Katarína Tínesová (388 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1816Detvan
1651Kratšie básne
1037Rysavá jalovica
939Krvavé sonety
672Básne príležitostné
618Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
429Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
420Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
404Letorosty III
393Letorosty I
327Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
241Púť po otčine roku 1846
224Olejkár
218Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
214Slovenské hádanky
211Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
206Mongoli
203Spevy Sama Chalúpky
196Posestrima
190Letorosty II
189Nezaľúbení zaľúbenci
171Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
162Dramatický zlomok
161Sôvety v rodine Dušanovej
160České prvotiny
158Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
155Dozvuky III
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
129Slovanstvo a svet budúcnosti
126V žatvu
121Vianočné oblátky
121Detva
120Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
117Slovanstvo
117Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
107Staniša
104Júlia
103Prechádzka po považskom svete
103Slovanské starožitnosti I
96Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
94Rozpomienky a pamäti I
92Abigajil Karmelská
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
86Škriatok
85Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
84Zo Slovenska do Talianska
83Boh
83Zo Slovenska do Carihradu
82Z básní, venovaných A. Medzihradskému
81Ekvádorský zápisník
81Lótova žena
80Sluha
80Stesky 4
77Strašidlo
77State o svetovej literatúre 2
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76Vrbovčanské povesti a báje
76Babička
75Mať volá V
75Honolulu, pieseň labute
75Dejepis Slovákov
75Druhá žena
74Zlaté perličky pre dobré detičky
74Zakáša — darmo je!
74História povstania slovenského z roku 1848
74Sto slovenských ľudových balád. Úvod
73Mať volá I
72Pod krížom
721869. (I.)
71Rozpomienky a pamäti II
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor II
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Alžbeta Báthoryčka
70Lovec jaguárov
69Bacúchovie dvor
69Mať volá II
69Mať volá IV
69Piesne rôzneho obsahu
69O autoroch a knihách
69Odkaz mŕtvych
68Punta Arenas
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Kráľovná zo Sáby
67Pani richtárka
67Kázne
67Hlas k rodákom
67Domácí kuchařka
65Verše rôzneho obsahu
65V službe národa
65Detva — spevy
65Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
64Kamenný chodníček
63Prešovská jatka
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
63Apológia
63Z dejín literatúry 5
62Reči a prednášky
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
62To, čo večne trvá
61Starobylosť Slovanov v Európe
61Deti hauzírerov
61Oppidum Hybbe
60Tri vrecia zemiakov
60Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
59Obete márnomyseľnosti
59Hojže Bože!
59Život
59S úsmevom Vianoc
59Oštep a meč
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
58Šťastní ľudia
58Sen noci svätojánskej
57Rozsobášení
57Z našej dediny
57Slovensko a Slováci
57Malé Karpaty a Biela Hora
56Strídža zpod Hája
56Moja vlasť
56Ako zomieral Sláviček
56Politické state a prejavy
56Ballady a povesti
56Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
55Kľúč od srdca
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Rojko
54Vo výškach života
54Hriešnica
54Obrazy zo života
54Slovenské povstanie r. 1848/49
54Kompan
53Proti prúdu
53Za presvedčenie
52Vesna života
52Cestopis Štefana Horníka
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Svätojanské ohne na Slovensku
52Tetka
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Verše z vojny
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
50Michal M. Hodža
50Kapitoly zo slovenskej literatúry
50Anna Petrovna
50Dramatická literatúra 2. Činohry
50Martýri
49Posudky a recenzie II
49Svadobné šaty
49Kritické torzo
48Zo Slovenska do Ríma
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Poklad
47Ľúbosť
47Uhorská Skalica
47Život Dr. Martina Luthera
46Tempi passati
46Krutohlavci
46Pani Helène
46Polemiky
46Sirôtky
46Listy Timrave
46Výlet na Kriváň roku 1861
45Listy Maríne Hodžovej
45Jánošíkov poklad
45Komedie… Ruth
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Podozrivá nevesta
45Básne
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Slovenské obrázky zpod Tater
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Zo zápisníkov
44Cesta do Egypta a Palestíny
44Príspevky a recenzie
44Kríž pod lipami
44Piesne, verše a rečňovanky
44Nové rozprávky
43Králova žena
43Podobizne
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Básnik
43Hrob lásky
43Z dejín literatúry 1
43Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
43Rajské kvietky
42Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
42Pred tebou váza
42Prišiel domov
42Náš ujček
42Ohlas
42Listy z Uhorska
41Lyrická nôta
41Korešpondencia
41Básne zo 40-tych rokov
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
40Do videnia
40Valaška a dukáty
40Rajnoha
40Sňahulienka
40Honorár
40O vlastnom živote a diele
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Rozbité ministerstvo
39Svitá
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Slepý pastier
39Tí naši učitelia!
