Bohumil Kosa (360 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1655Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1043Dom v stráni
757Horký chlieb
737Básne príležitostné
697Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
688Básne
632Sonety
463Verše
449Adam Šangala
436Kratšia epika zo života dedinského ľudu
425Spevy Sama Chalúpky
351Ženský zákon
305Básne
297Maroško študuje
289Slovenské ľudové rozprávky I.
250Slovensko a kultúra
250Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
248Slovenské hádanky
243Dozvuky II
236Gábor Vlkolinský
223Dozvuky I
199Piľní poľní aj domajší hospodár
191Sláv
191Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
181O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
176Dom
174Kratšia epika historická a spoločenská
172Danko a Janko
172Slovenské ľudové rozprávky II.
166Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
164O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
163Svatopluk
159Ako sa mladí ľudia ženia
159Slovanstvo a svet budúcnosti
158Veselé príbehy a výroky
157Panslavistický farár
156Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
156Pohádky a poviedky I
155Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
153Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
151Košútky
141Vohľady
139Vlastný životopis
138Články z časopisu Obzor
134Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
133Kliatba
133Slovanské starožitnosti I
132Júlia
131Slovanstvo
124Články
122Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
121Slovensko a jeho život literárny
121V službe
121O rodinných menách Bošáckej doliny
118Prvé prózy
117V krinolíne. (1856)
117Národnie spievanky 1 – Vojna
117Traja kamaráti
114V čiernickej škole
113Blížence
111Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
105Bratia
105Kotlín (Časť druhá)
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
103Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
102Dumy
102Trest
102State o svetovej literatúre 2
101Prípravy na svadbu
101Irma
101Ozvena našich hôr
101Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
99Jedlovský učiteľ
98Nihilizmus
98Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
98Z básní, venovaných A. Medzihradskému
97Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
95Novely a poviedky
94Prechádzka po Patagónii I
94Na podkonickom bále
94Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
92Slováci — vývin ich národného povedomia 1
91Hviezdoveda
91Mať volá V
90Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
87Kuruci
87Bacúchovie dvor
85Pochybenie
85História povstania slovenského z roku 1848
851869. (I.)
84Rozpomienky a pamäti II
84Obeta
83Koreň a výhonky I.
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
82Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
82Detva — spevy
82Dejepis Uhorska
82Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
81Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
81O autoroch a knihách
80Kraje a lesy ve Zvolensku
79Devätnáste storočie a maďarizmus
79Jezuliatko
78Sen o šťastí
78Hlas k rodákom
78Listy Jána Bottu
77Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
77Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
77Prechádzka po Patagónii III
77Z epiky
77Mať volá III
76Zápisky zaživa pochovaného
76Črty z doby moysesovskej
75Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
74Dáždnik
74Kázne
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
74Z dejín literatúry 5
73Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
73Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
73Oppidum Hybbe
72Slováci — vývin ich národného povedomia 2
72Slovenské ľudové balady
71Prešovská jatka
69Pod hrubou kôrou
67Piesne svobody
67Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
67Na mena
66Suplikant
66Zrínsky na Sihoti
66Päťdesiat rokov slovenského života II
65O polnoci
63Mam a klam alebo Falošné diamanty
63Stará pieseň
62Divné milosrdenstvo
62Zrná
62Havran
61Vo výškach života
61Běla
61Verše z vojny
61Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
61Pohádky a poviedky III
60Pri kozúbku a pod lipou
60Dramatická literatúra 2. Činohry
59Zpod Ľadorhory
59Pokuta za hriech
59Vidíte zrnko
58Janko Kosák v nebi
58Proti prúdu
58Posudky a recenzie II
58Slovanské starožitnosti II
57Piesne národa
57Vesna života
56Hriešne hnevy
56Vešelínov odboj
55Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
55Lazar
55Glosy
55Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
55Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
53Z denníka
53Tempi passati
53Z poézie
53Poklad
53Život Dr. Martina Luthera
52Básne
51Básnické preklady
51Listy Timrave
51Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
51Národní domácí kuchařka česko-americká
50Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
50Autobiografické črty
50Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
49Z dediny
49Dva slnečné dni
49Príspevky a recenzie
49Ako to bolo?
49Listy z Uhorska
49Piesne, verše a rečňovanky
49Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
48V Belehrade
48Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
47Lyrická nôta
47Úhrad
47Rajnoha
47Pred tebou váza
47K odohnaniu ovadov
47O vlastnom živote a diele
47Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
47Stará rozprávka
47Božie cesty
47V zakliatom zámku
47O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
46Bič
46Obrazy ze života Slováků
46Za svetlom
46Krvavý hostinec a iné povesti
46Legendy a legendárne rozprávky
46Báje a pověsti
45Náš ujček
45Naše literárne úlohy
45Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
43Recitácie
43Verše drobné
43O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
43Melancholický gavalier
43Krátka historia Slovákov
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42State o svetovej literatúre 1
42Prostonárodnie hádky
42Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
41Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
39Prvotiny
39Preklady
39Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
39Slovenský anekdotár
39Myjava
38State o svetovej literatúre 3
37Z Triestu do Egyptu
37Výber z článkov
37Slovenské pohádky a pověsti I
37Sitno
36Anna Karenina
36Vyhodený študent pri skale
36Zelený mlyn
36U Tatier
36So svetlom
36Povesti
35Výtvarné umění na Slovensku
35Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
35Rozpomienka na jeden trnavský piknik
35Otroci v 19. storočí
35Slovenské národnie piesne I.
35Rozprávky s živly nadprirodzenými III
35Slovenské pohádky a pověsti II
34Obrázky z Holandska
33Z dejín literatúry 4
33Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
33Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
33V rozhraní nálad
33Za reč a práva ľudu
33O vzájomnosti slovanskej
33Veleba Sitna
32Svadba v Jasenovej
32Kunšt dobre umríti. Díl tretí
31Z našich rovín
31Rozprávky o zvieratách
31Krupinské bralce
31Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
30Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Na cestách
30Na polhodinku
30Starouš plesnivec
30Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
29Slovenská strážkyňa
29Láska a pomsta
29Kalendář
28Vohľady
28Výborná Pražská kuchařská kniha
28Kytka z Tatier
28Od srdca k srdcu
28Veniec národních piesní slovenských
28Výstrel
27Panský oddiel z panorámy pekla
27Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
27Známy rukopis
27Rozprávky s živly nadprirodzenými I
27Vlk špekulant
27Rozprávky s živly nadprirodzenými II
27Oklamaní klamári
27Tak je to na tomto svete!
27Slováci a sloboda
27Slovenské národnie piesne II
27První parta
27Pavel Országh Hviezdoslav
27Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Vďačné siroty
26Pokorená mužská pýcha
26Pijan gazda
26Povesti prastarých báječných časov 3
26Listy Jána Francisciho 2
26Příspěvek k počátkům historie slovenské
26Anglické listy
26Výber z poézie Sergeja Jesenina
26Stručný opis Svätej zeme Palestíny
26Rybárča
25Ľudské povedomie III. Vedenie
25Kuplety
25Bedár
24Korešpondencia Jána Hollého
24Povesti prastarých báječných časov 4
24Žartovné poviedky a anekdoty
24Cesta na sever
24Stretnutie so starším pánom
24Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
24Staničný dozorca
23Peštiansky ideál
23Spomienky
23Porekadla Slovákov moravsko-uherských
23Povídejme si, děti
22Lovena
22Myjava
22Května Slovenska
22Modropáskový automobil
22Italské listy
21Vytriezvejú
21Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
21Námorná zmluva
21Zvon v morskom oku
21Jánošík
21Veselý šuhaj
20Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
20Atlantis
20Zlatý kvet z Tatranskej doliny
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
19Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
19Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
19Robotníci mora III. Déruchetta
19Zápisky z mŕtveho domu II
19Země mnoha jmen
18Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
18Kunšt dobre umríti. Díl první
18Andrej Dubrovský
17Príslovia a porekadlá
17Merníkov palec
17Spevy bohatierske
17Listy Jána Francisciho 1
17Čierne diamanty I
17Lodivod dunajský
16Kunšt dobre umríti. Díl druhí
16Zločin a trest II
15Výlet do Španěl
15Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
15Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
15Čierne diamanty II
14Úklad a matka
14Piesne na teraz
14Cez zatvorenú hranicu
14Oliver Twist I
13Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
13Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
13Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
12Hry, obyčaje a povery
12Konec starých časů
12Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
11Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
11Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
11Tatry
10Slovensko, země budoucnosti
10Prvý kotlík
9Gróf Monte Christo I
8Sedliacka nevesta
6O synode žilinskej
4Válečné roky s Milanom Hodžom
4Veľký a najúplnejší slovenský snár
3Dům na předměstí

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.