Katarína Tínesová (388 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1811Detvan
1650Kratšie básne
1035Rysavá jalovica
936Krvavé sonety
668Básne príležitostné
614Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
428Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
420Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
400Letorosty III
390Letorosty I
327Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
239Púť po otčine roku 1846
222Olejkár
217Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
214Slovenské hádanky
211Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
206Mongoli
197Spevy Sama Chalúpky
196Posestrima
189Nezaľúbení zaľúbenci
188Letorosty II
171Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
162Dramatický zlomok
160Sôvety v rodine Dušanovej
160České prvotiny
158Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
154Dozvuky III
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
128Slovanstvo a svet budúcnosti
126V žatvu
121Vianočné oblátky
120Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
119Detva
117Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
113Slovanstvo
105Staniša
104Júlia
103Prechádzka po považskom svete
103Slovanské starožitnosti I
96Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
94Rozpomienky a pamäti I
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
91Abigajil Karmelská
86Škriatok
85Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
84Zo Slovenska do Talianska
83Boh
83Zo Slovenska do Carihradu
82Z básní, venovaných A. Medzihradskému
81Lótova žena
80Ekvádorský zápisník
80Sluha
80Stesky 4
76Strašidlo
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76State o svetovej literatúre 2
75Mať volá V
75Vrbovčanské povesti a báje
75Dejepis Slovákov
75Druhá žena
75Babička
74Zlaté perličky pre dobré detičky
74Zakáša — darmo je!
74Sto slovenských ľudových balád. Úvod
73Mať volá I
73Honolulu, pieseň labute
73História povstania slovenského z roku 1848
72Pod krížom
721869. (I.)
71Rozpomienky a pamäti II
71Bohumil Valizlosť Zábor II
70Obeta
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Lovec jaguárov
69Bacúchovie dvor
69Mať volá II
69Mať volá IV
69Piesne rôzneho obsahu
69O autoroch a knihách
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Alžbeta Báthoryčka
67Pani richtárka
67Punta Arenas
67Hlas k rodákom
67Odkaz mŕtvych
66Kráľovná zo Sáby
65Kázne
65Verše rôzneho obsahu
65V službe národa
65Domácí kuchařka
65Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
64Detva — spevy
63Kamenný chodníček
63Apológia
63Z dejín literatúry 5
62Reči a prednášky
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
62To, čo večne trvá
61Prešovská jatka
61Starobylosť Slovanov v Európe
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
61Deti hauzírerov
60Tri vrecia zemiakov
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
60Oppidum Hybbe
59Život
59S úsmevom Vianoc
59Oštep a meč
58Hojže Bože!
58Sen noci svätojánskej
57Obete márnomyseľnosti
57Šťastní ľudia
57Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
57Slovensko a Slováci
56Strídža zpod Hája
56Rozsobášení
56Z našej dediny
56Moja vlasť
56Politické state a prejavy
56Ballady a povesti
56Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
56Malé Karpaty a Biela Hora
55Kľúč od srdca
55Ako zomieral Sláviček
55Rojko
54Vo výškach života
54Hriešnica
54Jonáš Záborský. Nákres životopisný
54Obrazy zo života
54Slovenské povstanie r. 1848/49
53Proti prúdu
53Kompan
53Za presvedčenie
52Vesna života
52Cestopis Štefana Horníka
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Svätojanské ohne na Slovensku
52Tetka
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Verše z vojny
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
50Michal M. Hodža
50Kapitoly zo slovenskej literatúry
50Dramatická literatúra 2. Činohry
50Martýri
49Posudky a recenzie II
49Anna Petrovna
49Svadobné šaty
49Kritické torzo
47Zo Slovenska do Ríma
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Poklad
47Ľúbosť
46Krutohlavci
46Pani Helène
46Polemiky
46Sirôtky
46Výlet na Kriváň roku 1861
46Život Dr. Martina Luthera
45Tempi passati
45Jánošíkov poklad
45Komedie… Ruth
45Listy Timrave
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Uhorská Skalica
45Básne
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Slovenské obrázky zpod Tater
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Zo zápisníkov
44Listy Maríne Hodžovej
44Cesta do Egypta a Palestíny
44Príspevky a recenzie
44Kríž pod lipami
44Piesne, verše a rečňovanky
44Podozrivá nevesta
44Nové rozprávky
43Podobizne
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Básnik
43Hrob lásky
43Z dejín literatúry 1
43Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
43Rajské kvietky
42Králova žena
42Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
42Pred tebou váza
42Prišiel domov
42Náš ujček
42Ohlas
42Listy z Uhorska
41Lyrická nôta
41Korešpondencia
41Básne zo 40-tych rokov
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
40Do videnia
40Valaška a dukáty
40Rajnoha
40Sňahulienka
40Honorár
40O vlastnom živote a diele
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Rozbité ministerstvo
39Svitá
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Slepý pastier
39Tí naši učitelia!
39Pred svadbou
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Jasnopoljanské zápisky I
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Už sú všetci v jednom vreci
38Osloboditeľ
38Rosou a tŕním
38Šťastie
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Recitácie
37Intonácie jari
37Verše drobné
37Slobodní manželia
37Presadený kvietok
36Kyčina
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Básne z 30-tych rokov
36Melancholický gavalier
36Život a diela Daniela Krmana
36Komédia omylov
35Cyntia
35State o svetovej literatúre 1
35Peruťou sudba máva
35Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
35Susedia
35Za vysokú cenu
34Prvotiny
34Básnické preklady
34Sionitka
34Kliatba
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
34Zpomínky z cesty po Uhřích
34Za svetlom
33Sopra Minerva
33Pánik
33V máji
33Z dejín literatúry 3
33Nepodarilo sa
33Rozmajrín
33Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
33Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
32Príležitostná poézia 1612 — 1621
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Český hosť
32Náš pán ujo
32State o svetovej literatúre 3
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Svety 3
31Vyhodený študent pri skale
31Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
31Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
31Literatúrou k národnej osvete
31Divadlo
31Veď je náš!
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
31Dedinské rozprávky
31Malý dopisovateľ
31Slovenské obrázky z hor a plání
31Rozprávka má krídla
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Ľudská komédia
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Lesný muž
30Incognito
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Uhorské voľby
30Na rozhraní
30Ako zbohatnúť
30Svety 1
29Výtvarné umění na Slovensku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Zlaté lísťa
29Výber z článkov
29Výstražný sen
29Svety 4
28Prvý honorár
28Slávnostný obed
28Publicistika
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
28Pelikán
27Redakčná návšteva
27Prievozné
27Pokútnica
27Starý Motaj
27Sládkovičove básne
27Koniec domovníka Vitorázka
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Na krásném Slovensku
27Slnečné dieťa
27Listy Jána Bottu
26Hosanna!
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26O vzájomnosti slovanskej
26Starý ženích
26Hadí ostrov na Čiernom mori
26Z dejín banských miest na Slovensku
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Vohľady
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25So svetlom
25Starouš plesnivec
24Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
24Nepochopený
24Pokora vína
24Otcovrah
24Sláva Bohu
24Stratení
24Svety 2
23Pán richtár
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Keď zavejú jarné vetry
23Kde bol jeho otec?
23Keď sa život začínal
23Románová spisba a jej kritika
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Piesne
22Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
22Povesti prastarých báječných časov 3
22Slovenské pohádky a pověsti I
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
21Nápor — odpor
21Stará veršová pamiatka
21Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
21Kytka z Tatier
21Moc svetla
20Slovenské mláďatká
20Veľkonočná nedeľa
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Slovenské ľudové balady
19Povesti prastarých báječných časov 4
19Rozprávky s živly nadprirodzenými II
18Moštenické bály
18Macbeth
18Slováci a sloboda
17Myjava
17O balade
17Května Slovenska
16Lovena
16Slovo čitateľom Zory
15Perly pre našu remeselnícku mládež
15Korešpondencia Jána Hollého
15Priaznivcom Orla
14Národnie poviedky
14Krivoprísažník
14Zábavné večery IV
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Cestování pod mořem
12Zábavné večery I
12Z potulek po Slovensku I
10Prechádzka po pekle
8Dějiny lásky 5
7Sedmoro rozpoviedok
6Cesta do Sedmohradska

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.