Slovenské hádanky

 


Sedí pani na organe,
prišiel ku nej anjelpáne,
vopchal do nej kontrvále,
dokonal svoju vec,
odišiel stadiaľ preč.
Zámok a kľúč

Ďalšie hádanky

 


Do kríža sa dáva, krížom je nie,
zaväzuje sa, a uzlík je nie. #

 


Mám v sebe vodu, a nie som mokrý,
mám v sebe oheň, a nie som horúci,
platím viac než zlato, nevážim ani lot. #

 

Na víne prerobí, na vode zarobí. #

 

Takže ale 8,8,7,7 slabík:
R. L. D. S.
J. J. Z.
G. A. a N.
J. a B. #

 

Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich 4, koľko ich ostane na vŕbe? #

 

Zviazaný je, skrútený je, a na svadbe skáče. #

 

Čo robí Pán Boh, keď dážď prší? #

 


Na veži sedím, nie som vták,
vo vrecku ležím, tiki — tak. #

 

Komu je podobný skupáň? #

 

Kto ho zbáči, nech ho potlačí; kto ho chce chovať, musí sa varovať. Dávaj mu hlúpo, i to len skúpo; ak mu dáš masť, bude rásť; keď narastie, bude kradnúť, bude zbíjať, mečom vôkol hlavy zvíjať; i z domu ťa vyperie, i všetko ti pred očami požerie. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam