Slovenské hádanky

 

Vždy ide a nič neje; ľudí čistí aj ich nosí.
Voda.

Ďalšie hádanky

 

Čo je to, čo zná všetky reči ná svete hovoriť, a žiadnu sa neučilo? #

 

Čo nemá hlavy, a predsa má hrdlo? #

 

Žena je, rastie jej brada; holí sa dva razy v roku; čím dlhšia, tým lepšia. #

 


Hlavu mu odrežú,
jazyk mu vytiahnu,
a predsa syn žiť vždy bude. #

 

Ide mostom, nedupká; ide jarkom, nečľupká; ide horou, nešuští; ide cestou, nepráši. #

 

Ktorá rana poletuje? #

 

Koľko chlebov sa upečie za rok? #

 

V lese rastie, na brehu sa rodí, vo vode žije, v ohni umiera. #

 

Na strome je a samo sa stopí. #

 


Háj — pustý i nepustý,
pod hájom pole,
pod poľom obloky,
pod oblokmi trúba,
pod trúbou mlyn,
pod mlynom val,
pod valom úkľaky,
pod úkľakmi motyky. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam