sme.sk
 

Bohumil Kosa (312 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1539Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
982Dom v stráni
684Básne príležitostné
653Horký chlieb
644Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
632Básne
585Sonety
429Adam Šangala
413Verše
397Kratšia epika zo života dedinského ľudu
323Ženský zákon
286Básne
274Maroško študuje
270Slovenské ľudové rozprávky I.
248Spevy Sama Chalúpky
241Slovensko a kultúra
231Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
228Slovenské hádanky
224Dozvuky II
221Gábor Vlkolinský
205Dozvuky I
186Piľní poľní aj domajší hospodár
177Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
176Sláv
167Dom
167O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
162Danko a Janko
162Slovenské ľudové rozprávky II.
156Ako sa mladí ľudia ženia
153O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
151Kratšia epika historická a spoločenská
150Veselé príbehy a výroky
147Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
145Panslavistický farár
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
140Svatopluk
138Slovanstvo a svet budúcnosti
136Vohľady
136Košútky
136Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
129Vlastný životopis
129Články z časopisu Obzor
126Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
124Kliatba
123Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
121Slovanstvo
120Články
115V krinolíne. (1856)
115O rodinných menách Bošáckej doliny
114Slovensko a jeho život literárny
113V službe
113Traja kamaráti
111Slovanské starožitnosti I
110Národnie spievanky 1 – Vojna
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
109V čiernickej škole
109Júlia
105Blížence
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
102Prvé prózy
101Kotlín (Časť druhá)
99Dumy
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
97Prípravy na svadbu
97Bratia
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
95Irma
95Ozvena našich hôr
93Jedlovský učiteľ
93Trest
92Nihilizmus
90Novely a poviedky
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
87Slováci — vývin ich národného povedomia 1
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
87Z básní, venovaných A. Medzihradskému
86Prechádzka po Patagónii I
84Hviezdoveda
84Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
84Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
83State o svetovej literatúre 2
82Kuruci
81Na podkonickom bále
79Koreň a výhonky I.
79História povstania slovenského z roku 1848
78Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
78Mať volá V
78Dejepis Uhorska
77Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
77Pochybenie
76Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
75Rozpomienky a pamäti II
751869. (I.)
74Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
74Sen o šťastí
73Zápisky zaživa pochovaného
73Bacúchovie dvor
73O autoroch a knihách
72Črty z doby moysesovskej
72Z epiky
72Jezuliatko
71Obeta
71Mať volá III
71Devätnáste storočie a maďarizmus
70Dáždnik
70Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
70Prechádzka po Patagónii III
70Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
69Kázne
69Detva — spevy
69Hlas k rodákom
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
68Kraje a lesy ve Zvolensku
68Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
67Pod hrubou kôrou
67Slováci — vývin ich národného povedomia 2
67Z dejín literatúry 5
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
65Piesne svobody
65Na mena
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
65Oppidum Hybbe
65Pohádky a poviedky I
64Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
64Prešovská jatka
64Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
63Zrínsky na Sihoti
63Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
62Suplikant
62O polnoci
60Mam a klam alebo Falošné diamanty
58Stará pieseň
58Pri kozúbku a pod lipou
57Päťdesiat rokov slovenského života II
56Běla
55Vo výškach života
55Janko Kosák v nebi
55Pokuta za hriech
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Hriešne hnevy
54Zpod Ľadorhory
54Proti prúdu
54Vesna života
54Vidíte zrnko
54Verše z vojny
53Lazar
53Piesne národa
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
53Zrná
52Divné milosrdenstvo
52Slovanské starožitnosti II
50Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
50Vešelínov odboj
50Z denníka
50Posudky a recenzie II
50Z poézie
50Poklad
49Glosy
49Tempi passati
49Život Dr. Martina Luthera
47Z dediny
47Listy Timrave
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
47Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
45Úhrad
45V Belehrade
45Dva slnečné dni
45Básnické preklady
45Príspevky a recenzie
45Ako to bolo?
45Piesne, verše a rečňovanky
45Autobiografické črty
45Božie cesty
44K odohnaniu ovadov
44Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
44Stará rozprávka
44V zakliatom zámku
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Pred tebou váza
43Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
43Listy z Uhorska
43Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
42Lyrická nôta
42Rajnoha
42Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
42Náš ujček
42Naše literárne úlohy
42O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
42Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
41O vlastnom živote a diele
41Listy Jána Bottu
40Melancholický gavalier
40Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
39Recitácie
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Bič
39State o svetovej literatúre 1
39Prostonárodnie hádky
39Legendy a legendárne rozprávky
38Verše drobné
38O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
38Za svetlom
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
37Preklady
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
36Slovenský anekdotár
36Obrazy ze života Slováků
35Prvotiny
35State o svetovej literatúre 3
35Z Triestu do Egyptu
35Slovenské ľudové balady
34Zelený mlyn
34Krvavý hostinec a iné povesti
33Vyhodený študent pri skale
33Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Otroci v 19. storočí
33Výber z článkov
32Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
32U Tatier
31Výtvarné umění na Slovensku
31V rozhraní nálad
31Za reč a práva ľudu
30Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
30Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
30O vzájomnosti slovanskej
29Z dejín literatúry 4
29Slovenské národnie piesne I.
29Krátka historia Slovákov
28Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
28Z našich rovín
28Na cestách
28So svetlom
27Starouš plesnivec
27Rozprávky s živly nadprirodzenými III
26Vohľady
26Svadba v Jasenovej
26Slovenské pohádky a pověsti I
25Panský oddiel z panorámy pekla
25Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
25Známy rukopis
25Rozprávky o zvieratách
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Zo Slovenska do Východnej Indie
24Vďačné siroty
24Pokorená mužská pýcha
24Pijan gazda
24Od srdca k srdcu
24Povesti
24Slovenské pohádky a pověsti II
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
23Vlk špekulant
22Pohádky a poviedky III
22Obrázky z Holandska
21Ľudské povedomie III. Vedenie
21Slovenská strážkyňa
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Veniec národních piesní slovenských
21Slováci a sloboda
20Rozprávky s živly nadprirodzenými I
20Na polhodinku
20Výborná Pražská kuchařská kniha
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
20Láska a pomsta
20Oklamaní klamári
20Kuplety
20Slovenské národnie piesne II
20Sitno
20Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
20Příspěvek k počátkům historie slovenské
20Stručný opis Svätej zeme Palestíny
19Vytriezvejú
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
19Tak je to na tomto svete!
19Báje a pověsti
19Veleba Sitna
19Krupinské bralce
18Lovena
18Myjava
18Žartovné poviedky a anekdoty
18Listy Jána Francisciho 2
18Havran
17Zvon v morskom oku
17Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
16Peštiansky ideál
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Modropáskový automobil
16První parta
15Kalendář
15Bedár
14Príslovia a porekadlá
14Námorná zmluva
12Cesta na sever
12Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
11Výber z poézie Sergeja Jesenina
10Spomienky
9Merníkov palec
9Úklad a matka
9Listy Jána Francisciho 1
8Hry, obyčaje a povery
8Spevy bohatierske
8Anglické listy
7Italské listy
7Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
7Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
6Výlet do Španěl
6Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator RP Online
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2013 Petit Press, a.s.