Bohumil Kosa (379 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1679Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1071Dom v stráni
772Horký chlieb
747Básne príležitostné
709Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
700Básne
647Sonety
478Verše
456Spevy Sama Chalúpky
454Adam Šangala
450Kratšia epika zo života dedinského ľudu
367Ženský zákon
311Básne
307Maroško študuje
295Slovenské ľudové rozprávky I.
265Slovenské hádanky
258Slovensko a kultúra
257Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
251Dozvuky II
249Gábor Vlkolinský
231Dozvuky I
205Piľní poľní aj domajší hospodár
200Sláv
198Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
194Pohádky a poviedky I
186O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
184Dom
181Slovenské ľudové rozprávky II.
181Kratšia epika historická a spoločenská
174Danko a Janko
172Svatopluk
170Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
167O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
164Panslavistický farár
164Slovanstvo a svet budúcnosti
162Veselé príbehy a výroky
161Ako sa mladí ľudia ženia
160Košútky
160Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
159Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
158Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
144Vohľady
143Vlastný životopis
142Články z časopisu Obzor
140Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
140Júlia
139Kliatba
138Slovanské starožitnosti I
134Slovanstvo
128Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
127Traja kamaráti
126Články
125O rodinných menách Bošáckej doliny
124V službe
123Slovensko a jeho život literárny
122Prvé prózy
120V krinolíne. (1856)
120Národnie spievanky 1 – Vojna
117V čiernickej škole
117Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
116Blížence
113Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
108Bratia
108Kotlín (Časť druhá)
107Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
106Dumy
106State o svetovej literatúre 2
106Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
104Ozvena našich hôr
104Trest
104Z básní, venovaných A. Medzihradskému
103Prípravy na svadbu
103Irma
102Nihilizmus
101Jedlovský učiteľ
101Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
101Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
100Prechádzka po Patagónii I
100Na podkonickom bále
99Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
99Novely a poviedky
96Slováci — vývin ich národného povedomia 1
95Hviezdoveda
94Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
93Mať volá V
91Bacúchovie dvor
90Obeta
89Kuruci
89Rozpomienky a pamäti II
88Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
88Pochybenie
88História povstania slovenského z roku 1848
881869. (I.)
87Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
86Koreň a výhonky I.
86Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
86Detva — spevy
85Dejepis Uhorska
84Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
84O autoroch a knihách
83Mať volá III
83Jezuliatko
83Kraje a lesy ve Zvolensku
82Devätnáste storočie a maďarizmus
82Hlas k rodákom
82Listy Jána Bottu
81Prechádzka po Patagónii III
81Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
80Sen o šťastí
80Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
79Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
79Črty z doby moysesovskej
79Z epiky
79Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
79Z dejín literatúry 5
78Zápisky zaživa pochovaného
78Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
78Slovenské ľudové balady
76Dáždnik
76Kázne
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
76Oppidum Hybbe
75Havran
74Slováci — vývin ich národného povedomia 2
74Pohádky a poviedky III
73Prešovská jatka
72Suplikant
71Pod hrubou kôrou
71Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
71Päťdesiat rokov slovenského života II
70Na mena
70Divné milosrdenstvo
69Piesne svobody
67O polnoci
67Zrínsky na Sihoti
67Stará pieseň
65Mam a klam alebo Falošné diamanty
65Běla
65Verše z vojny
64Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
63Vo výškach života
63Glosy
63Pri kozúbku a pod lipou
63Zrná
62Dramatická literatúra 2. Činohry
61Pokuta za hriech
61Vidíte zrnko
60Janko Kosák v nebi
60Zpod Ľadorhory
60Proti prúdu
60Posudky a recenzie II
60Slovanské starožitnosti II
59Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
59Vešelínov odboj
59Piesne národa
59Vesna života
58Hriešne hnevy
58Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
57Lazar
57Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
56Z denníka
56Tempi passati
56Poklad
56Za svetlom
55Z poézie
55Básne
55Život Dr. Martina Luthera
54Národní domácí kuchařka česko-americká
54Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
54Krvavý hostinec a iné povesti
53Básnické preklady
53Listy Timrave
53Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
53Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
53Listy z Uhorska
53Piesne, verše a rečňovanky
53Autobiografické črty
51Z dediny
51Dva slnečné dni
51Príspevky a recenzie
51Ako to bolo?
51Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
50V Belehrade
50Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
50Božie cesty
50Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
50Báje a pověsti
50Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
49Lyrická nôta
49Úhrad
49Rajnoha
49Pred tebou váza
49K odohnaniu ovadov
49O vlastnom živote a diele
49Bič
49Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
49Stará rozprávka
49V zakliatom zámku
49O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
49Legendy a legendárne rozprávky
48Náš ujček
48Obrazy ze života Slováků
47Naše literárne úlohy
47Myjava
46Verše drobné
46So svetlom
46Prostonárodnie hádky
46Krátka historia Slovákov
45Recitácie
45Uzdravujúce piešťanské kúpele
45O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
45State o svetovej literatúre 1
45Melancholický gavalier
43Prvotiny
43Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
42State o svetovej literatúre 3
42Veleba Sitna
42Sitno
41Preklady
41Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
41Slovenský anekdotár
41Výber z článkov
40Zelený mlyn
40Slovenské pohádky a pověsti I
39Anna Karenina
39Z Triestu do Egyptu
39Slovenské národnie piesne I.
38Vyhodený študent pri skale
38U Tatier
38Povesti
38Obrázky z Holandska
37Výtvarné umění na Slovensku
37Rozpomienka na jeden trnavský piknik
37Otroci v 19. storočí
37Rozprávky s živly nadprirodzenými III
37Slovenské pohádky a pověsti II
37Krupinské bralce
37Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
36Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
36Z dejín literatúry 4
36Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
36Za reč a práva ľudu
36O vzájomnosti slovanskej
36Svadba v Jasenovej
35Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
35V rozhraní nálad
34Starouš plesnivec
34Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
34Kunšt dobre umríti. Díl tretí
33Z našich rovín
33Slovenská strážkyňa
33Kytka z Tatier
33Rozprávky o zvieratách
33Výber z poézie Sergeja Jesenina
32Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
32Na cestách
32Na polhodinku
32Kalendář
32Anglické listy
32Výstrel
31Zo Slovenska do Východnej Indie
31Výborná Pražská kuchařská kniha
31Láska a pomsta
31Veniec národních piesní slovenských
31Slovenské národnie piesne II
31Rybárča
30Vohľady
30Korešpondencia Jána Hollého
30Od srdca k srdcu
30Tak je to na tomto svete!
30Slováci a sloboda
30Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Panský oddiel z panorámy pekla
29Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
29Rozprávky s živly nadprirodzenými I
29Vlk špekulant
29Rozprávky s živly nadprirodzenými II
29Oklamaní klamári
29Příspěvek k počátkům historie slovenské
29Stručný opis Svätej zeme Palestíny
29První parta
29Pavel Országh Hviezdoslav
28Vďačné siroty
28Pokorená mužská pýcha
28Známy rukopis
28Pijan gazda
28Povesti prastarých báječných časov 3
28Listy Jána Francisciho 2
28Bedár
28Spomienky
27Ľudské povedomie III. Vedenie
27Kuplety
27Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
27Povídejme si, děti
26Peštiansky ideál
26Povesti prastarých báječných časov 4
26Cesta na sever
26Stretnutie so starším pánom
26Staničný dozorca
26Veselý šuhaj
25Žartovné poviedky a anekdoty
25Námorná zmluva
25Modropáskový automobil
25Italské listy
25Porekadla Slovákov moravsko-uherských
24Lovena
24Myjava
24Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
24Května Slovenska
23Vytriezvejú
23Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
23Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
23Jánošík
23Zápisky z mŕtveho domu II
22Zvon v morskom oku
22Atlantis
22Oliver Twist I
22Země mnoha jmen
21Príslovia a porekadlá
21Merníkov palec
21Spevy bohatierske
21Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
21Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
21Robotníci mora III. Déruchetta
21Čierne diamanty I
21Andrej Dubrovský
21Zlatý kvet z Tatranskej doliny
20Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
20Kunšt dobre umríti. Díl první
20Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
20Čierne diamanty II
20Lodivod dunajský
20Zločin a trest II
19Výlet do Španěl
19Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
19Listy Jána Francisciho 1
19Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
18Kunšt dobre umríti. Díl druhí
18Piesne na teraz
18Cez zatvorenú hranicu
18Z tichých i búrnych chvíľ
17Lakomec
16Hry, obyčaje a povery
16Úklad a matka
16Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
16Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
15Slovensko, země budoucnosti
15Konec starých časů
15Tatry
15Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
15Voda a vosk v poverách a čaroch ľudu slovenského
14Dům na předměstí
13Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
13Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
13Sedliacka nevesta
13Veľký a najúplnejší slovenský snár
12Prvý kotlík
12Gróf Monte Christo I
11Myšlenky o zahradníctve
11Stín kapradiny
11Aké bude Slovensko o sto rokov?
10Slovenská vlasť
10Vyšegrad
9O synode žilinskej
9Čertův švagr
6Pro delfína
6Válečné roky s Milanom Hodžom
6Význam a umělecké zpracování slovenské písně lidové
6Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
5Světem za svobodou
4Slovensko literární od doby Bernolákovy
3Slovenské vyšívaní lidové
2Slovenská majolika
2Kroje lidu slovenského
2Úhrabky dejepisné a národopisné
2Skalica

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.