Zlatý fond > Články > Zomrel obranca slovenskej literatúry

Zomrel obranca slovenskej literatúry

BRATISLAVA. V utorok 5. augusta vo veku 82 rokov zomrel literárny vedec, kritik a editor Stanislav Šmatlák (1925).

Stanislav Šmatlák, slovenský literárny historik, teoretik a kritik, autor základných diel o dejinách slovenskej literatúry a literárnych monografií sa narodil 28. novembra 1925 v Oslanoch v úradnícko-učiteľskej rodine.

Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval v roku 1949 slovenčinu a filozofiu. Už ako vysokoškolský študent sa stal redaktorom vydavateľstva Slovenskej akadémie vied (SAV), neskôr odborným asistentom Literárnovedného ústavu SAV a po skončení školy bol jeho vedeckým pracovníkom. V SAV pôsobil s výnimkou dvoch kratších období ako literárny vedec až do odchodu na dôchodok v roku 1990.

V rokoch 1952-1953 bol redaktorom vydavateľstva Smena a v rokoch 1960-1963 redaktorom Slovenských pohľadov. Ako jeden z profilových vedeckých pracovníkov ústavu sa bádateľsky dlhé roky venoval tvorbe Pavla Orságha Hviezdoslava a to na pozadí problematiky slovenskej poézie v období realizmu (Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky, 1961), neskôr Ivanovi Kraskovi a poézii Slovenskej moderny (Poézia Ivana Krasku, 1960, Vývin a tvar Kraskovej lyriky, 1976). Monografické skúmanie zavŕšil publikáciou Básnik Laco Novomeský, 1967. Obsiahlymi kapitolami prispel do 3. a 4. zväzku Dejín slovenskej literatúry (1965, 1975), pre ktoré vypracoval súhrnné state o poézii, československých vzťahoch a portréty Hviezdoslava, Kraska a Janka Jesenského.

Dlhoročné skúsenosti z výskumu slovenskej poézie v širokom vývinovom rámci zužitkoval v publikácii Stopäťdesiat rokov slovenskej lyriky (1971). V roku 1979 vyšlo doplnené vydanie publikácie pod názvom Dvesto rokov slovenskej lyriky. Celkový vedecky a odborne dotovaný prehľad podložený novým bádaním vyšiel v publikácii Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988). Prepracovanú verziu, s vypustením kapitoly o slovenskej literatúre po roku 1945, vydal v dvoch zväzkoch a v dvoch vydaniach v rokoch 1997, 1999, 2001, a 2002.

Literárnokritický, ale aj literárnovedný záujem o súčasnú literatúru našiel výraz v publikáciách Pozvanie do básne (1971) o poézii Milana Rúfusa a Miroslava Válka, Program a tvorba (1977) a iné.

Stanislav Šmatlák skúmal literatúru v kontexte kultúrno-spoločenskom i literárno-estetickom. Veľa priestoru venoval sociálno-vývinovej problematike, vždy však kládol dôraz na literárne dielo ako na suverénny a nezastupiteľný fakt.

Nech je česť jeho pamiatke za všetko, čo urobil pre slovenskú literatúru.


7.8.2008, (kul, tasr)Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.