Bohumil Kosa (353 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1616Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1030Dom v stráni
723Básne príležitostné
707Horký chlieb
683Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
671Básne
617Sonety
451Verše
444Adam Šangala
430Kratšia epika zo života dedinského ľudu
363Spevy Sama Chalúpky
340Ženský zákon
300Básne
293Maroško študuje
287Slovenské ľudové rozprávky I.
247Slovensko a kultúra
247Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
245Slovenské hádanky
240Dozvuky II
232Gábor Vlkolinský
219Dozvuky I
195Piľní poľní aj domajší hospodár
189Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
187Sláv
179O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
175Dom
171Kratšia epika historická a spoločenská
169Danko a Janko
169Slovenské ľudové rozprávky II.
162Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
161O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
161Svatopluk
159Ako sa mladí ľudia ženia
157Panslavistický farár
156Slovanstvo a svet budúcnosti
154Veselé príbehy a výroky
151Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
149Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
145Košútky
143Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
141Vohľady
139Vlastný životopis
136Články z časopisu Obzor
132Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
131Kliatba
131Slovanské starožitnosti I
130Slovanstvo
130Júlia
124Články
121Slovensko a jeho život literárny
121O rodinných menách Bošáckej doliny
119V službe
119Pohádky a poviedky I
118Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
117V krinolíne. (1856)
117Traja kamaráti
116Národnie spievanky 1 – Vojna
114V čiernickej škole
112Blížence
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
110Prvé prózy
105Kotlín (Časť druhá)
104Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
103Bratia
103Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
102Dumy
101Prípravy na svadbu
100Ozvena našich hôr
100Trest
100Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
100State o svetovej literatúre 2
99Irma
97Nihilizmus
96Jedlovský učiteľ
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
96Z básní, venovaných A. Medzihradskému
95Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
94Novely a poviedky
93Prechádzka po Patagónii I
93Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
93Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
92Slováci — vývin ich národného povedomia 1
92Na podkonickom bále
90Hviezdoveda
89Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
87Mať volá V
85Kuruci
85História povstania slovenského z roku 1848
84Pochybenie
84Rozpomienky a pamäti II
83Koreň a výhonky I.
83Bacúchovie dvor
831869. (I.)
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
81Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
81Dejepis Uhorska
81Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
80Kraje a lesy ve Zvolensku
79Obeta
79Detva — spevy
79O autoroch a knihách
78Sen o šťastí
78Jezuliatko
77Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
77Z epiky
77Devätnáste storočie a maďarizmus
76Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
76Hlas k rodákom
75Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
75Zápisky zaživa pochovaného
75Črty z doby moysesovskej
75Prechádzka po Patagónii III
74Dáždnik
74Mať volá III
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
74Z dejín literatúry 5
73Kázne
73Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
72Slováci — vývin ich národného povedomia 2
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
72Oppidum Hybbe
71Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
70Prešovská jatka
69Pod hrubou kôrou
68Listy Jána Bottu
67Piesne svobody
67Na mena
66Suplikant
66Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
66Zrínsky na Sihoti
64O polnoci
64Päťdesiat rokov slovenského života II
63Mam a klam alebo Falošné diamanty
63Stará pieseň
62Divné milosrdenstvo
62Slovenské ľudové balady
61Zrná
60Běla
60Pri kozúbku a pod lipou
59Zpod Ľadorhory
59Pokuta za hriech
59Verše z vojny
58Proti prúdu
58Slovanské starožitnosti II
57Vo výškach života
57Janko Kosák v nebi
57Piesne národa
57Vesna života
57Vidíte zrnko
57Dramatická literatúra 2. Činohry
56Hriešne hnevy
56Posudky a recenzie II
56Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
55Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
55Lazar
55Glosy
55Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
54Vešelínov odboj
53Z denníka
53Poklad
53Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
52Tempi passati
52Z poézie
52Básne
52Život Dr. Martina Luthera
51Básnické preklady
50Listy Timrave
50Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
50Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
50Autobiografické črty
50Národní domácí kuchařka česko-americká
49Z dediny
49Dva slnečné dni
49Listy z Uhorska
49Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
49Pohádky a poviedky III
48V Belehrade
48Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
48Príspevky a recenzie
48Ako to bolo?
