Slovenské hádanky

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš.
Repa

Ďalšie hádanky

 


Od vekov je na nebi,
a predsa ešte ani rok nemá. #

 

Aké viny sú z papiera? #

 

S ktorou zelinou zachádzaš najopatrnejšie? #

 


Visí, visí visúnik,
pod ním behá behúnik;
keď visúnik odpadne,
behúnik ho uchmatne. #

 


Po hore sa túlalo,
ako šidlo bodalo,
v hore sa najedlo
i domov donieslo. #

 

Som dcéra lesa krásneho, idem do kraja dolného, dvoch sluhov vždy pri sebe mám, žiadneho šľaku nenechám. #

 

Palica; okolo palice stromčeky; na vrchu je vajíčko, a na vajíčku hviezdička. #

 

Ktorý kohút neodletí z dachu, keď horí? #

 

Jedna vec sa kladie, a tri vychodia. #

 

V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam