Slovenské hádanky

 


Nosím bremená veliké
takmer celý rok
cez velikú vodu,
ale sa od brodu
nehnem ani krok.
Most

Ďalšie hádanky

 


Tri sestry jedna za druhou utekajú,
trímajú sa za ruky; prvá s každým
krokom odrastá, posledná prirastá,
a tá stredná vždy rovnaká zostáva. #

 

Prečo majú luteráni na veži kohúta? #

 

Čo chodí najprv do kostola? #

 

Čoho sa najviac pomelie? #

 

Zahádam ti hádanku — v červenom kabátku. #

 


Do kríža sa dáva, krížom je nie,
zaväzuje sa, a uzlík je nie. #

 


Mám v sebe vodu, a nie som mokrý,
mám v sebe oheň, a nie som horúci,
platím viac než zlato, nevážim ani lot. #

 

Na víne prerobí, na vode zarobí. #

 

Takže ale 8,8,7,7 slabík:
R. L. D. S.
J. J. Z.
G. A. a N.
J. a B. #

 

Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich 4, koľko ich ostane na vŕbe? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam