Zlatý fond > Spisovatelia > Leonard z Uničova

Leonard z Uničova

(* 0 — † 0 )— slovenský skriptor a básnik


Životopis Leonarda z Uničova:

Leonard z Uničova: Ó Milá panna...

Zápis tohto dvojveršia sa nachádza v Novohradskm daňovom registri z roku 1457. S najväčšou pravdepodobnosťou ho tam vpísal vtedajší výberca portálnej dane v Novohradskej stolici a bardejovský mestský notár (v rokoch 1448 — 1457) Leonard z Uničova (pri Olomouci).

Ide o tzv. „probatio calami” (skúšanie pera) alebo „lusus calami” (hru, žart pera), ktoré má charakter erotickej alúzie. Má spevný sylabický verš (osemslabičník) so združeným rýmom, na základe čoho možno usudzovať, že by mohlo ísť o úryvok poloľudovej piesne.

Je dokladom zábavnej mestskej literatúry, z ktorej sa na našom území zachovalo len minimum písaných pamiatok — či už po latinsky, alebo v slovakizovanej češtine. Šíriteľmi niektorých jej žánrov boli igrici (jokulátori) a neskôr mendikanti (žobraví študenti).

mestská literatúra — typ literárnej produkcie, v ktorej prevažuje svetská tematika. Sprostredkúva dobové meštianske predstavy o živote. Medzi jej hlavné žánre patria vagantské piesne (pijanské, ľúbostné a satirické), mravoučné a zábavné rozprávania (anekdoty, facécie, exmplá, bájky...) a didakticko-náučné texty (traktáty, učebnice, vokabuláre, bestiáre...), ale aj divadelné hry (pašiové hry a mystériá) či rôzne formy vecnej literatúry (mestské knihy, kroniky, rôzne súpisy a pod.)

Literatúra:

KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 201.

MINÁRIK, Jozef: Stredoveká literatúra. Svetová, česká a slovenská. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977, s. 245 — 246.

JANKOVIČ, V: Kto je autorom najstaršej slovenskej ľúbostnej piesne z r. 1457, nájdenej v Bardejove? In: Slovenská literatúra, roč. 14, 1967, s. 428 — 432.

Leonard z Uničova - fotografia

— slovenský skriptor a básnik


Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.