Slovenské hádanky

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš.
Repa

Ďalšie hádanky

 

Tri nohy, bez hlavy, čierne brucho, jedno ucho. #

 

Viem 12 sestár; v jednej postieľke ležia, a žiadna na kraji. #

 

Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? #

 


Dierka pri dierke, srsti dosť;
pritíska, nadúva,
ktosi ho načúva;
a keď capček spľasne,
hneď radosť vyhasne. #

 

Z mäsa vzaté a rožkaté; za živa si poskakuje, a po smrti muzikuje. #

 


Ach, ach,
rozsypal sa hrach
a začnú ho zberati,
až keď bude svitati. #

 

Prečo sliepka pije vodu, keď neští? #

 

Štyri rohy, žiadne nohy, veľký pampúch. #

 


Pani bledá,
vo dne nedá
a v noci nebráni. #

 

Jeden hore, dvanásť dolu. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam