Slovenské hádanky

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš.
Repa

Ďalšie hádanky

 

Studený hosť na strechu nám búcha. #

 

Kedy hus pláva? #

 


Ako napíšeš štyrmi písmenami
„suchá tráva“? #

 

Sedí pani na stromčeku, je v červenom kabátiku, má na hlave chochôlok, v bruchu plno homôlok. #

 


Otec dlhý, mať krátka
a deti ako šprliatka. #

 


Nosím bremená veliké
takmer celý rok
cez velikú vodu,
ale sa od brodu
nehnem ani krok. #

 

Kedy má koza poludnie? #

 


Sto prstov, päť krstov, štyri duše,
päť hláv? #

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš. #

 

Zo zvučného som kovu,
vysoko stávam,
oplakávam mŕtveho,
živých zvolávam.
Som zvestoňom radosti,
zvestujem i žiaľ;
začasto ma je počuť
v šírošíru diaľ.
A. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam