Bohumil Kosa (366 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1668Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1057Dom v stráni
765Horký chlieb
742Básne príležitostné
705Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
691Básne
636Sonety
470Verše
453Adam Šangala
443Kratšia epika zo života dedinského ľudu
439Spevy Sama Chalúpky
360Ženský zákon
307Básne
306Maroško študuje
294Slovenské ľudové rozprávky I.
259Slovenské hádanky
254Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
252Slovensko a kultúra
246Dozvuky II
242Gábor Vlkolinský
227Dozvuky I
201Piľní poľní aj domajší hospodár
194Sláv
194Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
185Pohádky a poviedky I
183O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
179Dom
177Slovenské ľudové rozprávky II.
176Kratšia epika historická a spoločenská
173Danko a Janko
169Svatopluk
169Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
165O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
162Slovanstvo a svet budúcnosti
160Panslavistický farár
160Ako sa mladí ľudia ženia
159Veselé príbehy a výroky
159Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
157Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
156Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
155Košútky
143Vohľady
142Vlastný životopis
139Články z časopisu Obzor
139Júlia
136Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
136Slovanské starožitnosti I
135Kliatba
133Slovanstvo
125Články
124Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
123V službe
123O rodinných menách Bošáckej doliny
122Slovensko a jeho život literárny
121Prvé prózy
119V krinolíne. (1856)
119Traja kamaráti
118Národnie spievanky 1 – Vojna
116V čiernickej škole
114Blížence
114Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
107Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
106Bratia
106Kotlín (Časť druhá)
105Dumy
104State o svetovej literatúre 2
104Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
103Ozvena našich hôr
103Trest
103Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
102Prípravy na svadbu
102Irma
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
100Jedlovský učiteľ
100Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
100Z básní, venovaných A. Medzihradskému
99Nihilizmus
98Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
97Na podkonickom bále
96Prechádzka po Patagónii I
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
96Novely a poviedky
94Slováci — vývin ich národného povedomia 1
92Hviezdoveda
92Mať volá V
91Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
88Kuruci
88Bacúchovie dvor
87Rozpomienky a pamäti II
87Obeta
86Pochybenie
86História povstania slovenského z roku 1848
851869. (I.)
84Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
84Koreň a výhonky I.
84Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
84Detva — spevy
84Dejepis Uhorska
83Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
83O autoroch a knihách
83Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
82Kraje a lesy ve Zvolensku
81Mať volá III
81Devätnáste storočie a maďarizmus
81Jezuliatko
80Prechádzka po Patagónii III
80Listy Jána Bottu
79Sen o šťastí
79Hlas k rodákom
78Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
78Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
78Z epiky
77Zápisky zaživa pochovaného
77Črty z doby moysesovskej
77Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
76Z dejín literatúry 5
76Slovenské ľudové balady
75Dáždnik
75Kázne
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
75Oppidum Hybbe
73Slováci — vývin ich národného povedomia 2
72Prešovská jatka
72Pohádky a poviedky III
70Pod hrubou kôrou
69Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
69Na mena
69Päťdesiat rokov slovenského života II
68Piesne svobody
67Suplikant
66O polnoci
66Zrínsky na Sihoti
66Stará pieseň
65Havran
64Mam a klam alebo Falošné diamanty
63Běla
63Divné milosrdenstvo
63Verše z vojny
62Vo výškach života
62Glosy
62Pri kozúbku a pod lipou
62Zrná
62Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
61Dramatická literatúra 2. Činohry
60Pokuta za hriech
60Vidíte zrnko
59Janko Kosák v nebi
59Zpod Ľadorhory
59Proti prúdu
59Posudky a recenzie II
59Slovanské starožitnosti II
58Vešelínov odboj
58Piesne národa
58Vesna života
57Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
57Hriešne hnevy
56Lazar
56Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
56Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
54Z denníka
54Tempi passati
54Z poézie
54Poklad
54Básne
54Život Dr. Martina Luthera
52Básnické preklady
52Listy Timrave
52Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
52Národní domácí kuchařka česko-americká
51Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
51Piesne, verše a rečňovanky
51Autobiografické črty
51Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
50Z dediny
50Dva slnečné dni
50Príspevky a recenzie
50Ako to bolo?
50Listy z Uhorska
50Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
49V Belehrade
49Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
49Za svetlom
49Báje a pověsti
48Lyrická nôta
48Úhrad
48Rajnoha
48Pred tebou váza
48K odohnaniu ovadov
48O vlastnom živote a diele
48Bič
48Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
48Stará rozprávka
48Božie cesty
48V zakliatom zámku
48O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
48Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
48Krvavý hostinec a iné povesti
48Legendy a legendárne rozprávky
47Náš ujček
47Obrazy ze života Slováků
46Naše literárne úlohy
46Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
44Recitácie
44Verše drobné
44O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
44Melancholický gavalier
44Krátka historia Slovákov
44Myjava
43Uzdravujúce piešťanské kúpele
43State o svetovej literatúre 1
43Prostonárodnie hádky
42Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
41Prvotiny
40Preklady
40Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
40State o svetovej literatúre 3
40Slovenský anekdotár
39Zelený mlyn
39Sitno
38Anna Karenina
38Z Triestu do Egyptu
38Výber z článkov
38So svetlom
38Slovenské pohádky a pověsti I
37Vyhodený študent pri skale
37U Tatier
37Povesti
37Obrázky z Holandska
36Výtvarné umění na Slovensku
36Rozpomienka na jeden trnavský piknik
36Otroci v 19. storočí
36Slovenské národnie piesne I.
36Rozprávky s živly nadprirodzenými III
36Slovenské pohádky a pověsti II
36Veleba Sitna
35Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
35Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
35Za reč a práva ľudu
34Z dejín literatúry 4
34Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
34V rozhraní nálad
34O vzájomnosti slovanskej
34Krupinské bralce
33Svadba v Jasenovej
33Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
33Kunšt dobre umríti. Díl tretí
32Z našich rovín
32Starouš plesnivec
32Rozprávky o zvieratách
32Výber z poézie Sergeja Jesenina
31Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
31Na cestách
31Na polhodinku
31Slovenská strážkyňa
31Kalendář
31Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Kytka z Tatier
30Láska a pomsta
30Výstrel
29Vohľady
29Výborná Pražská kuchařská kniha
29Od srdca k srdcu
29Veniec národních piesní slovenských
29Tak je to na tomto svete!
29Anglické listy
29Rybárča
28Panský oddiel z panorámy pekla
28Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
28Rozprávky s živly nadprirodzenými I
28Korešpondencia Jána Hollého
28Vlk špekulant
28Rozprávky s živly nadprirodzenými II
28Oklamaní klamári
28Slováci a sloboda
28Slovenské národnie piesne II
28Stručný opis Svätej zeme Palestíny
28První parta
28Pavel Országh Hviezdoslav
28Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
27Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
27Vďačné siroty
27Pokorená mužská pýcha
27Známy rukopis
27Pijan gazda
27Povesti prastarých báječných časov 3
27Listy Jána Francisciho 2
27Příspěvek k počátkům historie slovenské
26Ľudské povedomie III. Vedenie
26Kuplety
26Bedár
25Povesti prastarých báječných časov 4
25Spomienky
25Cesta na sever
25Stretnutie so starším pánom
25Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
25Staničný dozorca
24Peštiansky ideál
24Žartovné poviedky a anekdoty
24Porekadla Slovákov moravsko-uherských
24Povídejme si, děti
23Lovena
23Myjava
23Května Slovenska
23Námorná zmluva
23Modropáskový automobil
23Italské listy
23Veselý šuhaj
22Vytriezvejú
22Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
22Jánošík
21Zvon v morskom oku
21Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
21Atlantis
21Zápisky z mŕtveho domu II
20Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
20Spevy bohatierske
20Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
20Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
20Robotníci mora III. Déruchetta
20Čierne diamanty I
20Zlatý kvet z Tatranskej doliny
20Země mnoha jmen
19Merníkov palec
19Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
19Kunšt dobre umríti. Díl první
19Andrej Dubrovský
19Lodivod dunajský
18Príslovia a porekadlá
18Listy Jána Francisciho 1
18Čierne diamanty II
18Oliver Twist I
18Zločin a trest II
17Výlet do Španěl
17Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
17Kunšt dobre umríti. Díl druhí
17Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
16Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
16Cez zatvorenú hranicu
16Lakomec
15Úklad a matka
15Piesne na teraz
14Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
14Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
14Konec starých časů
14Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
14Z tichých i búrnych chvíľ
13Hry, obyčaje a povery
13Slovensko, země budoucnosti
13Dům na předměstí
12Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
12Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
12Tatry
12Sedliacka nevesta
12Voda a vosk v poverách a čaroch ľudu slovenského
11Prvý kotlík
10Gróf Monte Christo I
10Veľký a najúplnejší slovenský snár
10Myšlenky o zahradníctve
9Stín kapradiny
9Aké bude Slovensko o sto rokov?
8O synode žilinskej
5Válečné roky s Milanom Hodžom

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.