Zlatý fond > Články > Básnik, ktorý zviedol Slovensko

Básnik, ktorý zviedol Slovensko

 

 Pavol Országh-Hviezdoslav bol jedným z našich najväčších a najznámejších básnikov


Ako jeden zo zakladateľov slovenského literárneho realizmu vyčnieva nielen monumentálnosťou svojej tvorby, ale najmä jej umeleckou hodnotou. Bol básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a právnik. Pavol Országh-Hviezdoslav by sa včera dožil 160 rokov.


Budúci básnik Hviezdoslav nemal štart do života najľahší. Azda najznámejšiemu slovenskému básnikovi určili sudičky pri narodení rodinu schudobneného zemana.
Vďaka nadaniu ho však rodičia dali do škôl, najskôr v Miškovci, hoci po maďarsky nevedel. Svojou usilovnosťou sa stal jedným z najlepších žiakov a pod vplyvom romantikov Petöfiho či Aranya písal básne po maďarsky. Neskôr ho v Kežmarku ovplyvnili nemeckí spisovatelia Heine, Goethe či Schiller a začal veršovať aj po nemecky.

Hľadanie identity

Poéziu oravských národovcov a Sládkoviča objavil až na gymnáziu a ako Paľko Vyšňanovie začal písať po slovensky. O tomto prelome koluje historka, ako čítal na istej svadbe svoju maďarskú básničku a jeho mama sa rozplakala, lebo nerozumela.
Básnik ju však nikdy nepotvrdil. Skôr naopak, matka ho vždy podporovala a do vzdelania mu nezasahovala. Rozhodnutie pre slovenčinu sa však zrkadlí najmä v básni Mňa kedys' zvádzal svet (mi hovoriac: Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!).

Pod menom Jozef Zbranský mu potom vyšla prvá zbierka poézie a s Kolomanom Banšellom vydali almanach Napred, venovaný „otcom národa“. J. M. Hurban vtedy zaujal k dielu veľmi odmietavý postoj, ktorý znamenal, že obaja mohli publikovať len v Národných novinách. Tam, pri nekrológu za V. P. Tóthom, básnik použil prvý raz pseudonym Hviezdoslav a pri ňom už zostal. Údajne si ho zvolil ako vyjadrenie svojho záujmu o vesmír a človekov vzťah k nemu. Hviezdoslav už od detstva veľmi rád sledoval nočnú oblohu posiatu hviezdami a súhvezdiami. Neskôr, keď už Hurban nemal taký vplyv, mohol prispievať do časopisu Orol a potom pravidelne do Slovenských pohľadov. V tom čase sa usadil v Námestove, oženil sa a čas si rozvrhol medzi právo a literatúru. V bezdetnom manželstve napokon adoptovali dve deti svojho zosnulého brata.

Náročné stúpanie na Parnas

Hviezdoslavova literárna tvorba je veľmi rozsiahla. Písal lyrickú i epickú poéziu a bol ovplyvnený oravskou prírodou a znalosťou pomerov vo vlastnom národe. Od lyriky ľúbostnej prechádzal k hlbokým reflexiám o ľudskom živote a úlohe Boha. Lyrické cykly Letorosty, Sonety, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Stesky či Dozvuky vyvrcholili v roku 1914 Krvavými sonetmi ako ráznym odmietnutím neľudskostí a zverstiev vojny.
Z jeho epickej tvorby sú známe najmä Hájnikova žena, Ežo a Gábor Vlkolinskí či Bútora Čútora. V nich Hviezdoslav mapuje spoločenské pomery s obranou ľudu a kritikou buržoázie. Napokon, aj predlohy pre svoje postavy čerpal z ľudu.
Hviezdoslavova lyrika má rozpätie od intímnych a rodinných motívov k národným a svetovým, s dokonalým zvládaním štruktúr veršov i žánrov. Hviezdoslav siahal aj po historickej tematike i biblických námetoch, napríklad v dráme Herodes a Herodias. Popritom prekladal z maďarčiny, nemčiny, ruštiny, poľštiny či angličtiny. Chcel dokázať, že slovenčina je plnohodnotný jazyk.

Čechoslovakizmus

Zapájal sa aj do kultúrneho a politického života, v roku 1918 viedol slovenskú delegáciu do Prahy na oslavu 50. výročia vzniku Národného divadla. Vo svojom prejave mal náznak vízie čechoslovakizmu a spolužitia oboch blízkych národov. Dožil sa a uvítal vznik Česko-Slovenska a tým aj nových perspektív pre Slovákov. Pavol Országh-Hviezdoslav zomrel 8.novembra v roku 1921 v Dolnom Kubíne.

Pavol Országh-Hviezdoslav
Narodil sa 2. 2. 1849
Študoval v Miškovci, Kežmarku, Prešove
1875 advokát v Námestove
1876 sa oženil s Ilonou Novákovou
Zomrel 8. novembra 1921


Stiahnite si diela Pavla Országha-Hviedoslava

Kompletné znenie dvadsatich piatich najvýznamnejších diel Pavla Országha-Hviezdoslava nájdete na stránkach Zlatého fondu denníka SME.

3.2.2009, Zora SiráckaCopyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.