daniel Winter (299 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1045Rysavá jalovica
969Dom v stráni
677Básne príležitostné
635Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
435Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
382Kratšia epika zo života dedinského ľudu
281Básne
226Olejkár
224Slovenské hádanky
214Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
199Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
197Bájosloví pohanskích Slovákov
174Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
170Faustiáda
161Svätomartiniada
158Mišo
152O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
152Svadba
145Panslavistický farár
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
143Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
141Hrdina
137Slovanstvo a svet budúcnosti
133V žatvu
131Detva
130Sto slovenských ľudových balád. Historické
125Ako Kvapôčka putovala
123Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
123Vianočné oblátky
117Obrázky z amerického života
116Staniša
114Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
111Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
109Piesne zďaleka
109Slovanské starožitnosti I
107Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
106Sľuby
105Jožkova svadba
100Priechod cez Čertovicu
100Jej budúci
100Básnici
99Pamätihodnosti Muránskeho zámku
98Prvé prózy
97Rozpomienky a pamäti I
93Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
92Compendiata historia gentis Slavae
91Syn výtečníka 1
89Články a úvahy
88Ekvádorský zápisník
87V slnečnej krajine
85Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
85Zo Slovenska do Talianska
84Slečna Nina
84Sluha
84Z básní, venovaných A. Medzihradskému
83Hviezdoveda
82Ako prišli lastovičky domov
82Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
82State o svetovej literatúre 2
80Opilcovo dieťa
79Vytriezvenie
79Syn výtečníka 2
78Do Ameriky
78Denník Ľudovíta V. Riznera
78Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
78Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
77Honolulu, pieseň labute
77Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
77Dejepis Slovákov
76Mať volá V
76Sto slovenských ľudových balád. Úvod
75O Slovensku a slovenskej literatúre
75Šťastlivé Vianoce
75História povstania slovenského z roku 1848
73Mať volá I
72Katolíckí spevňík I.
72Bohumil Valizlosť Zábor II
72O autoroch a knihách
72Jezuliatko
71Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor I
70Mať volá II
70Devätnáste storočie a maďarizmus
70Lovec jaguárov
69Slovanský národopis
69Prechádzka po Patagónii III
69Keď bol Matej malý
69Bohumil Valizlosť Zábor III
69Mať volá III
69Mať volá IV
69V službe národa
69Hlas k rodákom
69Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
69Odkaz mŕtvych
68Pavlus
68Kázne
68Punta Arenas
68Spod školského prachu
68Kamenný chodníček
67Z dejín literatúry 5
66Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
66Apológia
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Katolíckí spevňík II.
65Cesta do Palestíny
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
63Prešovská jatka
63Oppidum Hybbe
63Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
62Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
62Tri vrecia zemiakov
62Oštep a meč
61Šťastný Štedrý deň
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
59S úsmevom Vianoc
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
59Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
58Ako zomieral Sláviček
57Bitka u Rozhanoviec
57Peterko
57Tuláci
57Básne zo 60-tych rokov
56Kompan
56Za presvedčenie
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
54Zo slovenskej estetiky
54Stála láska
54Posudky a recenzie
54Běla
54Splnená túžba
53Králik
53Keď nikde nebolo pomoci
53Anna Petrovna
53Dramatická literatúra 2. Činohry
52Vesna života
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Kapitoly zo slovenskej literatúry
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
52Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
52Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51V pevnej ruke
50Michal M. Hodža
49Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
49Cesta do Egypta a Palestíny
49Navrátený raj
49Kritické torzo
48Prispôsobenie
48Magister rytier Donč
48Zo Slovenska do Ríma
48Kríž pod lipami
48Úryvky z cestopisu
48Dieťa
48Vo vyhnanstve
48Život Dr. Martina Luthera
47Cesta na knížecí pole
47Otec stískal a syn výskal
47Poklad
47Ľúbosť
47Slovanské starožitnosti II
47Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
46Z korešpondencie
46Polemiky
46Listy Maríne Hodžovej
46Sirôtky
46Listy Timrave
46Cesta do kriminálu
46Faust, novella od Ivana Turgeneva
46Básne
45Próza
45Vrásky času
45Príspevky a recenzie
45Piesne, verše a rečňovanky
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Zo zápisníkov
44Holuby a Šulek
44Básnické preklady
44Dobrá bolesť, čo dá pojesť
44Z dejín literatúry 1
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
43Posledné dni Moravy
43Básne zo 40-tych rokov
43Šafárik o sebe
42Ukážky z korešpondencie
42Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
42Listy z Uhorska
41Rajnoha
41O vlastnom živote a diele
41Matka
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
40Poslední počestnost spící dýmky
40Viedenské príbehy od očitého svedka
40Básne z 50-tych rokov
39Svitanie na východe
39Z listov bratislavským felibrom
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Kto zaplatí nohavice?
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Presadený kvietok
38Melancholický gavalier
37Kyčina
37Intonácie jari
37Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
37Verše drobné
37Básne z 30-tych rokov
37Ako môže malá voda veľkú rybu dať
37State o svetovej literatúre 1
36Preklady
36Ukojenie tôní
36Výlet do Tatier
36Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
36Slovo za slovenčinu
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Súseda sa obesila
35Fragment drámy
35Básnické preklady
35Beh žitia
35Náš pán ujo
35Slovenský anekdotár
34Prvotiny
34Z listov Dr. Lesebucha
34Kliatba a požehnanie
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
33Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
33Listy a zprávy
33V máji
33Marína Hrúzová
33State o svetovej literatúre 3
33Z dejín literatúry 3
33Zelený mlyn
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
33Hry celovečerné
32Vyhodený študent pri skale
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
32Pod lipkou
32Tri kapitole o biedach krčmára
31Básne z prózy Ladislav
31Ľudská komédia
31Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
31Literatúrou k národnej osvete
31Zkúsenosť
31Biografie
31Dvojaká ľúbosť
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
30Lipka
30Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
30Dramatická literatúra 2. O divadle
30Na slovenském bojišti
30U Tatier
30Mrzutosti na ceste
29Kliatba snúbenice
29Publicistika
29Rozpomienky na dni peknej mladosti
29Otázky literatúry
29Za reč a práva ľudu
29Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
28Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
28Sládkovičove básne
28Z dejín literatúry 4
28Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
28Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
27Pokútnica
27Dramatická literatúra. Doplnok
27Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
27Môj životopis
27Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
26Dobytie Carihradu skrze Turkov
26Zemanova láska
26Pytač z panského rodu
26Dva listy. Juraj Rebro na vojne
26Ľudské povedomie I
25O jazyku človeka
24Dva hymny
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Listy Martina Hamuljaka I
24Ľudské povedomie II. Sebavedomie
23Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
23Pán richtár
23Čudný pán
23Nápor — odpor
22Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
20Slovenské mláďatká
19Ľudské povedomie III. Vedenie
19Korešpondencia Jána Hollého
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
17Května Slovenska
15Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.