Bohumil Kosa (355 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1629Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1033Dom v stráni
728Básne príležitostné
725Horký chlieb
689Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
675Básne
622Sonety
453Verše
444Adam Šangala
431Kratšia epika zo života dedinského ľudu
371Spevy Sama Chalúpky
343Ženský zákon
301Básne
295Maroško študuje
287Slovenské ľudové rozprávky I.
249Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
248Slovensko a kultúra
247Slovenské hádanky
241Dozvuky II
234Gábor Vlkolinský
219Dozvuky I
197Piľní poľní aj domajší hospodár
191Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
187Sláv
179O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
175Dom
173Kratšia epika historická a spoločenská
171Danko a Janko
170Slovenské ľudové rozprávky II.
163O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
163Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
161Svatopluk
159Ako sa mladí ľudia ženia
157Panslavistický farár
157Slovanstvo a svet budúcnosti
156Veselé príbehy a výroky
153Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
152Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
148Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
145Košútky
141Vohľady
139Vlastný životopis
136Články z časopisu Obzor
133Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
133Slovanské starožitnosti I
132Kliatba
131Júlia
130Slovanstvo
125Pohádky a poviedky I
124Články
121Slovensko a jeho život literárny
121V službe
121O rodinných menách Bošáckej doliny
121Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
117V krinolíne. (1856)
117Traja kamaráti
116Národnie spievanky 1 – Vojna
115Prvé prózy
114V čiernickej škole
112Blížence
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
105Bratia
105Kotlín (Časť druhá)
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
103Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
102Dumy
101Prípravy na svadbu
101Irma
100Ozvena našich hôr
100Trest
100Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
100State o svetovej literatúre 2
99Jedlovský učiteľ
98Nihilizmus
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
96Z básní, venovaných A. Medzihradskému
95Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
94Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
94Novely a poviedky
93Prechádzka po Patagónii I
92Slováci — vývin ich národného povedomia 1
92Na podkonickom bále
91Hviezdoveda
89Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
88Mať volá V
85Kuruci
85História povstania slovenského z roku 1848
84Pochybenie
84Rozpomienky a pamäti II
84Bacúchovie dvor
83Koreň a výhonky I.
831869. (I.)
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
82Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
82Detva — spevy
81Dejepis Uhorska
81Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
80Kraje a lesy ve Zvolensku
79Obeta
79O autoroch a knihách
79Jezuliatko
78Sen o šťastí
78Devätnáste storočie a maďarizmus
77Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
77Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
77Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
77Z epiky
76Hlas k rodákom
75Zápisky zaživa pochovaného
75Črty z doby moysesovskej
75Prechádzka po Patagónii III
75Mať volá III
74Dáždnik
74Kázne
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
74Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
74Z dejín literatúry 5
73Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
73Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
73Oppidum Hybbe
72Slováci — vývin ich národného povedomia 2
71Listy Jána Bottu
70Prešovská jatka
69Pod hrubou kôrou
67Piesne svobody
67Na mena
66Suplikant
66Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
66Zrínsky na Sihoti
66Slovenské ľudové balady
65O polnoci
65Päťdesiat rokov slovenského života II
63Mam a klam alebo Falošné diamanty
63Stará pieseň
62Divné milosrdenstvo
61Běla
61Zrná
60Verše z vojny
60Pri kozúbku a pod lipou
59Zpod Ľadorhory
59Pokuta za hriech
58Vo výškach života
58Proti prúdu
58Dramatická literatúra 2. Činohry
58Slovanské starožitnosti II
57Janko Kosák v nebi
57Piesne národa
57Vesna života
57Vidíte zrnko
56Hriešne hnevy
56Posudky a recenzie II
56Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
55Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
55Lazar
55Glosy
55Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
54Vešelínov odboj
54Havran
53Z denníka
53Z poézie
53Poklad
53Život Dr. Martina Luthera
53Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
52Tempi passati
52Básne
51Básnické preklady
51Národní domácí kuchařka česko-americká
51Pohádky a poviedky III
50Listy Timrave
50Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
50Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
50Autobiografické črty
49Z dediny
49Dva slnečné dni
49Príspevky a recenzie
49Listy z Uhorska
49Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
49Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
48V Belehrade
48Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
48Ako to bolo?
