Bohumil Kosa (434 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizované knihy


1795Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1125Dom v stráni
868Horký chlieb
783Básne príležitostné
743Básne
736Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
711Sonety
547Spevy Sama Chalúpky
498Verše
493Kratšia epika zo života dedinského ľudu
478Adam Šangala
400Ženský zákon
329Slovenské ľudové rozprávky I.
326Maroško študuje
321Básne
289Slovenské hádanky
274Slovensko a kultúra
270Dozvuky II
270Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
262Gábor Vlkolinský
261Pohádky a poviedky I
247Dozvuky I
217Piľní poľní aj domajší hospodár
213Sláv
212Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
201O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
199Kratšia epika historická a spoločenská
195Dom
192Slovenské ľudové rozprávky II.
185Svatopluk
184Danko a Janko
180Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
178Slovanstvo a svet budúcnosti
177Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
175O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
173Veselé príbehy a výroky
172Panslavistický farár
172Ako sa mladí ľudia ženia
172Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
168Košútky
167Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
154Júlia
153Vlastný životopis
151Vohľady
150Kliatba
149Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
149Slovanské starožitnosti I
147Traja kamaráti
147Články z časopisu Obzor
141Slovanstvo
140Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
137Prvé prózy
135V službe
131O rodinných menách Bošáckej doliny
130Články
128Slovensko a jeho život literárny
127Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
126V krinolíne. (1856)
126Národnie spievanky 1 – Vojna
125Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
122V čiernickej škole
122Blížence
118Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
117Z básní, venovaných A. Medzihradskému
116Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
115Listy Jána Bottu
114Bratia
114Kotlín (Časť druhá)
113Prípravy na svadbu
113Ozvena našich hôr
113State o svetovej literatúre 2
111Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
111Pohádky a poviedky III
110Dumy
110Na podkonickom bále
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
110Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
110Havran
109Irma
109Trest
108Nihilizmus
108Novely a poviedky
107Prechádzka po Patagónii I
106Jedlovský učiteľ
1051869. (I.)
103Slovenské ľudové balady
102Hviezdoveda
102Slováci — vývin ich národného povedomia 1
102Mať volá V
101Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
99Bacúchovie dvor
99Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
98Kuruci
98Obeta
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
95Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
95Rozpomienky a pamäti II
95Mať volá III
94História povstania slovenského z roku 1848
94Detva — spevy
93Koreň a výhonky I.
93Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
92Pochybenie
91Prechádzka po Patagónii III
91Jezuliatko
90Devätnáste storočie a maďarizmus
90O autoroch a knihách
90Dejepis Uhorska
90Kraje a lesy ve Zvolensku
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
88Hlas k rodákom
88Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
87Črty z doby moysesovskej
87Divné milosrdenstvo
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
86Zápisky zaživa pochovaného
85Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
84Sen o šťastí
84Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
84Oppidum Hybbe
84Z dejín literatúry 5
83Z epiky
82Kázne
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
81Slováci — vývin ich národného povedomia 2
80Dáždnik
80Prešovská jatka
77Päťdesiat rokov slovenského života II
76Pod hrubou kôrou
76Suplikant
75Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
75Na mena
74Za svetlom
73Piesne svobody
73Běla
72O polnoci
72Stará pieseň
72Dramatická literatúra 2. Činohry
71Verše z vojny
71Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
70Vo výškach života
70Zrínsky na Sihoti
70Slovanské starožitnosti II
69Mam a klam alebo Falošné diamanty
69Glosy
69Vidíte zrnko
69Zrná
67Vešelínov odboj
67Pri kozúbku a pod lipou
67Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
66Pokuta za hriech
66So svetlom
64Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
64Lazar
64Janko Kosák v nebi
64Zpod Ľadorhory
64Proti prúdu
64Vesna života
64Posudky a recenzie II
64Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
63Hriešne hnevy
63Piesne národa
63Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
63Krvavý hostinec a iné povesti
62Z poézie
62Poklad
61Z denníka
61Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
61Básne
60Tempi passati
60Život Dr. Martina Luthera
60Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
60Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
59Piesne, verše a rečňovanky
59Národní domácí kuchařka česko-americká
59Myjava
58Anna Karenina
58Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
58Autobiografické črty
58V zakliatom zámku
58Báje a pověsti
58Sitno
57Z dediny
57Listy Timrave
57Ako to bolo?
57Listy z Uhorska
57Legendy a legendárne rozprávky
57Slovenské pohádky a pověsti I
56Dva slnečné dni
56Básnické preklady
56Bič
56Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
55Pred tebou váza
55Príspevky a recenzie
55Stará rozprávka
55Božie cesty
55Obrazy ze života Slováků
54Úhrad
54V Belehrade
54Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
54O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
53Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
53K odohnaniu ovadov
53Náš ujček
53Prostonárodnie hádky
52Lyrická nôta
52Rajnoha
52O vlastnom živote a diele
52Krátka historia Slovákov
51Melancholický gavalier
50Verše drobné
50Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
50Naše literárne úlohy
49Recitácie
49Uzdravujúce piešťanské kúpele
49O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
49State o svetovej literatúre 1
49Veleba Sitna
48Rozprávky s živly nadprirodzenými III
48Povesti
48Povídejme si, děti
48Ťapákovci
47Prvotiny
47Zelený mlyn
47Slovenský anekdotár
46Preklady
46Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
46Výber z článkov
46Slovenské národnie piesne I.
46Slovenské pohádky a pověsti II
46Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
45State o svetovej literatúre 3
45Krupinské bralce
44Svadba v Jasenovej
42Rozpomienka na jeden trnavský piknik
42U Tatier
42Z Triestu do Egyptu
42Za reč a práva ľudu
42O vzájomnosti slovanskej
42Výber z poézie Sergeja Jesenina
42Obrázky z Holandska
42Zločin a trest II
41Výtvarné umění na Slovensku
41Vyhodený študent pri skale
41Z dejín literatúry 4
41Otroci v 19. storočí
41Starouš plesnivec
41Kalendář
41Kunšt dobre umríti. Díl tretí
40Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
40Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
40Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
40V rozhraní nálad
40Rozprávky o zvieratách
40Spomienky
40Anglické listy
39Slovenská strážkyňa
39Veniec národních piesní slovenských
39Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
39Rybárča
39Výstrel
39Pavel Országh Hviezdoslav
38Výborná Pražská kuchařská kniha
38Kytka z Tatier
38Láska a pomsta
38Tak je to na tomto svete!
38Z tichých i búrnych chvíľ
37Zo Slovenska do Východnej Indie
37Z našich rovín
37Na polhodinku
37Povesti prastarých báječných časov 3
37Od srdca k srdcu
37Listy Jána Francisciho 2
37Oklamaní klamári
36Vohľady
36Na cestách
36Vlk špekulant
36Slováci a sloboda
36Slovenské národnie piesne II
36Bedár
36První parta
36Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
36Veselý šuhaj
36Zápisky z mŕtveho domu II
35Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
35Rozprávky s živly nadprirodzenými I
35Korešpondencia Jána Hollého
35Rozprávky s živly nadprirodzenými II
34Panský oddiel z panorámy pekla
34Pokorená mužská pýcha
34Ľudské povedomie III. Vedenie
34Stručný opis Svätej zeme Palestíny
34Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
34Oliver Twist I
34Vlčia tma
33Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
33Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
33Vďačné siroty
33Žartovné poviedky a anekdoty
33Poklad v Striebornom jazere
32Známy rukopis
32Pijan gazda
32Povesti prastarých báječných časov 4
32Května Slovenska
32Kuplety
32Modropáskový automobil
32Příspěvek k počátkům historie slovenské
32Staničný dozorca
32Země mnoha jmen
31Peštiansky ideál
31Námorná zmluva
31Cesta na sever
31Stretnutie so starším pánom
31Čierne diamanty I
31Pán světa
30Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
30Zvon v morskom oku
30Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
30Porekadla Slovákov moravsko-uherských
30Atlantis
29Lovena
29Myjava
29Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
29Italské listy
29Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
29Andrej Dubrovský
29Veľký a najúplnejší slovenský snár
29Lakomec
28Príslovia a porekadlá
28Merníkov palec
28Čierne diamanty II
28Jánošík
28Bál
27Zlatý kvet z Tatranskej doliny
27Dům na předměstí
27Hoj, zem drahá…
26Vytriezvejú
26Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
26Listy Jána Francisciho 1
26Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
26Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
26Robotníci mora III. Déruchetta
26Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
26Piesne na teraz
26Konec starých časů
26Gróf Monte Christo I
26O dvoch bratoch
25Kunšt dobre umríti. Díl první
25Kunšt dobre umríti. Díl druhí
25Lodivod dunajský
25Cez zatvorenú hranicu
25Tatry
25Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
25Ťažké položenie
24Hry, obyčaje a povery
24Spevy bohatierske
24Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
24Slovensko, země budoucnosti
24Pozde
23Výlet do Španěl
23Dějiny kosmetiky
23Doktor Ox
22Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
22Prvý kotlík
22Aké bude Slovensko o sto rokov?
22Slovenská vlasť
21Veľké šťastie
21V malom meste
20Úklad a matka
20Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
20Stín kapradiny
20Andrej Sládkovič a jeho doba
20Svätenie pamiatky slovenského básnika Andreja Sládkoviča
19Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
19Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
19Voda a vosk v poverách a čaroch ľudu slovenského
19Vyšegrad
19České bajky
19Rozhovory o Matici slovenskej
19Na jednom dvore
19Balady
18Sedliacka nevesta
18Povesti zo všetkých strán sveta
17Zuniaci krok 2
17Divoké dievča
17Jarný mráz
17Pančava
17Fialky
17Zo slovenského Plutarcha
17Ondro Hľonzo
16O synode žilinskej
16Čertův švagr
16Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
16Úhrabky dejepisné a národopisné
16Ján Hollý
16Búrka v zátiší
15Pro delfína
15Myšlenky o zahradníctve
15Světem za svobodou
15Zuniaci krok 1
15Pole neorané
14Význam a umělecké zpracování slovenské písně lidové
14Slovensko literární od doby Bernolákovy
14Volosko — Venecia
14Zločin a pokánie
13Zajatý cezarevič
13Dějiny ženy
12Bajky
12Kroje lidu slovenského
12Skalica
12Duchovia sudov
12Príspevky k životopisom a opravy textov literárnych diel slovenských spisovateľov
12Mojžík
11Svätý Method a Uhorsko
11Básnický odkaz
11Básne hrdinské
10Válečné roky s Milanom Hodžom
10Podivíni
10Co si dva hoši dopisovali
10Biela ruža
10Čo komu súdené
10Med a zužitkování jeho v domácnosti
10První česká vegetářská kuchařka
9Básne elegické
9Básne lyrické
7Slovenská majolika
7Slovenské vyšívaní lidové
7Venčok básní a spevov slovenských
6Kamarát Jašek
5Mylná cesta
5U Kanátov
4Za slovenský život

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.