Katarína Tínesová (391 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1829Detvan
1663Kratšie básne
1040Rysavá jalovica
947Krvavé sonety
676Básne príležitostné
632Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
433Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
422Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
406Letorosty III
396Letorosty I
327Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
245Púť po otčine roku 1846
225Olejkár
222Slovenské hádanky
219Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
213Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
211Spevy Sama Chalúpky
210Mongoli
196Posestrima
191Letorosty II
189Nezaľúbení zaľúbenci
173Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
162Sôvety v rodine Dušanovej
162České prvotiny
162Dramatický zlomok
158Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
156Dozvuky III
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
134Slovanstvo a svet budúcnosti
132V žatvu
128Detva
122Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
121Vianočné oblátky
119Slovanstvo
117Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
114Staniša
108Slovanské starožitnosti I
104Júlia
103Prechádzka po považskom svete
96Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
96Rozpomienky a pamäti I
96Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
95Abigajil Karmelská
93Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
87Ekvádorský zápisník
86Škriatok
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
85Zo Slovenska do Talianska
84Boh
84Zo Slovenska do Carihradu
84Stesky 4
83Sluha
83Z básní, venovaných A. Medzihradskému
82Lótova žena
81Druhá žena
80State o svetovej literatúre 2
79Babička
77Strašidlo
77Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
76Vrbovčanské povesti a báje
76Dejepis Slovákov
75Mať volá V
75Honolulu, pieseň labute
75História povstania slovenského z roku 1848
75Sto slovenských ľudových balád. Úvod
74Zlaté perličky pre dobré detičky
74Zakáša — darmo je!
73Rozpomienky a pamäti II
73Mať volá I
731869. (I.)
72Pod krížom
71Bacúchovie dvor
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor II
71Alžbeta Báthoryčka
70Bohumil Valizlosť Zábor I
70Mať volá II
70Kráľovná zo Sáby
70Piesne rôzneho obsahu
70O autoroch a knihách
70Lovec jaguárov
69Mať volá IV
69Hlas k rodákom
69Odkaz mŕtvych
69Domácí kuchařka
68Pani richtárka
68Kázne
68Punta Arenas
68Bohumil Valizlosť Zábor III
68V službe národa
66Kamenný chodníček
66Verše rôzneho obsahu
66Detva — spevy
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
64Apológia
64Z dejín literatúry 5
63Reči a prednášky
63Prešovská jatka
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
63Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
63To, čo večne trvá
63Deti hauzírerov
62Starobylosť Slovanov v Európe
62Oppidum Hybbe
61Tri vrecia zemiakov
61Politické state a prejavy
61Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
60Život
60Oštep a meč
60Sen noci svätojánskej
59Rozsobášení
59Obete márnomyseľnosti
59Hojže Bože!
59S úsmevom Vianoc
59Šťastní ľudia
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
58Z našej dediny
58Moja vlasť
58Slovensko a Slováci
57Strídža zpod Hája
57Ako zomieral Sláviček
57Ballady a povesti
57Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
57Malé Karpaty a Biela Hora
56Hriešnica
56Za presvedčenie
55Kľúč od srdca
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Rojko
55Kompan
54Vo výškach života
54Obrazy zo života
54Slovenské povstanie r. 1848/49
53Proti prúdu
53Svätojanské ohne na Slovensku
53Tetka
52Vesna života
52Cestopis Štefana Horníka
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Anna Petrovna
52Dramatická literatúra 2. Činohry
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Běla
51Kapitoly zo slovenskej literatúry
51Verše z vojny
51Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
51Martýri
50Michal M. Hodža
50Posudky a recenzie II
49Svadobné šaty
49Uhorská Skalica
49Kritické torzo
48Zo Slovenska do Ríma
48Cesta do Egypta a Palestíny
48Navrátený raj
47Krutohlavci
47Otec stískal a syn výskal
47Úryvky z cestopisu
47Poklad
47Ľúbosť
47Život Dr. Martina Luthera
46Tempi passati
46Pani Helène
46Polemiky
46Listy Maríne Hodžovej
46Sirôtky
46Jánošíkov poklad
46Listy Timrave
46Výlet na Kriváň roku 1861
46Kríž pod lipami
46Podozrivá nevesta
46Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
45Komedie… Ruth
45Príspevky a recenzie
45Cesta do kriminálu
45Faust, novella od Ivana Turgeneva
45Piesne, verše a rečňovanky
45Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
45Básne
45Národní domácí kuchařka česko-americká
45Slovenské obrázky zpod Tater
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Vrásky času
44Podobizne
44Zo zápisníkov
44Prišiel domov
44Hrob lásky
44Nové rozprávky
43Králova žena
43Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
43Holuby a Šulek
43Básnické preklady
43Básnik
43Ohlas
43Z dejín literatúry 1
43Rajské kvietky
42Pred tebou váza
42Básne zo 40-tych rokov
42Náš ujček
42Dobrá bolesť, čo dá pojesť
42Listy z Uhorska
41Lyrická nôta
41Korešpondencia
41Sňahulienka
40Do videnia
40Valaška a dukáty
40Rajnoha
40Slepý pastier
40Honorár
40O vlastnom živote a diele
40Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
40Šťastie
39Rozbité ministerstvo
39Svitá
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Už sú všetci v jednom vreci
39Tí naši učitelia!
39Pred svadbou
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Jasnopoljanské zápisky I
39Za vysokú cenu
38Recitácie
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Slobodní manželia
38Osloboditeľ
38Presadený kvietok
38Rosou a tŕním
37Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
37Kyčina
37Intonácie jari
37Verše drobné
37Melancholický gavalier
37Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Básne z 30-tych rokov
36Kliatba
36State o svetovej literatúre 1
36Život a diela Daniela Krmana
36Zpomínky z cesty po Uhřích
36Susedia
36Komédia omylov
35Cyntia
35Sionitka
35Nepodarilo sa
35Peruťou sudba máva
35Za svetlom
35Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
34Prvotiny
34Pánik
34Básnické preklady
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
34Rozmajrín
34Ako zbohatnúť
33Sopra Minerva
33Kliatba a požehnanie
33Beh žitia
33V máji
33Náš pán ujo
33Z dejín literatúry 3
33Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
33Svety 3
33Svety 1
32Príležitostná poézia 1612 — 1621
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Český hosť
32State o svetovej literatúre 3
32Dedinské rozprávky
32Malý dopisovateľ
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Na rozhraní
32Rozprávka má krídla
31Vyhodený študent pri skale
31Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
31Ľudská komédia
31Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
31Literatúrou k národnej osvete
31Divadlo
31Veď je náš!
31Incognito
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
31Slovenské obrázky z hor a plání
31Svety 4
31Listy Jána Bottu
30Lipka
30Básne z prózy Ladislav
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Lesný muž
30Dvojaká ľúbosť
30U Tatier
30Uhorské voľby
30Výber z článkov
30Na krásném Slovensku
29Výtvarné umění na Slovensku
29Kliatba snúbenice
29Biografie
29Publicistika
29Dramatická literatúra 2. O divadle
29Na slovenském bojišti
29Zlaté lísťa
29Za reč a práva ľudu
29Výstražný sen
28Prvý honorár
28Slávnostný obed
28Sládkovičove básne
28Otázky literatúry
28Z dejín literatúry 4
28Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
28O vzájomnosti slovanskej
28Pelikán
27Redakčná návšteva
27Prievozné
27Pokútnica
27Starý Motaj
27Hosanna!
27Koniec domovníka Vitorázka
27Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
27Slnečné dieťa
26Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
26Starý ženích
26Hadí ostrov na Čiernom mori
26Pokora vína
26So svetlom
26Otcovrah
26Z dejín banských miest na Slovensku
26Stratení
26Svety 2
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Dobytie Carihradu skrze Turkov
25Vohľady
25Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25Starouš plesnivec
24Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
24Nepochopený
24Kde bol jeho otec?
24Sláva Bohu
24Keď sa život začínal
24Slovenské pohádky a pověsti I
23Pán richtár
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Keď zavejú jarné vetry
23Piesne
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Románová spisba a jej kritika
23Slovenské pohádky a pověsti II
22Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
22Nápor — odpor
22Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
22Slovenské ľudové balady
22Kytka z Tatier
22Moc svetla
21Bohdanice a ich učiteľ
21Drina Nikulina
21Stará veršová pamiatka
21Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
20Slovenské mláďatká
20Veľkonočná nedeľa
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Povesti prastarých báječných časov 4
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
19Macbeth
18Moštenické bály
18Slováci a sloboda
17Korešpondencia Jána Hollého
17Myjava
17O balade
17Května Slovenska
16Lovena
16Perly pre našu remeselnícku mládež
16Slovo čitateľom Zory
15Priaznivcom Orla
14Národnie poviedky
14Krivoprísažník
14Zábavné večery IV
14Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Cestování pod mořem
12Zábavné večery I
12Z potulek po Slovensku I
11Prechádzka po pekle
8Dějiny lásky 5
7Sedmoro rozpoviedok
6Cesta do Sedmohradska
3Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
2Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
2Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.