Slovenské hádanky

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš.
Repa

Ďalšie hádanky

 


Lipták!
Čo je to za vták?
Po vode sa brodí,
na lopatkách chodí,
rožkom trávu trhá. #

 

V ktorom stole farár káže? #

 

Na ktoré železo sa najviac stúpa? #

 


Má dlhšie fúzy ako nohy,
i nožnice svoje má,
fúzy si však nestrihá. #

 


S červenou bradou na chóre spieva,
ženu má, s ňou nelíha, len sedá. #

 


V bielom sa ja narodila,
v zelenom som rástla,
na mne si oči naša chasa pásla.
Teraz som s rúchom červeným,
ale srdcom kamenným.
A predsa starí i mladí
majú ma radi. #

 

Akým pluhom oral prvý človek? #

 


Sedí pani v okne,
sukienka jej mokne,
prišiel k nej mních,
on do nej pich
a ona mu vraví pšš, pšš! #

 

Dvaja mŕtvi, a zobudia jedného živého. #

 

Do veršov týchto mužov zlož,
po osem slabík v riadok vlož:
P. J. J. a O.
F. T. B.
M. J. ml. J.
Š. k tomu ešte J. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam