Slovenské hádanky

 


Kôň preskočí dva a pol metra vysoký plot za
sekundu. Aký plot preskočí za štvrť hodiny?
Žiaden, lebo by sa musel škriabať

Ďalšie hádanky

 

Drevo, črevo a kus srsti,
jedna hrsť a štyri prsty;
v hrsti chvost a v prstoch hrdlo.
Oj, čo z toho už vybŕdlo!
Ruka tlieska, oči plačú,
nohy spochabele skáču.
A koho ten chvost rozohreje,
tomu sa pot cíčkom leje.
J. Ch. #

 

Na zadku sa blysne, spredku hromy bijú. #

 


Viac má zubov ako treba,
ale nezje kúsok chleba. #

 


Keď ide do hája,
má oje von z hája;
keď ide von z hája,
má oje do hája. #

 

Čo má šidlo na konci? #

 

Dvanásť bratov jeden popri druhom leží, a žiaden nie je na kraji. #

 


Jeden otec mal dvanásť synov, päťdesiatdva
vnukov a tristošesťdesiatpäť pravnukov.
Každý deň umrel mu jeden pravnuk, každých
sedem dní jeden vnuk, každý mesiac jeden
syn; a keď títo pomreli, umrel aj otec. #

 

V hore zoťaté, doma zohnuté, pri koňovi líha, žene v rukách býva. #

 

Chlapom to visí, ženám to smrdí. #

 

Mám takú sliepočku, čo za sebou črevce vláči. (Alebo: Mám ja takú kravičku, čo za sebou drobce vláči.) #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam