Bohumil Kosa (323 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1571Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
998Dom v stráni
694Básne príležitostné
667Horký chlieb
661Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
646Básne
596Sonety
433Adam Šangala
423Verše
407Kratšia epika zo života dedinského ľudu
330Ženský zákon
287Básne
277Maroško študuje
275Slovenské ľudové rozprávky I.
269Spevy Sama Chalúpky
243Slovensko a kultúra
238Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
236Slovenské hádanky
228Dozvuky II
225Gábor Vlkolinský
208Dozvuky I
188Piľní poľní aj domajší hospodár
183Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
178Sláv
171O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
170Dom
164Danko a Janko
163Kratšia epika historická a spoločenská
162Slovenské ľudové rozprávky II.
156O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
156Ako sa mladí ľudia ženia
151Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
150Panslavistický farár
150Veselé príbehy a výroky
147Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
144Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
144Slovanstvo a svet budúcnosti
143Svatopluk
138Košútky
136Vohľady
133Vlastný životopis
132Články z časopisu Obzor
131Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
127Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
127Kliatba
125Slovanstvo
121Články
117O rodinných menách Bošáckej doliny
116Slovanské starožitnosti I
115V krinolíne. (1856)
114Slovensko a jeho život literárny
114V službe
113Národnie spievanky 1 – Vojna
113Traja kamaráti
113Júlia
112Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
111V čiernickej škole
108Blížence
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
103Prvé prózy
101Kotlín (Časť druhá)
100Dumy
99Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
97Prípravy na svadbu
97Bratia
95Irma
95Ozvena našich hôr
95Trest
94Nihilizmus
93Jedlovský učiteľ
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
91Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
91Novely a poviedky
90Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
90State o svetovej literatúre 2
90Z básní, venovaných A. Medzihradskému
89Slováci — vývin ich národného povedomia 1
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
87Prechádzka po Patagónii I
86Hviezdoveda
86Na podkonickom bále
86Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
84Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
82Kuruci
81História povstania slovenského z roku 1848
80Mať volá V
79Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
79Koreň a výhonky I.
79Pochybenie
79Rozpomienky a pamäti II
78Dejepis Uhorska
781869. (I.)
76Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
76Bacúchovie dvor
75Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
75Sen o šťastí
75Z epiky
75Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
75Pohádky a poviedky I
74Obeta
74Devätnáste storočie a maďarizmus
74Detva — spevy
73Zápisky zaživa pochovaného
73Črty z doby moysesovskej
73O autoroch a knihách
73Jezuliatko
72Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
72Hlas k rodákom
72Kraje a lesy ve Zvolensku
71Dáždnik
71Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
71Prechádzka po Patagónii III
71Mať volá III
69Slováci — vývin ich národného povedomia 2
69Kázne
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
68Prešovská jatka
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
68Z dejín literatúry 5
67Pod hrubou kôrou
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
67Oppidum Hybbe
65Piesne svobody
65Na mena
65Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
64Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
63Suplikant
63Zrínsky na Sihoti
62O polnoci
61Mam a klam alebo Falošné diamanty
59Stará pieseň
58Päťdesiat rokov slovenského života II
58Pri kozúbku a pod lipou
57Pokuta za hriech
56Zpod Ľadorhory
56Proti prúdu
56Běla
55Vo výškach života
55Janko Kosák v nebi
55Piesne národa
55Vesna života
55Divné milosrdenstvo
55Verše z vojny
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Hriešne hnevy
54Vidíte zrnko
54Slovanské starožitnosti II
53Lazar
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
53Zrná
52Glosy
51Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
51Posudky a recenzie II
50Vešelínov odboj
50Z denníka
50Tempi passati
50Z poézie
50Poklad
50Život Dr. Martina Luthera
49Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
48Básnické preklady
48Autobiografické črty
47Z dediny
47Listy Timrave
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
47Listy Jána Bottu
46V Belehrade
46Príspevky a recenzie
45Lyrická nôta
45Úhrad
45Dva slnečné dni
45Ako to bolo?
45Piesne, verše a rečňovanky
45Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
45Božie cesty
45Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
45Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
45Slovenské ľudové balady
44Rajnoha
44K odohnaniu ovadov
44Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
44Stará rozprávka
44V zakliatom zámku
44Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Pred tebou váza
43Náš ujček
43Listy z Uhorska
43Naše literárne úlohy
42Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
42O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
42Legendy a legendárne rozprávky
41O vlastnom živote a diele
40Recitácie
40O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
40Bič
40Melancholický gavalier
39Verše drobné
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39State o svetovej literatúre 1
39Prostonárodnie hádky
38Za svetlom
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
37Preklady
37Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
37Obrazy ze života Slováků
37Krvavý hostinec a iné povesti
36Slovenský anekdotár
35Prvotiny
35State o svetovej literatúre 3
35Z Triestu do Egyptu
34Zelený mlyn
34Výber z článkov
33Vyhodený študent pri skale
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Otroci v 19. storočí
32Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
32U Tatier
32Krátka historia Slovákov
31Výtvarné umění na Slovensku
31V rozhraní nálad
31Za reč a práva ľudu
31Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
30Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
30Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
30O vzájomnosti slovanskej
29Z dejín literatúry 4
29Slovenské národnie piesne I.
29Rozprávky s živly nadprirodzenými III
28Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
28Z našich rovín
28Na cestách
28So svetlom
28Svadba v Jasenovej
27Starouš plesnivec
27Povesti
27Slovenské pohádky a pověsti I
27Obrázky z Holandska
26Vohľady
26Rozprávky o zvieratách
26Báje a pověsti
25Panský oddiel z panorámy pekla
25Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
25Zo Slovenska do Východnej Indie
25Známy rukopis
25Od srdca k srdcu
25Slovenské pohádky a pověsti II
25Pohádky a poviedky III
25Havran
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Vďačné siroty
24Pokorená mužská pýcha
24Pijan gazda
24Vlk špekulant
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
23Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
22Výborná Pražská kuchařská kniha
22Veniec národních piesní slovenských
22Slováci a sloboda
22Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
22Příspěvek k počátkům historie slovenské
21Ľudské povedomie III. Vedenie
21Rozprávky s živly nadprirodzenými I
21Na polhodinku
21Slovenská strážkyňa
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Rozprávky s živly nadprirodzenými II
21Láska a pomsta
21Oklamaní klamári
21Kuplety
21Slovenské národnie piesne II
21Veleba Sitna
21Sitno
21Krupinské bralce
21Stručný opis Svätej zeme Palestíny
20Myjava
20Tak je to na tomto svete!
20Myjava
20Stretnutie so starším pánom
19Vytriezvejú
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
19Žartovné poviedky a anekdoty
19Listy Jána Francisciho 2
19Zvon v morskom oku
19První parta
18Lovena
18Peštiansky ideál
18Kalendář
18Porekadla Slovákov moravsko-uherských
17Modropáskový automobil
17Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Bedár
16Námorná zmluva
14Príslovia a porekadlá
14Výber z poézie Sergeja Jesenina
14Cesta na sever
14Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
13Anglické listy
13Kunšt dobre umríti. Díl první
13Rybárča
13Atlantis
12Spomienky
12Italské listy
12Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
12Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
11Merníkov palec
11Listy Jána Francisciho 1
10Úklad a matka
9Hry, obyčaje a povery
9Spevy bohatierske
9Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
9Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
8Výlet do Španěl
8Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
5Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.