Zlatý fond > Články > Stanislav Rakús: Tvorivosť, samota a literatúra

Stanislav Rakús: Tvorivosť, samota a literatúra

Jedna z románových postáv19. storočia, ktorú sa chystajú zatvoriť do „samotky“, hovorí, že tentotyp ťažkého väzenského trestu nebude mať pre ňu očakávaný zápornýúčinok, lebo jej duša v sebe skrýva fascinujúci svet s množstvomľudských príbehov, zážitkov, myšlienok, radostí a smútkov.

Tento príklad, predvádzajúci oslobodzujúcu reakciu bohatého ľudskéhovnútra na trestajúcu samotu a bezkontaktové prázdno, môže, nazdávam sa,poslúžiť ako podnet na úvahu o protirečivom čitateľskom pôsobeníumeleckej literatúry, ktorá má už sama osebe na úrovni autora ičitateľa samotársky, netímový charakter. Túto východiskovú pozíciu eštezásadnejšie zvýrazňuje fakt, že umelecký text sa odlišuje odneumeleckého tým, čo nemecký literárny teoretik Wolfgang Iser nazval viných súvislostiach prázdnymi miestami. „Prázdne miesta,“ hovorí,„podnecujú čitateľa obsadiť vynechané, a zároveň túto činnosťregulujú“. Dalo by sa k tomu doložiť, že práve prázdno, produkujúce vbežných predstavách nudu, je tým činiteľom, ktorý závažným spôsobomrozhoduje o umeleckej hodnote diela. Čím je táto prázdna, neviditeľná,mlčanlivá plocha rozľahlejšia a hlbšia, tým je dielo lepšie. Ide tuvlastne o „netextový“ čitateľský priestor, ktorý pozostáva z trochnavzájom sa prelínajúcich zón. Je to zóna nad textom (druhoplánovýpriestor), zóna pod textom (medziriadkový priestor) a zóna za textom(katarzný priestor).

Už z toho, že komerčná, na zábavný efekt vyrátaná literatúranetextový priestor vynecháva alebo ho minimalizuje, vyplýva, že tátoplocha predstavuje z čitateľského hľadiska tvrdý oriešok, lebozvažované biele miesta podnietené textovou situáciou, sú samotkousvojho druhu a vyžadujú si podobné nasadenie a invenciu, s akou sastretávame pri spomenutej románovej postave z 19. storočia. Čitateľskýnetextový priestor je tvorivou plochou, ktorá završuje to, čo zrozličných dôvodov (obmedzenosť jazyka, fiktívna povaha umeleckéhotextu a pod.) nemohol vyjadriť autor. Ak si uvedomíme, aby som savrátil k otázkam, ktoré som už svojho času naznačil v príspevkuNepopulárna a populárna literatúra, že umelecký text môže byť iba taký,aký má byť, kým populárny text je taký, aký ho chce mať čitateľ, potomtvorivý netextový priestor nie je na rozdiel od fenoménu samotky čímsi,čo má čitateľa trýzniť, ale sa stáva nevyhnutnou súčasťou umeleckéhoprejavu. A to i za cenu, že bude svojím prázdnom, blízkym na prvýpohľad bezobsažnosti, vyvolávať u tých, čo ho nezbadajú alebonezachytia jeho význam, nudu.


8.9.2008, Stanislav RakúsCopyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.