Daniel Winter (299 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1040Rysavá jalovica
961Dom v stráni
676Básne príležitostné
632Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
433Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
378Kratšia epika zo života dedinského ľudu
279Básne
225Olejkár
222Slovenské hádanky
213Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
196Bájosloví pohanskích Slovákov
196Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
173Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
170Faustiáda
160Svätomartiniada
157Mišo
152O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
152Svadba
145Panslavistický farár
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
141Hrdina
139Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
134Slovanstvo a svet budúcnosti
132V žatvu
129Sto slovenských ľudových balád. Historické
128Detva
124Ako Kvapôčka putovala
122Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
121Vianočné oblátky
117Obrázky z amerického života
114Staniša
109Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
108Piesne zďaleka
108Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
108Slovanské starožitnosti I
106Sľuby
106Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
104Jožkova svadba
100Priechod cez Čertovicu
99Jej budúci
99Pamätihodnosti Muránskeho zámku
99Básnici
98Prvé prózy
96Rozpomienky a pamäti I
92Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
92Compendiata historia gentis Slavae
88Syn výtečníka 1
87Články a úvahy
87Ekvádorský zápisník
86V slnečnej krajine
85Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
85Zo Slovenska do Talianska
84Slečna Nina
83Hviezdoveda
83Sluha
83Z básní, venovaných A. Medzihradskému
81Ako prišli lastovičky domov
80Opilcovo dieťa
80State o svetovej literatúre 2
79Vytriezvenie
79Syn výtečníka 2
79Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
78Do Ameriky
77Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
77Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
77Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
76Denník Ľudovíta V. Riznera
76Dejepis Slovákov
75Mať volá V
75Honolulu, pieseň labute
75História povstania slovenského z roku 1848
75Sto slovenských ľudových balád. Úvod
74O Slovensku a slovenskej literatúre
73Mať volá I
73Šťastlivé Vianoce
72Katolíckí spevňík I.
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor II
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Mať volá II
70O autoroch a knihách
70Lovec jaguárov
70Jezuliatko
69Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
69Slovanský národopis
69Mať volá III
69Mať volá IV
69Hlas k rodákom
69Odkaz mŕtvych
68Prechádzka po Patagónii III
68Keď bol Matej malý
68Kázne
68Punta Arenas
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Spod školského prachu
68V službe národa
68Devätnáste storočie a maďarizmus
68Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
67Pavlus
66Kamenný chodníček
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Katolíckí spevňík II.
65Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
64Cesta do Palestíny
64Apológia
64Z dejín literatúry 5
63Prešovská jatka
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
62Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
62Oppidum Hybbe
62Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
61Tri vrecia zemiakov
60Oštep a meč
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
59S úsmevom Vianoc
59Šťastný Štedrý deň
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
57Ako zomieral Sláviček
57Peterko
57Tuláci
57Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
56Bitka u Rozhanoviec
56Za presvedčenie
55Básne zo 60-tych rokov
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Kompan
54Zo slovenskej estetiky
54Splnená túžba
53Stála láska
53Králik
53Posudky a recenzie
53Keď nikde nebolo pomoci
52Vesna života
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
52Anna Petrovna
52Dramatická literatúra 2. Činohry
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Kapitoly zo slovenskej literatúry
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
50Michal M. Hodža
49Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
49V pevnej ruke
49Kritické torzo
48Prispôsobenie
48Magister rytier Donč
48Zo Slovenska do Ríma
48Cesta do Egypta a Palestíny
48Navrátený raj
48Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Dieťa
47Poklad
47Ľúbosť
47Slovanské starožitnosti II
47Život Dr. Martina Luthera
46Cesta na knížecí pole
46Z korešpondencie
46Polemiky
46Listy Maríne Hodžovej
46Sirôtky
46Listy Timrave
46Kríž pod lipami
46Vo vyhnanstve
46Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
45Próza
45Príspevky a recenzie
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Piesne, verše a rečňovanky
45Básne
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Zo zápisníkov
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Šafárik o sebe
43Z dejín literatúry 1
42Posledné dni Moravy
42Ukážky z korešpondencie
42Básne zo 40-tych rokov
42Dobrá bolesť, čo dá pojesť
42Listy z Uhorska
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
41Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
40Poslední počestnost spící dýmky
40Rajnoha
40Viedenské príbehy od očitého svedka
40O vlastnom živote a diele
40Matka
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Z listov bratislavským felibrom
39Básne z 50-tych rokov
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Kto zaplatí nohavice?
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Presadený kvietok
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Kyčina
37Svitanie na východe
37Intonácie jari
37Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
37Verše drobné
37Melancholický gavalier
36Preklady
36Ukojenie tôní
36Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
36Slovo za slovenčinu
36Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Básne z 30-tych rokov
36Súseda sa obesila
36Ako môže malá voda veľkú rybu dať
36State o svetovej literatúre 1
35Výlet do Tatier
35Slovenský anekdotár
34Fragment drámy
34Prvotiny
34Z listov Dr. Lesebucha
34Básnické preklady
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
33Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
33Listy a zprávy
33Kliatba a požehnanie
33Beh žitia
33V máji
33Marína Hrúzová
33Náš pán ujo
33Z dejín literatúry 3
33Zelený mlyn
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
32State o svetovej literatúre 3
32Pod lipkou
32Tri kapitole o biedach krčmára
32Hry celovečerné
31Vyhodený študent pri skale
31Ľudská komédia
31Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
31Literatúrou k národnej osvete
31Zkúsenosť
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Mrzutosti na ceste
29Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Publicistika
29Rozpomienky na dni peknej mladosti
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Za reč a práva ľudu
29Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
28Sládkovičove básne
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
27Pokútnica
27Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
27Môj životopis
27Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
26Zemanova láska
26Pytač z panského rodu
26Dramatická literatúra. Doplnok
26Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
26Dva listy. Juraj Rebro na vojne
26Ľudské povedomie I
26Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25O jazyku človeka
24Dva hymny
24Panský oddiel z panorámy pekla
24Listy Martina Hamuljaka I
24Ľudské povedomie II. Sebavedomie
23Pán richtár
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Čudný pán
22Nápor — odpor
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
20Slovenské mláďatká
19Ľudské povedomie III. Vedenie
18Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
17Korešpondencia Jána Hollého
17Května Slovenska
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.