Slovenské hádanky

 

Štyri nohy, štyri rohy, brucho sa mu otvára.
Stôl.

Ďalšie hádanky

 

Ktoré manželky sú najosožnejšie? #

 


Keď ide do hory, domov hľadí;
keď ide domov, do hory hľadí. #

 

Čierne zrno, biela roľa, múdra hlava, čo ju siala. #

 


Keď to leží, mlčí to,
keď ho pohneš, vreští to. #

 

Ide posol neposlaný, nesie lístok nepísaný, položí ho na múr nemúraný. #

 

Po hlave ma bijú, pod kamene dajú; cez vodu a oheň prejdem; nožmi ma režú, a predsa celý svet živím. #

 


Má to štyri nohy,
veľké brucho plné peria,
a nie je to ani vták, ani zviera. #

 

Väčšia zápora ako komora. #

 


Človek čistotný zborí môj dom,
lenivý mi popraje miesta. #

 

Koľko šišiek stojí na sosne? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam