Slovenské hádanky

 


Pani bledá,
vo dne nedá
a v noci nebráni.
Sviečka

Ďalšie hádanky

 


Čím menej nôh má, tým chytrejšie chodí;
a čím viac, tým pomalšie. #

 


Sedem kamarátov spolu býva,
šesť ich do práce beží
a siedmy si doma leží. #

 


Taký vtáčik u nás žije,
čo železné húsenice
z dreva vyťahuje. #

 

Keby jeden chlieb taký veľký bol ako celý svet, čože by ešte väčšie byť muselo? #

 


Celý život v kostenej klietke sedí,
a predsa to nie je vták. #

 


Jednu nohu vystri,
druhú skrč;
kde sa to rozškerí,
tak to dnu strč. #

 

Hučí vôl na sto hôr, na sto potokov. #

 


Ide do hory,
tam sa nažerie;
ide na dvory,
tratí taniere. #

 


Mám zeme bez ľudí,
rieky bez vody,
mestá bez domov,
hory bez stromov. #

 

Istý človek robí druhým domy a ukladá ich do nich; ale pre neho samého musí druhý túto prácu konať. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)




Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam