Katarína Tínesová (388 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1808Detvan
1649Kratšie básne
1029Rysavá jalovica
933Krvavé sonety
668Básne príležitostné
610Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
426Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
420Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
399Letorosty III
388Letorosty I
327Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
236Púť po otčine roku 1846
220Olejkár
217Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
211Slovenské hádanky
210Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
206Mongoli
196Posestrima
193Spevy Sama Chalúpky
189Nezaľúbení zaľúbenci
188Letorosty II
170Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
161Dramatický zlomok
160Sôvety v rodine Dušanovej
160České prvotiny
158Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
154Dozvuky III
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
128Slovanstvo a svet budúcnosti
126V žatvu
121Vianočné oblátky
120Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
117Detva
115Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
113Slovanstvo
105Staniša
104Júlia
103Prechádzka po považskom svete
101Slovanské starožitnosti I
96Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
93Rozpomienky a pamäti I
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
91Abigajil Karmelská
86Škriatok
85Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
84Zo Slovenska do Talianska
83Boh
83Zo Slovenska do Carihradu
82Z básní, venovaných A. Medzihradskému
81Lótova žena
80Ekvádorský zápisník
80Sluha
80Stesky 4
76Strašidlo
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76State o svetovej literatúre 2
75Mať volá V
75Vrbovčanské povesti a báje
75Dejepis Slovákov
75Babička
74Zlaté perličky pre dobré detičky
74Zakáša — darmo je!
74Druhá žena
73Honolulu, pieseň labute
73História povstania slovenského z roku 1848
72Mať volá I
72Pod krížom
71Rozpomienky a pamäti II
71Bohumil Valizlosť Zábor II
71Sto slovenských ľudových balád. Úvod
711869. (I.)
70Obeta
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Lovec jaguárov
69Bacúchovie dvor
69Piesne rôzneho obsahu
69O autoroch a knihách
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Alžbeta Báthoryčka
67Mať volá II
67Mať volá IV
67Hlas k rodákom
66Pani richtárka
66Punta Arenas
66Kráľovná zo Sáby
65Kázne
65Verše rôzneho obsahu
65Odkaz mŕtvych
65Domácí kuchařka
65Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
64V službe národa
63Kamenný chodníček
63Detva — spevy
63Apológia
62Reči a prednášky
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
62To, čo večne trvá
62Z dejín literatúry 5
61Starobylosť Slovanov v Európe
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
61Deti hauzírerov
60Tri vrecia zemiakov
60Prešovská jatka
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
59Život
59S úsmevom Vianoc
59Oštep a meč
59Oppidum Hybbe
58Hojže Bože!
58Sen noci svätojánskej
57Šťastní ľudia
57Slovensko a Slováci
56Strídža zpod Hája
56Rozsobášení
56Obete márnomyseľnosti
56Moja vlasť
56Politické state a prejavy
55Z našej dediny
55Kľúč od srdca
55Ako zomieral Sláviček
55Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
55Rojko
55Ballady a povesti
55Malé Karpaty a Biela Hora
54Vo výškach života
54Hriešnica
54Jonáš Záborský. Nákres životopisný
54Slovenské povstanie r. 1848/49
54Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
53Proti prúdu
53Obrazy zo života
53Kompan
52Cestopis Štefana Horníka
52Vidíte zrnko
52Svätojanské ohne na Slovensku
52Tetka
52Za presvedčenie
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Vesna života
51Publicistika
51Běla
51Verše z vojny
50Michal M. Hodža
50Dramatická literatúra 2. Činohry
50Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
50Martýri
49Posudky a recenzie II
49Kritické torzo
48Kapitoly zo slovenskej literatúry
48Anna Petrovna
48Svadobné šaty
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Poklad
47Ľúbosť
46Krutohlavci
46Polemiky
46Výlet na Kriváň roku 1861
46Život Dr. Martina Luthera
45Pani Helène
45Zo Slovenska do Ríma
45Sirôtky
45Jánošíkov poklad
45Komedie… Ruth
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Básne
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Slovenské obrázky zpod Tater
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Tempi passati
44Cesta do Egypta a Palestíny
44Listy Timrave
44Kríž pod lipami
44Piesne, verše a rečňovanky
44Podozrivá nevesta
44Uhorská Skalica
44Nové rozprávky
43Vrásky času
43Zo zápisníkov
43Listy Maríne Hodžovej
43Príspevky a recenzie
43Básnik
43Hrob lásky
43Z dejín literatúry 1
43Rajské kvietky
42Podobizne
42Holuby a Šulek
42Básnické preklady
42Pred tebou váza
42Náš ujček
42Ohlas
42Listy z Uhorska
41Králova žena
41Korešpondencia
41Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
41Básne zo 40-tych rokov
41Prišiel domov
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
41Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
40Lyrická nôta
40Do videnia
40Valaška a dukáty
40Rajnoha
40Sňahulienka
40Honorár
40O vlastnom živote a diele
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Rozbité ministerstvo
39Svitá
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Slepý pastier
39Tí naši učitelia!