48Piesne, verše a rečňovanky
47Lyrická nôta
47Úhrad
47Rajnoha
47K odohnaniu ovadov
47Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
47Stará rozprávka
47Božie cesty
47V zakliatom zámku
46Pred tebou váza
46O vlastnom živote a diele
46O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
46Krvavý hostinec a iné povesti
45Náš ujček
45Naše literárne úlohy
45Obrazy ze života Slováků
45Legendy a legendárne rozprávky
44Bič
44Za svetlom
43Recitácie
43Verše drobné
43O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
43Melancholický gavalier
43Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
43Báje a pověsti
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42State o svetovej literatúre 1
42Prostonárodnie hádky
42Krátka historia Slovákov
42Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
41Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
39Preklady
39Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
39Slovenský anekdotár
38Prvotiny
38State o svetovej literatúre 3
38Myjava
37Z Triestu do Egyptu
37Výber z článkov
36Anna Karenina
36Vyhodený študent pri skale
36Zelený mlyn
35Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
35Rozpomienka na jeden trnavský piknik
35U Tatier
35Otroci v 19. storočí
35Rozprávky s živly nadprirodzenými III
35Sitno
34Výtvarné umění na Slovensku
34Obrázky z Holandska
33Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
33V rozhraní nálad
33Za reč a práva ľudu
33So svetlom
33Slovenské národnie piesne I.
33Povesti
33Slovenské pohádky a pověsti I
32Z dejín literatúry 4
32Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
32O vzájomnosti slovanskej
32Svadba v Jasenovej
32Kunšt dobre umríti. Díl tretí
31Rozprávky o zvieratách
31Slovenské pohádky a pověsti II
30Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Z našich rovín
30Na cestách
30Starouš plesnivec
30Veleba Sitna
30Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
29Láska a pomsta
29Krupinské bralce
28Vohľady
28Kytka z Tatier
28Od srdca k srdcu
28Veniec národních piesní slovenských
28Kalendář
28Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
27Panský oddiel z panorámy pekla
27Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
27Známy rukopis
27Rozprávky s živly nadprirodzenými I
27Výborná Pražská kuchařská kniha
27Rozprávky s živly nadprirodzenými II
27První parta
27Výstrel
27Pavel Országh Hviezdoslav
27Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Vďačné siroty
26Pokorená mužská pýcha
26Na polhodinku
26Slovenská strážkyňa
26Pijan gazda
26Povesti prastarých báječných časov 3
26Vlk špekulant
26Tak je to na tomto svete!
26Slováci a sloboda
26Příspěvek k počátkům historie slovenské
26Stručný opis Svätej zeme Palestíny
26Rybárča
25Oklamaní klamári
25Kuplety
25Slovenské národnie piesne II
25Bedár
25Anglické listy
25Výber z poézie Sergeja Jesenina
24Ľudské povedomie III. Vedenie
24Povesti prastarých báječných časov 4
24Žartovné poviedky a anekdoty
24Listy Jána Francisciho 2
24Cesta na sever
24Stretnutie so starším pánom
24Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
23Peštiansky ideál
23Korešpondencia Jána Hollého
23Staničný dozorca
22Lovena
22Myjava
22Května Slovenska
22Modropáskový automobil
22Porekadla Slovákov moravsko-uherských
22Povídejme si, děti
21Vytriezvejú
21Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
21Námorná zmluva
21Spomienky
21Zvon v morskom oku
21Jánošík
21Veselý šuhaj
20Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
20Zlatý kvet z Tatranskej doliny
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
19Italské listy
19Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
19Atlantis
19Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
19Robotníci mora III. Déruchetta
18Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
18Kunšt dobre umríti. Díl první
18Andrej Dubrovský
17Príslovia a porekadlá
17Merníkov palec
17Čierne diamanty I
17Lodivod dunajský
16Spevy bohatierske
16Listy Jána Francisciho 1
16Kunšt dobre umríti. Díl druhí
15Výlet do Španěl
15Čierne diamanty II
14Úklad a matka
14Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
14Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
14Piesne na teraz
14Cez zatvorenú hranicu
14Zločin a trest II
13Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
13Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
13Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
12Oliver Twist I
12Konec starých časů
12Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
11Hry, obyčaje a povery
11Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
11Tatry
10Slovensko, země budoucnosti
10Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
10Prvý kotlík
10Zápisky z mŕtveho domu II
7Země mnoha jmen
6O synode žilinskej

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.