Daniel Winter (299 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1021Rysavá jalovica
927Dom v stráni
668Básne príležitostné
608Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
425Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
368Kratšia epika zo života dedinského ľudu
279Básne
218Olejkár
209Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
209Slovenské hádanky
195Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
193Bájosloví pohanskích Slovákov
170Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
168Faustiáda
160Svätomartiniada
155Mišo
152Svadba
148O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
144Panslavistický farár
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
139Hrdina
131Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
126Slovanstvo a svet budúcnosti
125V žatvu
121Vianočné oblátky
120Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
120Ako Kvapôčka putovala
120Sto slovenských ľudových balád. Historické
116Obrázky z amerického života
113Detva
106Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
105Staniša
104Sľuby
104Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
102Piesne zďaleka
101Jožkova svadba
101Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
101Slovanské starožitnosti I
98Priechod cez Čertovicu
98Básnici
97Jej budúci
97Pamätihodnosti Muránskeho zámku
97Prvé prózy
93Rozpomienky a pamäti I
91Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
89Compendiata historia gentis Slavae
86Syn výtečníka 1
86Články a úvahy
84Zo Slovenska do Talianska
84V slnečnej krajine
83Slečna Nina
83Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
81Hviezdoveda
80Ekvádorský zápisník
80Z básní, venovaných A. Medzihradskému
79Syn výtečníka 2
79Ako prišli lastovičky domov
78Do Ameriky
78Opilcovo dieťa
78Sluha
77Vytriezvenie
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
76State o svetovej literatúre 2
75Denník Ľudovíta V. Riznera
75Mať volá V
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
75Dejepis Slovákov
74Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
73O Slovensku a slovenskej literatúre
72Honolulu, pieseň labute
72História povstania slovenského z roku 1848
71Katolíckí spevňík I.
71Bohumil Valizlosť Zábor II
71Sto slovenských ľudových balád. Úvod
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Mať volá I
70Lovec jaguárov
69Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
69Obeta
69Jezuliatko
68Slovanský národopis
68Prechádzka po Patagónii III
68Keď bol Matej malý
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Mať volá III
68O autoroch a knihách
67Mať volá IV
67Devätnáste storočie a maďarizmus
67Hlas k rodákom
66Pavlus
66Punta Arenas
66Spod školského prachu
66Mať volá II
66Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
65Kázne
65Šťastlivé Vianoce
64Katolíckí spevňík II.
64V službe národa
64Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
63Cesta do Palestíny
63Apológia
62Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
62Kamenný chodníček
62Odkaz mŕtvych
61Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
61Z dejín literatúry 5
60Tri vrecia zemiakov
60Prešovská jatka
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
60Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
59S úsmevom Vianoc
59Oštep a meč
58Šťastný Štedrý deň
58Oppidum Hybbe
57Tuláci
55Bitka u Rozhanoviec
55Ako zomieral Sláviček
55Peterko
55Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
54Zo slovenskej estetiky
54Jonáš Záborský. Nákres životopisný
53Stála láska
53Králik
53Splnená túžba
53Básne zo 60-tych rokov
53Kompan
53Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
52Posudky a recenzie
52Vidíte zrnko
52Keď nikde nebolo pomoci
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
52Za presvedčenie
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Vesna života
51Běla
50Michal M. Hodža
50Dramatická literatúra 2. Činohry
50Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
49Publicistika
49Kritické torzo
48Prispôsobenie
48Kapitoly zo slovenskej literatúry
48Anna Petrovna
47Magister rytier Donč
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Dieťa
47Poklad
47V pevnej ruke
47Ľúbosť
46Cesta na knížecí pole
46Z korešpondencie
46Polemiky
46Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
45Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
45Próza
45Zo Slovenska do Ríma
45Sirôtky
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Básne
45Slovanské starožitnosti II
45Život Dr. Martina Luthera
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Cesta do Egypta a Palestíny
44Listy Timrave
44Kríž pod lipami
44Vo vyhnanstve
44Piesne, verše a rečňovanky
43Zo zápisníkov
43Príspevky a recenzie
43Z dejín literatúry 1
42Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
42Vrásky času
42Holuby a Šulek
42Básnické preklady
42Posledné dni Moravy
42Listy Maríne Hodžovej
42Listy z Uhorska
41Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
41Ukážky z korešpondencie
41Básne zo 40-tych rokov
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
40Poslední počestnost spící dýmky
40Rajnoha
40Šafárik o sebe
40O vlastnom živote a diele
40Matka
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Z listov bratislavským felibrom
39Viedenské príbehy od očitého svedka
39Básne z 50-tych rokov
39Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Kto zaplatí nohavice?
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Svitanie na východe
37Intonácie jari
37Presadený kvietok
36Kyčina
36Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
36Verše drobné
36Preklady
36Ukojenie tôní
36Slovo za slovenčinu
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Súseda sa obesila
36Melancholický gavalier
35Výlet do Tatier
35Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
34Fragment drámy
34Prvotiny
34Z listov Dr. Lesebucha
34Básnické preklady
34Básne z 30-tych rokov
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Ako môže malá voda veľkú rybu dať
34State o svetovej literatúre 1
34Slovenský anekdotár
34Hviezdoslav
33Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
33Listy a zprávy
33V máji
33Z dejín literatúry 3
33Zelený mlyn
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Marína Hrúzová
32Náš pán ujo
32Tri kapitole o biedach krčmára
31Vyhodený študent pri skale
31Literatúrou k národnej osvete
31Zkúsenosť
31State o svetovej literatúre 3
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Ľudská komédia
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Mrzutosti na ceste
30Pod lipkou
30Hry celovečerné
29Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
29Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
28Publicistika
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
28Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
27Pokútnica
27Sládkovičove básne
27Rozpomienky na dni peknej mladosti
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Môj životopis
26Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
26Zemanova láska
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26Dva listy. Juraj Rebro na vojne
26Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
26Ľudské povedomie I
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Dramatická literatúra. Doplnok
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25O jazyku človeka
24Dva hymny
24Pytač z panského rodu
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Listy Martina Hamuljaka I
24Ľudské povedomie II. Sebavedomie
23Pán richtár
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Čudný pán
22Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
21Drina Nikulina
21Nápor — odpor
20Bohdanice a ich učiteľ
20Slovenské mláďatká
19Ľudské povedomie III. Vedenie
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
17Května Slovenska
15Korešpondencia Jána Hollého
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.