Slovenské hádanky

 


Nosím bremená veliké
takmer celý rok
cez velikú vodu,
ale sa od brodu
nehnem ani krok.
Most

Ďalšie hádanky

 


Vysoké ako dom,
malé ako myš,
horké ako jed,
sladké ako med. #

 


Menšie je to od klobúka,
zvalí chlapa ako buka. #

 

Čo je mocnejšie od kameňa? #

 

Ako urobíš z dvoch palíc 10? #

 


Mám ja takú kuričku, čo za sebou
drobce vláči. #

 

Nemý pán v striebornom kabáte. #

 


Vyhodíš to, je to biele,
keď to spadne, je to žlté. #

 


Išiel pán s paňou spať,
zavrel guľky do škatuľky,
fúzaté dal na fúzaté! #

 


Vo vode sa mačká,
a stále sa jej čká, čká… #

 

Koľko krokov urobí vrabec do roka? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam