Slovenské hádanky

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš.
Repa

Ďalšie hádanky

 


Piati bratia naveky pod strechou čušia,
a naveky sú mokrí;
druhí piati bratia naveky tu von behajú,
a naveky sú suchí. #

 


Vždy ide, a nič neje;
ľudí čistí, aj ich nosí. #

 

Čo je mocnejšie od oblakov? #

 

Malé je, čierne je, ostré je, na chodníku hopsa! #

 

Ako mi je vo dne, ako mi je v noci, zriedkakedy zapriem svoje svetlé oči. #

 

Na predku je ako vidličky, v prostriedku ako sud, na konci ako metla. #

 

Ako nafarbíš zeleným vajíčka na červeno? #

 


Prišli ku nám hostia
bez rúk, bez sekery,
ešte v našom dome
dom si postavili. #

 


Nosí na hlave korálky
a zlostí sa bez hnevu. #

 


Jesto taký býček,
čo má sto kožičiek.
Kto ho bude z kože zvliekať,
bude plakať a nariekať. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam