Katarína Tínesová (388 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1819Detvan
1656Kratšie básne
1039Rysavá jalovica
942Krvavé sonety
674Básne príležitostné
621Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
430Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
420Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
405Letorosty III
395Letorosty I
327Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
242Púť po otčine roku 1846
225Olejkár
218Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
216Slovenské hádanky
213Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
207Mongoli
203Spevy Sama Chalúpky
196Posestrima
190Letorosty II
189Nezaľúbení zaľúbenci
172Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
162Sôvety v rodine Dušanovej
162Dramatický zlomok
160České prvotiny
158Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
155Dozvuky III
144Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
132Slovanstvo a svet budúcnosti
127V žatvu
124Detva
121Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
121Vianočné oblátky
118Slovanstvo
117Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
113Staniša
104Júlia
103Prechádzka po považskom svete
103Slovanské starožitnosti I
96Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
95Rozpomienky a pamäti I
94Abigajil Karmelská
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
86Škriatok
86Ekvádorský zápisník
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
84Zo Slovenska do Talianska
83Boh
83Zo Slovenska do Carihradu
83Z básní, venovaných A. Medzihradskému
83Stesky 4
82Sluha
81Lótova žena
79State o svetovej literatúre 2
78Druhá žena
77Strašidlo
77Babička
76Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76Vrbovčanské povesti a báje
75Mať volá V
75Honolulu, pieseň labute
75História povstania slovenského z roku 1848
75Dejepis Slovákov
75Sto slovenských ľudových balád. Úvod
74Zlaté perličky pre dobré detičky
74Zakáša — darmo je!
73Mať volá I
731869. (I.)
72Rozpomienky a pamäti II
72Pod krížom
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor II
71Alžbeta Báthoryčka
70Bacúchovie dvor
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Mať volá II
70Lovec jaguárov
69Mať volá IV
69Piesne rôzneho obsahu
69O autoroch a knihách
69Odkaz mŕtvych
68Punta Arenas
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68Kráľovná zo Sáby
68Hlas k rodákom
67Pani richtárka
67Kázne
67V službe národa
67Domácí kuchařka
66Verše rôzneho obsahu
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Detva — spevy
64Kamenný chodníček
64Apológia
63Prešovská jatka
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
63Z dejín literatúry 5
62Reči a prednášky
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
62To, čo večne trvá
62Deti hauzírerov
61Tri vrecia zemiakov
61Starobylosť Slovanov v Európe
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
61Oppidum Hybbe
59Obete márnomyseľnosti
59Hojže Bože!
59Život
59S úsmevom Vianoc
59Politické state a prejavy
59Oštep a meč
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
59Sen noci svätojánskej
58Z našej dediny
58Šťastní ľudia
58Slovensko a Slováci
57Rozsobášení
57Ballady a povesti
57Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
57Malé Karpaty a Biela Hora
56Strídža zpod Hája
56Moja vlasť
56Ako zomieral Sláviček
55Kľúč od srdca
55Hriešnica
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Rojko
55Kompan
54Vo výškach života
54Obrazy zo života
54Slovenské povstanie r. 1848/49
54Za presvedčenie
53Proti prúdu
53Svätojanské ohne na Slovensku
53Tetka
52Vesna života
52Cestopis Štefana Horníka
52Publicistika
52Vidíte zrnko
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Kapitoly zo slovenskej literatúry
51Verše z vojny
51Anna Petrovna
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
51Martýri
50Michal M. Hodža
50Dramatická literatúra 2. Činohry
49Posudky a recenzie II
49Svadobné šaty
49Uhorská Skalica
49Kritické torzo
48Zo Slovenska do Ríma
47Cesta do Egypta a Palestíny
47Navrátený raj
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Poklad
47Ľúbosť
47Život Dr. Martina Luthera
46Tempi passati
46Krutohlavci
46Pani Helène
46Polemiky
46Sirôtky
46Listy Timrave
46Výlet na Kriváň roku 1861
46Podozrivá nevesta
45Listy Maríne Hodžovej
45Jánošíkov poklad
45Komedie… Ruth
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Básne
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Slovenské obrázky zpod Tater
45Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Zo zápisníkov
44Príspevky a recenzie
44Kríž pod lipami
44Piesne, verše a rečňovanky
44Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
44Nové rozprávky
43Králova žena
43Podobizne
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Básnik
43Ohlas
43Hrob lásky
43Z dejín literatúry 1
43Rajské kvietky
42Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
42Pred tebou váza
42Prišiel domov
42Náš ujček
42Listy z Uhorska
41Lyrická nôta
41Korešpondencia
41Básne zo 40-tych rokov
41Dobrá bolesť, čo dá pojesť
40Do videnia
40Valaška a dukáty
40Rajnoha
40Sňahulienka
40Honorár
40O vlastnom živote a diele
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
39Rozbité ministerstvo
39Svitá
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Slepý pastier
39Tí naši učitelia!
39Pred svadbou
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Jasnopoljanské zápisky I
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Už sú všetci v jednom vreci
38Osloboditeľ
38Presadený kvietok
38Rosou a tŕním
38Šťastie
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Recitácie
37Kyčina
37Intonácie jari
37Verše drobné
37Slobodní manželia
37Za vysokú cenu
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Básne z 30-tych rokov
36Melancholický gavalier
36Život a diela Daniela Krmana
36Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
36Komédia omylov
35Cyntia
35Kliatba
35State o svetovej literatúre 1
35Nepodarilo sa
35Peruťou sudba máva
35Zpomínky z cesty po Uhřích
35Susedia
34Prvotiny
34Básnické preklady
34Sionitka
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
34Za svetlom
34Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
33Sopra Minerva
33Pánik
33V máji
33Z dejín literatúry 3
33Rozmajrín
33Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
32Príležitostná poézia 1612 — 1621
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Kliatba a požehnanie
32Beh žitia
32Český hosť
32Náš pán ujo
32State o svetovej literatúre 3
32Malý dopisovateľ
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Ako zbohatnúť
32Svety 3
32Svety 1
31Vyhodený študent pri skale
31Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
31Ľudská komédia
31Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
31Literatúrou k národnej osvete
31Divadlo
31Veď je náš!
31Incognito
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
31Dedinské rozprávky
31Slovenské obrázky z hor a plání
31Na rozhraní
31Rozprávka má krídla
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Lesný muž
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Uhorské voľby
30Výber z článkov
30Svety 4
30Listy Jána Bottu
29Výtvarné umění na Slovensku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Publicistika
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Zlaté lísťa
29Na krásném Slovensku
29Výstražný sen
28Prvý honorár
28Slávnostný obed
28Sládkovičove básne
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Za reč a práva ľudu
28Pelikán
27Redakčná návšteva
27Prievozné
27Pokútnica
27Starý Motaj
27Koniec domovníka Vitorázka
27Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
27Slnečné dieťa
26Hosanna!
26Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
26O vzájomnosti slovanskej
26Starý ženích
26Hadí ostrov na Čiernom mori
26Z dejín banských miest na Slovensku
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Vohľady
25Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
25Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25Pokora vína
25So svetlom
25Otcovrah
25Stratení
25Starouš plesnivec
25Svety 2
24Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
24Nepochopený
24Sláva Bohu
23Pán richtár
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Keď zavejú jarné vetry
23Kde bol jeho otec?
23Keď sa život začínal
23Románová spisba a jej kritika
23Slovenské pohádky a pověsti I
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Nápor — odpor
22Piesne
22Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
22Povesti prastarých báječných časov 3
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
21Stará veršová pamiatka
21Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
21Kytka z Tatier
21Moc svetla
20Slovenské mláďatká
20Veľkonočná nedeľa
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Slovenské ľudové balady
19Povesti prastarých báječných časov 4
19Rozprávky s živly nadprirodzenými II
18Moštenické bály
18Macbeth
18Slováci a sloboda
17Myjava
17O balade
17Května Slovenska
16Lovena
16Perly pre našu remeselnícku mládež
16Korešpondencia Jána Hollého
16Slovo čitateľom Zory
15Priaznivcom Orla
14Národnie poviedky
14Krivoprísažník
14Zábavné večery IV
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Cestování pod mořem
12Zábavné večery I
12Z potulek po Slovensku I
11Prechádzka po pekle
8Dějiny lásky 5
7Sedmoro rozpoviedok
6Cesta do Sedmohradska

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.