39Pred svadbou
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Jasnopoljanské zápisky I
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Už sú všetci v jednom vreci
38Rosou a tŕním
38Šťastie
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Recitácie
37Intonácie jari
37Slobodní manželia
37Osloboditeľ
37Presadený kvietok
36Kyčina
36Verše drobné
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Básne z 30-tych rokov
36Melancholický gavalier
36Život a diela Daniela Krmana
35Cyntia
35State o svetovej literatúre 1
35Peruťou sudba máva
35Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
35Za vysokú cenu
35Komédia omylov
34Prvotiny
34Básnické preklady
34Sionitka
34Kliatba
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
34Zpomínky z cesty po Uhřích
34Susedia
34Za svetlom
33Sopra Minerva
33Pánik
33V máji
33Z dejín literatúry 3
33Nepodarilo sa
32Príležitostná poézia 1612 — 1621
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Český hosť
32Náš pán ujo
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Rozmajrín
32Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
32Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
32Svety 3
31Vyhodený študent pri skale
31Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
31Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
31Literatúrou k národnej osvete
31Divadlo
31Veď je náš!
31State o svetovej literatúre 3
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
31Dedinské rozprávky
31Malý dopisovateľ
31Slovenské obrázky z hor a plání
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Ľudská komédia
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Lesný muž
30Incognito
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Uhorské voľby
30Na rozhraní
30Rozprávka má krídla
30Svety 1
29Výtvarné umění na Slovensku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Zlaté lísťa
29Výber z článkov
29Ako zbohatnúť
29Výstražný sen
29Svety 4
28Prvý honorár
28Slávnostný obed
28Publicistika
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
28Pelikán
27Redakčná návšteva
27Prievozné
27Pokútnica
27Starý Motaj
27Sládkovičove básne
27Koniec domovníka Vitorázka
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Na krásném Slovensku
27Slnečné dieťa
27Listy Jána Bottu
26Hosanna!
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26O vzájomnosti slovanskej
26Starý ženích
26Hadí ostrov na Čiernom mori
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Vohľady
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25So svetlom
25Starouš plesnivec
24Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
24Nepochopený
24Pokora vína
24Otcovrah
24Z dejín banských miest na Slovensku
24Sláva Bohu
24Stratení
23Pán richtár
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Keď zavejú jarné vetry
23Kde bol jeho otec?
23Keď sa život začínal
23Románová spisba a jej kritika
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Piesne
22Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
22Povesti prastarých báječných časov 3
22Svety 2
22Slovenské pohádky a pověsti I
21Drina Nikulina
21Nápor — odpor
21Stará veršová pamiatka
21Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
21Kytka z Tatier
20Bohdanice a ich učiteľ
20Slovenské mláďatká
20Veľkonočná nedeľa
20Srbský junák
20Slovenské ľudové balady
20Moc svetla
19Na polhodinku
19Povesti prastarých báječných časov 4
19Rozprávky s živly nadprirodzenými II
18Moštenické bály
18Macbeth
18Slováci a sloboda
17Myjava
17O balade
17Května Slovenska
16Lovena
16Slovo čitateľom Zory
15Perly pre našu remeselnícku mládež
15Korešpondencia Jána Hollého
15Priaznivcom Orla
14Národnie poviedky
14Krivoprísažník
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
13Zábavné večery IV
13Cestování pod mořem
12Z potulek po Slovensku I
11Zábavné večery I
10Prechádzka po pekle
8Dějiny lásky 5
7Sedmoro rozpoviedok
6Cesta do Sedmohradska

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.