Bohumil Kosa (386 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1712Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1084Dom v stráni
809Horký chlieb
751Básne príležitostné
711Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
708Básne
663Sonety
481Verše
468Kratšia epika zo života dedinského ľudu
467Spevy Sama Chalúpky
461Adam Šangala
384Ženský zákon
311Básne
308Maroško študuje
305Slovenské ľudové rozprávky I.
267Slovenské hádanky
259Slovensko a kultúra
259Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
254Dozvuky II
251Gábor Vlkolinský
233Dozvuky I
211Pohádky a poviedky I
206Piľní poľní aj domajší hospodár
200Sláv
200Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
188O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
185Dom
185Kratšia epika historická a spoločenská
182Slovenské ľudové rozprávky II.
176Svatopluk
174Danko a Janko
173Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
167O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
165Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
164Panslavistický farár
164Ako sa mladí ľudia ženia
164Veselé príbehy a výroky
164Slovanstvo a svet budúcnosti
161Košútky
160Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
159Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
145Vohľady
145Vlastný životopis
142Články z časopisu Obzor
142Slovanské starožitnosti I
141Júlia
140Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
140Kliatba
135Slovanstvo
129V službe
128Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
128Traja kamaráti
127Články
126Prvé prózy
125O rodinných menách Bošáckej doliny
123Slovensko a jeho život literárny
121Národnie spievanky 1 – Vojna
120V krinolíne. (1856)
118Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
117V čiernickej škole
117Blížence
113Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
110Bratia
108Kotlín (Časť druhá)
108Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
107Dumy
107Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
107State o svetovej literatúre 2
106Ozvena našich hôr
106Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
105Irma
105Trest
105Z básní, venovaných A. Medzihradskému
104Na podkonickom bále
103Prípravy na svadbu
103Nihilizmus
103Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
101Jedlovský učiteľ
101Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
100Prechádzka po Patagónii I
99Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
99Novely a poviedky
96Slováci — vývin ich národného povedomia 1
95Hviezdoveda
95Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
93Mať volá V
92Bacúchovie dvor
91Obeta
911869. (I.)
91Listy Jána Bottu
90Kuruci
90Rozpomienky a pamäti II
90Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
89Pochybenie
89História povstania slovenského z roku 1848
88Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
88Koreň a výhonky I.
87Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
87Detva — spevy
86Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
85Mať volá III
85Devätnáste storočie a maďarizmus
85Dejepis Uhorska
84O autoroch a knihách
84Jezuliatko
84Kraje a lesy ve Zvolensku
83Hlas k rodákom
83Slovenské ľudové balady
82Prechádzka po Patagónii III
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
81Črty z doby moysesovskej
80Sen o šťastí
80Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
80Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
80Pohádky a poviedky III
80Havran
79Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
79Zápisky zaživa pochovaného
79Z epiky
79Z dejín literatúry 5
77Oppidum Hybbe
76Dáždnik
76Kázne
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
75Slováci — vývin ich národného povedomia 2
74Prešovská jatka
72Pod hrubou kôrou
72Suplikant
71Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
71Päťdesiat rokov slovenského života II
71Divné milosrdenstvo
70Na mena
69Piesne svobody
68O polnoci
67Zrínsky na Sihoti
67Stará pieseň
67Běla
66Verše z vojny
65Mam a klam alebo Falošné diamanty
65Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
64Zrná
64Dramatická literatúra 2. Činohry
63Vo výškach života
63Glosy
63Pri kozúbku a pod lipou
62Slovanské starožitnosti II
61Pokuta za hriech
61Vidíte zrnko
61Posudky a recenzie II
60Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
60Lazar
60Janko Kosák v nebi
60Zpod Ľadorhory
60Proti prúdu
60Vesna života
59Vešelínov odboj
59Piesne národa
59Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
58Hriešne hnevy
58Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
58Za svetlom
57Z denníka
57Poklad
56Tempi passati
56Z poézie
56Básne
55Život Dr. Martina Luthera
55Krvavý hostinec a iné povesti
54Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
54Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
54Národní domácí kuchařka česko-americká
54Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
53Z dediny
53Básnické preklady
53Listy Timrave
53Listy z Uhorska
53Piesne, verše a rečňovanky
53Autobiografické črty
52Dva slnečné dni
51V Belehrade
51Príspevky a recenzie
51Ako to bolo?
51Božie cesty
51Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
51Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
50Úhrad
50Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
50K odohnaniu ovadov
50Bič
50Stará rozprávka
50V zakliatom zámku
50Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
50Báje a pověsti
49Lyrická nôta
49Rajnoha
49Pred tebou váza
49O vlastnom živote a diele
49Náš ujček
49Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
49Obrazy ze života Slováků
49O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
49Legendy a legendárne rozprávky
48So svetlom
48Myjava
47Naše literárne úlohy
47Prostonárodnie hádky
47Krátka historia Slovákov
46Verše drobné
45Recitácie
45Uzdravujúce piešťanské kúpele
45O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
45State o svetovej literatúre 1
45Melancholický gavalier
45Sitno
44Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
44Veleba Sitna
43Prvotiny
43Slovenské pohádky a pověsti I
42Anna Karenina
42Preklady
42Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
42State o svetovej literatúre 3
42Zelený mlyn
42Slovenský anekdotár
42Výber z článkov
40Slovenské národnie piesne I.
39Z Triestu do Egyptu
39Povesti
39Krupinské bralce
39Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
38Vyhodený študent pri skale
38U Tatier
38Otroci v 19. storočí
38Svadba v Jasenovej
38Obrázky z Holandska
37Výtvarné umění na Slovensku
37Rozpomienka na jeden trnavský piknik
37Z dejín literatúry 4
37Rozprávky s živly nadprirodzenými III
37Slovenské pohádky a pověsti II
36Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
36Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
36Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
36Za reč a práva ľudu
36O vzájomnosti slovanskej
35V rozhraní nálad
35Slovenská strážkyňa
35Starouš plesnivec
35Povídejme si, děti
35Kunšt dobre umríti. Díl tretí
34Kalendář
34Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
33Z našich rovín
33Kytka z Tatier
33Rozprávky o zvieratách
33Anglické listy
33Výber z poézie Sergeja Jesenina
33Výstrel
32Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
32Na cestách
32Na polhodinku
32Výborná Pražská kuchařská kniha
32Veniec národních piesní slovenských
32Bedár
32První parta
32Rybárča
31Vohľady
31Zo Slovenska do Východnej Indie
31Láska a pomsta
31Tak je to na tomto svete!
31Slovenské národnie piesne II
31Spomienky
31Pavel Országh Hviezdoslav
31Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
30Panský oddiel z panorámy pekla
30Korešpondencia Jána Hollého
30Od srdca k srdcu
30Listy Jána Francisciho 2
30Oklamaní klamári
30Slováci a sloboda
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
29Vďačné siroty
29Pokorená mužská pýcha
29Známy rukopis
29Rozprávky s živly nadprirodzenými I
29Vlk špekulant
29Rozprávky s živly nadprirodzenými II
29Příspěvek k počátkům historie slovenské
29Stručný opis Svätej zeme Palestíny
28Ľudské povedomie III. Vedenie
28Pijan gazda
28Povesti prastarých báječných časov 3
28Kuplety
28Modropáskový automobil
28Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
27Peštiansky ideál
27Povesti prastarých báječných časov 4
27Námorná zmluva
27Cesta na sever
27Staničný dozorca
27Veselý šuhaj
27Zápisky z mŕtveho domu II
26Stretnutie so starším pánom
26Oliver Twist I
26Zločin a trest II
25Myjava
25Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
25Května Slovenska
25Žartovné poviedky a anekdoty
25Italské listy
25Porekadla Slovákov moravsko-uherských
25Čierne diamanty I
24Lovena
24Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
24Merníkov palec
23Vytriezvejú
23Zvon v morskom oku
23Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
23Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
23Atlantis
23Čierne diamanty II
23Jánošík
23Země mnoha jmen
22Príslovia a porekadlá
22Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
22Robotníci mora III. Déruchetta
22Andrej Dubrovský
22Zlatý kvet z Tatranskej doliny
21Spevy bohatierske
21Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
21Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
21Lodivod dunajský
20Výlet do Španěl
20Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
20Listy Jána Francisciho 1
20Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
20Kunšt dobre umríti. Díl první
20Z tichých i búrnych chvíľ
19Kunšt dobre umríti. Díl druhí
19Piesne na teraz
19Cez zatvorenú hranicu
19Lakomec
18Hry, obyčaje a povery
17Úklad a matka
17Konec starých časů
17Tatry
17Dům na předměstí
16Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
16Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
16Slovensko, země budoucnosti
16Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
15Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
15Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
15Gróf Monte Christo I
15Veľký a najúplnejší slovenský snár
15Voda a vosk v poverách a čaroch ľudu slovenského
15Dějiny kosmetiky
13Prvý kotlík
13Sedliacka nevesta
13Aké bude Slovensko o sto rokov?
13Slovenská vlasť
13V malom meste
12Vyšegrad
12České bajky
11O synode žilinskej
11Myšlenky o zahradníctve
11Stín kapradiny
11Čertův švagr
8Význam a umělecké zpracování slovenské písně lidové
8Světem za svobodou
7Pro delfína
7Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
7Zuniaci krok 1
7Zuniaci krok 2
6Válečné roky s Milanom Hodžom
6Slovensko literární od doby Bernolákovy
6Kroje lidu slovenského
6Úhrabky dejepisné a národopisné
6Skalica
4Slovenské vyšívaní lidové
4Volosko — Venecia
3Slovenská majolika
2Venčok básní a spevov slovenských

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.