Bohumil Kosa (404 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1741Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1100Dom v stráni
825Horký chlieb
763Básne príležitostné
719Básne
719Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
678Sonety
486Spevy Sama Chalúpky
485Verše
477Kratšia epika zo života dedinského ľudu
473Adam Šangala
388Ženský zákon
319Maroško študuje
315Slovenské ľudové rozprávky I.
314Básne
275Slovenské hádanky
269Slovensko a kultúra
262Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
261Dozvuky II
254Gábor Vlkolinský
238Dozvuky I
232Pohádky a poviedky I
210Piľní poľní aj domajší hospodár
204Sláv
203Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
190O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
189Kratšia epika historická a spoločenská
188Slovenské ľudové rozprávky II.
186Dom
179Danko a Janko
179Svatopluk
176Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
170Slovanstvo a svet budúcnosti
170O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
169Veselé príbehy a výroky
166Panslavistický farár
166Ako sa mladí ľudia ženia
166Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
162Košútky
162Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
161Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
148Vlastný životopis
147Vohľady
146Kliatba
146Júlia
144Články z časopisu Obzor
144Slovanské starožitnosti I
142Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
141Traja kamaráti
137Slovanstvo
132Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
130V službe
128Články
128Prvé prózy
127O rodinných menách Bošáckej doliny
124Slovensko a jeho život literárny
122V krinolíne. (1856)
122Národnie spievanky 1 – Vojna
120Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
119Blížence
119Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
118V čiernickej škole
112Bratia
111Kotlín (Časť druhá)
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
110State o svetovej literatúre 2
109Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
108Prípravy na svadbu
108Dumy
107Irma
107Ozvena našich hôr
107Trest
107Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
106Na podkonickom bále
106Z básní, venovaných A. Medzihradskému
105Nihilizmus
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
104Jedlovský učiteľ
104Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
103Prechádzka po Patagónii I
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
101Novely a poviedky
99Listy Jána Bottu
98Hviezdoveda
98Slováci — vývin ich národného povedomia 1
96Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
96Pohádky a poviedky III
95Mať volá V
94Bacúchovie dvor
941869. (I.)
93Kuruci
93Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
92Obeta
91Rozpomienky a pamäti II
90Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
90Koreň a výhonky I.
90Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
90Pochybenie
90História povstania slovenského z roku 1848
90Slovenské ľudové balady
90Havran
89Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
89Detva — spevy
88Mať volá III
87Kraje a lesy ve Zvolensku
86Devätnáste storočie a maďarizmus
86O autoroch a knihách
86Dejepis Uhorska
85Črty z doby moysesovskej
85Hlas k rodákom
85Jezuliatko
84Prechádzka po Patagónii III
84Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
83Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
81Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
81Sen o šťastí
81Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
81Zápisky zaživa pochovaného
81Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
81Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
80Z epiky
80Oppidum Hybbe
80Z dejín literatúry 5
78Dáždnik
78Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
77Slováci — vývin ich národného povedomia 2
77Prešovská jatka
77Kázne
77Divné milosrdenstvo
73Pod hrubou kôrou
73Suplikant
73Päťdesiat rokov slovenského života II
72Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
71Na mena
70Piesne svobody
69O polnoci
68Zrínsky na Sihoti
68Stará pieseň
68Běla
68Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
67Verše z vojny
66Mam a klam alebo Falošné diamanty
66Vo výškach života
66Dramatická literatúra 2. Činohry
66Za svetlom
65Vidíte zrnko
65Pri kozúbku a pod lipou
65Zrná
64Glosy
64Slovanské starožitnosti II
63Vešelínov odboj
62Pokuta za hriech
62Posudky a recenzie II
62Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
61Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
61Lazar
61Janko Kosák v nebi
61Zpod Ľadorhory
61Proti prúdu
61Vesna života
60Hriešne hnevy
60Piesne národa
60Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
58Z denníka
58Poklad
58Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
58Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
57Tempi passati
57Z poézie
57Básne
57Život Dr. Martina Luthera
57Krvavý hostinec a iné povesti
56So svetlom
55Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
55Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
55Národní domácí kuchařka česko-americká
55Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
54Z dediny
54Básnické preklady
54Listy Timrave
54Listy z Uhorska
54Piesne, verše a rečňovanky
54Autobiografické črty
53Dva slnečné dni
53Báje a pověsti
52V Belehrade
52Príspevky a recenzie
52Bič
52Ako to bolo?
52Stará rozprávka
52Božie cesty
52V zakliatom zámku
52Obrazy ze života Slováků
52Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
51Úhrad
51Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
51Pred tebou váza
51K odohnaniu ovadov
51Legendy a legendárne rozprávky
51Myjava
50Lyrická nôta
50Rajnoha
50O vlastnom živote a diele
50Náš ujček
50Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
50O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
50Slovenské pohádky a pověsti I
49Prostonárodnie hádky
49Krátka historia Slovákov
49Sitno
48Naše literárne úlohy
47Anna Karenina
47Verše drobné
47Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
47Uzdravujúce piešťanské kúpele
47O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
47State o svetovej literatúre 1
47Melancholický gavalier
46Recitácie
45Veleba Sitna
44Prvotiny
44Slovenský anekdotár
43Preklady
43Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
43State o svetovej literatúre 3
43Zelený mlyn
43Výber z článkov
41Svadba v Jasenovej
41Slovenské národnie piesne I.
41Povesti
41Krupinské bralce
40Z Triestu do Egyptu
40Rozprávky s živly nadprirodzenými III
40Slovenské pohádky a pověsti II
40Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
39Vyhodený študent pri skale
39Rozpomienka na jeden trnavský piknik
39U Tatier
39Otroci v 19. storočí
39Obrázky z Holandska
38Výtvarné umění na Slovensku
38Z dejín literatúry 4
38Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
38Za reč a práva ľudu
38Kalendář
38Povídejme si, děti
38Kunšt dobre umríti. Díl tretí
37Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
37Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
37V rozhraní nálad
37O vzájomnosti slovanskej
37Starouš plesnivec
36Slovenská strážkyňa
36Anglické listy
35Kytka z Tatier
35Rozprávky o zvieratách
35Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
35Výber z poézie Sergeja Jesenina
35Rybárča
35Výstrel
34Vohľady
34Z našich rovín
34Na polhodinku
34Výborná Pražská kuchařská kniha
34Veniec národních piesní slovenských
34Tak je to na tomto svete!
33Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
33Zo Slovenska do Východnej Indie
33Na cestách
33Od srdca k srdcu
33Láska a pomsta
33Oklamaní klamári
33Bedár
33První parta
33Pavel Országh Hviezdoslav
33Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
32Korešpondencia Jána Hollého
32Povesti prastarých báječných časov 3
32Vlk špekulant
32Listy Jána Francisciho 2
32Slováci a sloboda
32Slovenské národnie piesne II
32Spomienky
32Stručný opis Svätej zeme Palestíny
31Panský oddiel z panorámy pekla
31Vďačné siroty
31Pokorená mužská pýcha
31Rozprávky s živly nadprirodzenými I
31Rozprávky s živly nadprirodzenými II
30Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
30Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
30Ľudské povedomie III. Vedenie
30Známy rukopis
30Pijan gazda
30Příspěvek k počátkům historie slovenské
30Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
30Veselý šuhaj
30Zápisky z mŕtveho domu II
29Peštiansky ideál
29Povesti prastarých báječných časov 4
29Žartovné poviedky a anekdoty
29Kuplety
29Modropáskový automobil
29Cesta na sever
29Staničný dozorca
29Oliver Twist I
29Zločin a trest II
28Námorná zmluva
27Myjava
27Května Slovenska
27Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
27Stretnutie so starším pánom
27Porekadla Slovákov moravsko-uherských
26Lovena
26Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
26Italské listy
26Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
26Čierne diamanty I
26Z tichých i búrnych chvíľ
25Merníkov palec
25Zvon v morskom oku
25Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
25Atlantis
25Země mnoha jmen
25Poklad v Striebornom jazere
24Vytriezvejú
24Príslovia a porekadlá
24Čierne diamanty II
24Andrej Dubrovský
24Zlatý kvet z Tatranskej doliny
24Jánošík
23Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
23Robotníci mora III. Déruchetta
22Spevy bohatierske
22Listy Jána Francisciho 1
22Kunšt dobre umríti. Díl první
22Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
22Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
22Lodivod dunajský
21Výlet do Španěl
21Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
21Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
21Kunšt dobre umríti. Díl druhí
21Cez zatvorenú hranicu
21Lakomec
20Hry, obyčaje a povery
20Piesne na teraz
20Konec starých časů
20Dům na předměstí
20Pán světa
19Slovensko, země budoucnosti
19Tatry
18Úklad a matka
18Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
18Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
18Veľký a najúplnejší slovenský snár
17Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
17Dějiny kosmetiky
16Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
16Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
16Prvý kotlík
16Gróf Monte Christo I
16Voda a vosk v poverách a čaroch ľudu slovenského
15Aké bude Slovensko o sto rokov?
15Slovenská vlasť
15Doktor Ox
14Sedliacka nevesta
14Vyšegrad
14České bajky
14V malom meste
13Čertův švagr
12O synode žilinskej
12Myšlenky o zahradníctve
12Stín kapradiny
12Divoké dievča
11Zuniaci krok 2
11Andrej Sládkovič a jeho doba
11Pole neorané
10Pro delfína
10Úhrabky dejepisné a národopisné
10Zuniaci krok 1
10Ján Hollý
10Jarný mráz
9Bajky
9Význam a umělecké zpracování slovenské písně lidové
9Slovensko literární od doby Bernolákovy
9Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
9Světem za svobodou
9Kroje lidu slovenského
9Skalica
9Zločin a pokánie
9Svätý Method a Uhorsko
9Pančava
9O dvoch bratoch
9Búrka v zátiší
9Rozhovory o Matici slovenskej
8Válečné roky s Milanom Hodžom
8Volosko — Venecia
7Duchovia sudov
6Zajatý cezarevič
5Slovenské vyšívaní lidové
5Venčok básní a spevov slovenských
4Slovenská majolika
3Co si dva hoši dopisovali

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.