39Pred svadbou
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Jasnopoljanské zápisky I
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Už sú všetci v jednom vreci
38Osloboditeľ
38Presadený kvietok
38Rosou a tŕním
38Šťastie
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Recitácie
37Kyčina
37Intonácie jari
37Verše drobné
37Slobodní manželia
37Za vysokú cenu
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Básne z 30-tych rokov
36Melancholický gavalier
36Život a diela Daniela Krmana
36Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
36Komédia omylov
35Cyntia
35Kliatba
35State o svetovej literatúre 1
35Peruťou sudba máva
35Zpomínky z cesty po Uhřích
35Susedia
34Prvotiny
34Básnické preklady
34Sionitka
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Nepodarilo sa
34Hviezdoslav
34Za svetlom
34Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
33Sopra Minerva
33Pánik
33V máji
33Z dejín literatúry 3
33Rozmajrín
33Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
32Príležitostná poézia 1612 — 1621
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Český hosť
32Náš pán ujo
32State o svetovej literatúre 3
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Svety 3
32Svety 1
31Vyhodený študent pri skale
31Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
31Ľudská komédia
31Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
31Literatúrou k národnej osvete
31Divadlo
31Veď je náš!
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
31Dedinské rozprávky
31Malý dopisovateľ
31Slovenské obrázky z hor a plání
31Rozprávka má krídla
31Ako zbohatnúť
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Lesný muž
30Incognito
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Uhorské voľby
30Výber z článkov
30Na rozhraní
30Listy Jána Bottu
29Výtvarné umění na Slovensku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Publicistika
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Zlaté lísťa
29Výstražný sen
29Svety 4
28Prvý honorár
28Slávnostný obed
28Sládkovičove básne
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
28Pelikán
28Na krásném Slovensku
27Redakčná návšteva
27Prievozné
27Pokútnica
27Starý Motaj
27Koniec domovníka Vitorázka
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Slnečné dieťa
26Hosanna!
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26O vzájomnosti slovanskej
26Starý ženích
26Hadí ostrov na Čiernom mori
26Z dejín banských miest na Slovensku
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Vohľady
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25Pokora vína
25So svetlom
25Otcovrah
25Stratení
25Starouš plesnivec
25Svety 2
24Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
24Nepochopený
24Sláva Bohu
23Pán richtár
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Keď zavejú jarné vetry
23Kde bol jeho otec?
23Keď sa život začínal
23Románová spisba a jej kritika
23Slovenské pohádky a pověsti I
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Nápor — odpor
22Piesne
22Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
22Povesti prastarých báječných časov 3
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
21Stará veršová pamiatka
21Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
21Kytka z Tatier
21Moc svetla
20Slovenské mláďatká
20Veľkonočná nedeľa
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Slovenské ľudové balady
19Povesti prastarých báječných časov 4
19Rozprávky s živly nadprirodzenými II
18Moštenické bály
18Macbeth
18Slováci a sloboda
17Myjava
17O balade
17Května Slovenska
16Lovena
16Perly pre našu remeselnícku mládež
16Korešpondencia Jána Hollého
16Slovo čitateľom Zory
15Priaznivcom Orla
14Národnie poviedky
14Krivoprísažník
14Zábavné večery IV
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Cestování pod mořem
12Zábavné večery I
12Z potulek po Slovensku I
10Prechádzka po pekle
8Dějiny lásky 5
7Sedmoro rozpoviedok
6Cesta do Sedmohradska

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.