Bohumil Kosa (318 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1554Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
995Dom v stráni
688Básne príležitostné
657Horký chlieb
652Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
638Básne
588Sonety
431Adam Šangala
419Verše
403Kratšia epika zo života dedinského ľudu
327Ženský zákon
286Básne
277Maroško študuje
273Slovenské ľudové rozprávky I.
256Spevy Sama Chalúpky
243Slovensko a kultúra
231Slovenské hádanky
231Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
226Dozvuky II
222Gábor Vlkolinský
206Dozvuky I
188Piľní poľní aj domajší hospodár
178Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
177Sláv
169Dom
169O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
164Danko a Janko
162Slovenské ľudové rozprávky II.
161Kratšia epika historická a spoločenská
156Ako sa mladí ľudia ženia
154O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
150Veselé príbehy a výroky
150Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
148Panslavistický farár
146Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
141Svatopluk
140Slovanstvo a svet budúcnosti
137Košútky
137Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
136Vohľady
130Články z časopisu Obzor
129Vlastný životopis
128Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
126Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
126Kliatba
123Slovanstvo
121Články
115V krinolíne. (1856)
115O rodinných menách Bošáckej doliny
114Slovensko a jeho život literárny
113V službe
113Traja kamaráti
112Slovanské starožitnosti I
111Národnie spievanky 1 – Vojna
111Júlia
110V čiernickej škole
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
106Blížence
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
102Prvé prózy
101Kotlín (Časť druhá)
100Dumy
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
97Prípravy na svadbu
97Bratia
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
95Irma
95Ozvena našich hôr
94Trest
93Jedlovský učiteľ
92Nihilizmus
91Novely a poviedky
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
88Z básní, venovaných A. Medzihradskému
87Slováci — vývin ich národného povedomia 1
87Prechádzka po Patagónii I
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
87State o svetovej literatúre 2
86Hviezdoveda
85Na podkonickom bále
85Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
84Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
82Kuruci
81Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
80História povstania slovenského z roku 1848
79Koreň a výhonky I.
79Pochybenie
79Mať volá V
78Dejepis Uhorska
77Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
771869. (I.)
76Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
76Rozpomienky a pamäti II
76Bacúchovie dvor
75Z epiky
74Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
74Sen o šťastí
73Zápisky zaživa pochovaného
73Črty z doby moysesovskej
73O autoroch a knihách
73Jezuliatko
72Devätnáste storočie a maďarizmus
72Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
71Prechádzka po Patagónii III
71Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
71Obeta
71Mať volá III
71Detva — spevy
71Hlas k rodákom
71Kraje a lesy ve Zvolensku
71Pohádky a poviedky I
70Dáždnik
70Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
69Kázne
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
67Pod hrubou kôrou
67Slováci — vývin ich národného povedomia 2
67Prešovská jatka
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
67Oppidum Hybbe
67Z dejín literatúry 5
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
65Piesne svobody
65Na mena
64Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
64Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
64Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
63Suplikant
63Zrínsky na Sihoti
62O polnoci
60Mam a klam alebo Falošné diamanty
58Stará pieseň
58Päťdesiat rokov slovenského života II
58Pri kozúbku a pod lipou
56Pokuta za hriech
56Běla
55Vo výškach života
55Janko Kosák v nebi
55Zpod Ľadorhory
55Proti prúdu
55Vesna života
55Verše z vojny
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Hriešne hnevy
54Piesne národa
54Vidíte zrnko
54Slovanské starožitnosti II
53Lazar
53Divné milosrdenstvo
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
53Zrná
52Glosy
50Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
50Vešelínov odboj
50Z denníka
50Tempi passati
50Posudky a recenzie II
50Z poézie
50Poklad
49Život Dr. Martina Luthera
49Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
48Básnické preklady
47Z dediny
47Listy Timrave
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
46V Belehrade
46Príspevky a recenzie
46Autobiografické črty
45Lyrická nôta
45Úhrad
45Dva slnečné dni
45Ako to bolo?
45Piesne, verše a rečňovanky
45Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
45Božie cesty
44K odohnaniu ovadov
44Stará rozprávka
44V zakliatom zámku
44Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
44Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Rajnoha
43Pred tebou váza
43Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
43Listy z Uhorska
43Naše literárne úlohy
43Listy Jána Bottu
42Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
42Náš ujček
42O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
41O vlastnom živote a diele
41Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
41Legendy a legendárne rozprávky
40Melancholický gavalier
39Recitácie
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
39Bič
39State o svetovej literatúre 1
39Slovenské ľudové balady
39Prostonárodnie hádky
38Verše drobné
38Za svetlom
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
37Preklady
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
37Obrazy ze života Slováků
36Slovenský anekdotár
36Krvavý hostinec a iné povesti
35Prvotiny
35Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
35State o svetovej literatúre 3
35Z Triestu do Egyptu
34Zelený mlyn
33Vyhodený študent pri skale
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33Otroci v 19. storočí
33Výber z článkov
32Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
32U Tatier
31Výtvarné umění na Slovensku
31V rozhraní nálad
31Za reč a práva ľudu
31Krátka historia Slovákov
30Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
30Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
30O vzájomnosti slovanskej
30Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
29Z dejín literatúry 4
29Slovenské národnie piesne I.
29Rozprávky s živly nadprirodzenými III
28Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
28Z našich rovín
28Na cestách
28So svetlom
28Svadba v Jasenovej
27Starouš plesnivec
27Slovenské pohádky a pověsti I
26Vohľady
26Rozprávky o zvieratách
26Povesti
25Panský oddiel z panorámy pekla
25Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
25Známy rukopis
25Od srdca k srdcu
25Slovenské pohádky a pověsti II
25Pohádky a poviedky III
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Zo Slovenska do Východnej Indie
24Vďačné siroty
24Pokorená mužská pýcha
24Pijan gazda
24Obrázky z Holandska
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
23Vlk špekulant
23Havran
22Veniec národních piesní slovenských
22Slováci a sloboda
21Ľudské povedomie III. Vedenie
21Slovenská strážkyňa
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Výborná Pražská kuchařská kniha
21Rozprávky s živly nadprirodzenými II
21Láska a pomsta
21Oklamaní klamári
21Kuplety
21Veleba Sitna
21Sitno
21Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
21Příspěvek k počátkům historie slovenské
21Stručný opis Svätej zeme Palestíny
20Rozprávky s živly nadprirodzenými I
20Na polhodinku
20Tak je to na tomto svete!
20Slovenské národnie piesne II
20Báje a pověsti
20Krupinské bralce
20Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
19Vytriezvejú
19Korešpondencia Jána Hollého
19Myjava
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
19Žartovné poviedky a anekdoty
19Listy Jána Francisciho 2
19První parta
18Lovena
17Peštiansky ideál
17Kalendář
17Modropáskový automobil
17Zvon v morskom oku
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Bedár
15Námorná zmluva
14Príslovia a porekadlá
14Cesta na sever
14Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
13Výber z poézie Sergeja Jesenina
13Kunšt dobre umríti. Díl první
13Myjava
11Spomienky
11Anglické listy
11Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
11Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
10Merníkov palec
10Úklad a matka
10Italské listy
10Listy Jána Francisciho 1
9Spevy bohatierske
9Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
9Stretnutie so starším pánom
8Hry, obyčaje a povery
8Výlet do Španěl
8Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
8Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.