Katarína Tínesová (391 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1842Detvan
1673Kratšie básne
1046Rysavá jalovica
956Krvavé sonety
677Básne príležitostné
635Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
435Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
428Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
410Letorosty III
398Letorosty I
331Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
251Púť po otčine roku 1846
226Olejkár
224Slovenské hádanky
222Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
217Spevy Sama Chalúpky
214Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
213Mongoli
197Posestrima
191Letorosty II
190Nezaľúbení zaľúbenci
174Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
165České prvotiny
164Dramatický zlomok
163Sôvety v rodine Dušanovej
159Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
157Dozvuky III
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
137Slovanstvo a svet budúcnosti
133V žatvu
131Detva
123Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
123Vianočné oblátky
119Slovanstvo
118Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
116Staniša
109Slovanské starožitnosti I
105Júlia
103Prechádzka po považskom svete
99Abigajil Karmelská
97Rozpomienky a pamäti I
97Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
96Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
94Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
88Ekvádorský zápisník
87Škriatok
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
86Boh
85Zo Slovenska do Talianska
84Zo Slovenska do Carihradu
84Sluha
84Z básní, venovaných A. Medzihradskému
84Stesky 4
82Lótova žena
82State o svetovej literatúre 2
82Druhá žena
81Babička
78Strašidlo
78Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
77Honolulu, pieseň labute
77Vrbovčanské povesti a báje
77Dejepis Slovákov
76Mať volá V
76Sto slovenských ľudových balád. Úvod
75História povstania slovenského z roku 1848
74Zlaté perličky pre dobré detičky
74Zakáša — darmo je!
74Rozpomienky a pamäti II
73Mať volá I
73Alžbeta Báthoryčka
731869. (I.)
72Bacúchovie dvor
72Bohumil Valizlosť Zábor II
72Pod krížom
72O autoroch a knihách
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor I
71Domácí kuchařka
70Mať volá II
70Kráľovná zo Sáby
70Piesne rôzneho obsahu
70Lovec jaguárov
69Pani richtárka
69Bohumil Valizlosť Zábor III
69Mať volá IV
69V službe národa
69Hlas k rodákom
69Odkaz mŕtvych
68Kázne
68Punta Arenas
68Kamenný chodníček
67Z dejín literatúry 5
66Verše rôzneho obsahu
66Detva — spevy
66Apológia
66Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
64Starobylosť Slovanov v Európe
64Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
63Reči a prednášky
63Prešovská jatka
63To, čo večne trvá
63Deti hauzírerov
63Oppidum Hybbe
62Tri vrecia zemiakov
62Oštep a meč
61Život
61Politické state a prejavy
61Sen noci svätojánskej
60Obete márnomyseľnosti
59Rozsobášení
59Hojže Bože!
59Moja vlasť
59S úsmevom Vianoc
59Šťastní ľudia
59Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
59Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
58Z našej dediny
58Ako zomieral Sláviček
58Ballady a povesti
58Slovensko a Slováci
58Malé Karpaty a Biela Hora
57Strídža zpod Hája
56Hriešnica
56Kompan
56Za presvedčenie
55Kľúč od srdca
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Rojko
54Vo výškach života
54Běla
54Obrazy zo života
54Slovenské povstanie r. 1848/49
53Proti prúdu
53Cestopis Štefana Horníka
53Svätojanské ohne na Slovensku
53Anna Petrovna
53Tetka
53Dramatická literatúra 2. Činohry
52Vesna života
52Publicistika
52Vidíte zrnko
52Kapitoly zo slovenskej literatúry
52Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
52Martýri
51Ján Francisci. Nákres životopisný
51Verše z vojny
50Michal M. Hodža
50Posudky a recenzie II
49Cesta do Egypta a Palestíny
49Navrátený raj
49Svadobné šaty
49Uhorská Skalica
49Kritické torzo
48Krutohlavci
48Zo Slovenska do Ríma
48Jánošíkov poklad
48Kríž pod lipami
48Úryvky z cestopisu
48Život Dr. Martina Luthera
47Výlet na Kriváň roku 1861
47Otec stískal a syn výskal
47Poklad
47Podozrivá nevesta
47Ľúbosť
47Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
46Tempi passati
46Pani Helène
46Polemiky
46Listy Maríne Hodžovej
46Sirôtky
46Komedie… Ruth
46Listy Timrave
46Cesta do kriminálu
46Faust, novella od Ivana Turgeneva
46Básne
46Národní domácí kuchařka česko-americká
45Vrásky času
45Príspevky a recenzie
45Básnik
45Hrob lásky
45Piesne, verše a rečňovanky
45Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
45Slovenské obrázky zpod Tater
44Listy Andrejovi Kmeťovi
44Podobizne
44Zo zápisníkov
44Holuby a Šulek
44Básnické preklady
44Prišiel domov
44Dobrá bolesť, čo dá pojesť
44Z dejín literatúry 1
44Nové rozprávky
43Králova žena
43Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
43Básne zo 40-tych rokov
43Ohlas
43Rajské kvietky
42Korešpondencia
42Pred tebou váza
42Sňahulienka
42Náš ujček
42Listy z Uhorska
41Lyrická nôta
41Do videnia
41Rajnoha
41Slepý pastier
41Honorár
41O vlastnom živote a diele
41Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
40Valaška a dukáty
40Svitá
40Tí naši učitelia!
40Za vysokú cenu
40Šťastie
39Rozbité ministerstvo
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Už sú všetci v jednom vreci
39Osloboditeľ
39Pred svadbou
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Jasnopoljanské zápisky I
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Recitácie
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Slobodní manželia
38Kliatba
38Presadený kvietok
38Melancholický gavalier
38Rosou a tŕním
37Kyčina
37Intonácie jari
37Verše drobné
37Básne z 30-tych rokov
37State o svetovej literatúre 1
37Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
37Susedia
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Sionitka
36Život a diela Daniela Krmana
36Peruťou sudba máva
36Zpomínky z cesty po Uhřích
36Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
36Komédia omylov
35Cyntia
35Pánik
35Básnické preklady
35Beh žitia
35Náš pán ujo
35Nepodarilo sa
35Rozmajrín
35Za svetlom
35Ako zbohatnúť
35Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
34Prvotiny
34Kliatba a požehnanie
34Z listov
34Sporme s rozumom
34Hviezdoslav
34Svety 3
34Svety 1
34Listy Jána Bottu
33Sopra Minerva
33V máji
33State o svetovej literatúre 3
33Z dejín literatúry 3
33Dedinské rozprávky
32Vyhodený študent pri skale
32Príležitostná poézia 1612 — 1621
32Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
32Český hosť
32Malý dopisovateľ
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Výber z článkov
32Na rozhraní
32Rozprávka má krídla
32Svety 4
31Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
31Básne z prózy Ladislav
31Ľudská komédia
31Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
31Literatúrou k národnej osvete
31Divadlo
31Veď je náš!
31Incognito
31Biografie
31Dvojaká ľúbosť
31Z dejín literatúry 2
31Škaredá streda po fašiangoch
31Slovenské obrázky z hor a plání
31Na krásném Slovensku
30Výtvarné umění na Slovensku
30Lipka
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Lesný muž
30Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
30Dramatická literatúra 2. O divadle
30Na slovenském bojišti
30U Tatier
30Uhorské voľby
30Výstražný sen
29Kliatba snúbenice
29Publicistika
29Otázky literatúry
29Zlaté lísťa
29Za reč a práva ľudu
29O vzájomnosti slovanskej
28Prvý honorár
28Slávnostný obed
28Starý Motaj
28Sládkovičove básne
28Hosanna!
28Koniec domovníka Vitorázka
28Z dejín literatúry 4
28Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
28Pelikán
27Redakčná návšteva
27Prievozné
27Pokútnica
27Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
27Hadí ostrov na Čiernom mori
27Slnečné dieťa
27Slovenské ľudové balady
27Svety 2
26Dobytie Carihradu skrze Turkov
26Starý ženích
26Pokora vína
26So svetlom
26Otcovrah
26Z dejín banských miest na Slovensku
26Stratení
26Starouš plesnivec
26Rozprávky s živly nadprirodzenými III
25Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
25Vohľady
25Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
24Nepochopený
24Kde bol jeho otec?
24Sláva Bohu
24Keď sa život začínal
24Slovenské pohádky a pověsti I
23Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
23Pán richtár
23Zo Slovenska do Východnej Indie
23Nápor — odpor
23Keď zavejú jarné vetry
23Piesne
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Románová spisba a jej kritika
23Slovenské pohádky a pověsti II
23Moc svetla
22Bohdanice a ich učiteľ
22Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
22Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
22Kytka z Tatier
21Drina Nikulina
21Stará veršová pamiatka
21Macbeth
20Slovenské mláďatká
20Veľkonočná nedeľa
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Povesti prastarých báječných časov 4
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
19Moštenické bály
19Korešpondencia Jána Hollého
19Slováci a sloboda
17Lovena
17Myjava
17O balade
17Května Slovenska
16Perly pre našu remeselnícku mládež
16Slovo čitateľom Zory
15Národnie poviedky
15Priaznivcom Orla
15Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
14Krivoprísažník
14Zábavné večery IV
14Z potulek po Slovensku I
14Cestování pod mořem
13Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
12Prechádzka po pekle
12Zábavné večery I
11Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
9Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
8Dějiny lásky 5
7Sedmoro rozpoviedok
7Cesta do Sedmohradska

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.