48Piesne, verše a rečňovanky
48Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
47Lyrická nôta
47Úhrad
47K odohnaniu ovadov
47Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
47Stará rozprávka
47Božie cesty
47V zakliatom zámku
46Rajnoha
46O vlastnom živote a diele
46O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
46Havran
45Pred tebou váza
45Náš ujček
45Naše literárne úlohy
45Krvavý hostinec a iné povesti
45Legendy a legendárne rozprávky
43Recitácie
43Verše drobné
43O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
43Bič
43Obrazy ze života Slováků
43Za svetlom
43Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
43Báje a pověsti
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42State o svetovej literatúre 1
42Melancholický gavalier
42Prostonárodnie hádky
42Krátka historia Slovákov
41Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
40Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
39Preklady
39Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
39Slovenský anekdotár
38Prvotiny
38State o svetovej literatúre 3
37Z Triestu do Egyptu
37Výber z článkov
37Myjava
36Vyhodený študent pri skale
36Zelený mlyn
35Anna Karenina
35Rozpomienka na jeden trnavský piknik
35U Tatier
35Otroci v 19. storočí
35Rozprávky s živly nadprirodzenými III
34Výtvarné umění na Slovensku
34Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
34Sitno
34Obrázky z Holandska
33Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
33V rozhraní nálad
33Za reč a práva ľudu
33So svetlom
33Slovenské národnie piesne I.
33Povesti
33Slovenské pohádky a pověsti I
32Z dejín literatúry 4
32Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
32O vzájomnosti slovanskej
32Svadba v Jasenovej
32Kunšt dobre umríti. Díl tretí
31Rozprávky o zvieratách
31Slovenské pohádky a pověsti II
30Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Z našich rovín
30Na cestách
30Starouš plesnivec
29Láska a pomsta
29Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
28Vohľady
28Veniec národních piesní slovenských
28Veleba Sitna
28Krupinské bralce
28Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
27Panský oddiel z panorámy pekla
27Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
27Známy rukopis
27Rozprávky s živly nadprirodzenými I
27Kytka z Tatier
27Od srdca k srdcu
27Rozprávky s živly nadprirodzenými II
27Kalendář
27Pavel Országh Hviezdoslav
27Stručné dejiny literatúry československej po Štúra
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Vďačné siroty
26Pokorená mužská pýcha
26Na polhodinku
26Slovenská strážkyňa
26Pijan gazda
26Povesti prastarých báječných časov 3
26Výborná Pražská kuchařská kniha
26Vlk špekulant
26Slováci a sloboda
26Příspěvek k počátkům historie slovenské
26Stručný opis Svätej zeme Palestíny
26První parta
26Rybárča
26Výstrel
25Oklamaní klamári
25Tak je to na tomto svete!
25Kuplety
25Slovenské národnie piesne II
25Výber z poézie Sergeja Jesenina
24Ľudské povedomie III. Vedenie
24Povesti prastarých báječných časov 4
24Žartovné poviedky a anekdoty
24Bedár
24Anglické listy
24Stretnutie so starším pánom
24Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
23Peštiansky ideál
23Listy Jána Francisciho 2
23Cesta na sever
23Staničný dozorca
22Lovena
22Korešpondencia Jána Hollého
22Myjava
22Května Slovenska
22Modropáskový automobil
22Porekadla Slovákov moravsko-uherských
22Povídejme si, děti
21Vytriezvejú
21Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
21Námorná zmluva
21Zvon v morskom oku
20Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
20Zlatý kvet z Tatranskej doliny
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
19Spomienky
19Italské listy
19Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
19Atlantis
19Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
19Robotníci mora III. Déruchetta
18Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
18Kunšt dobre umríti. Díl první
18Andrej Dubrovský
17Príslovia a porekadlá
17Merníkov palec
17Čierne diamanty I
17Lodivod dunajský
16Listy Jána Francisciho 1
16Kunšt dobre umríti. Díl druhí
15Spevy bohatierske
15Výlet do Španěl
15Čierne diamanty II
14Úklad a matka
14Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
14Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
14Piesne na teraz
14Cez zatvorenú hranicu
14Zločin a trest II
13Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
13Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
13Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
12Konec starých časů
11Hry, obyčaje a povery
11Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
11Oliver Twist I
11Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
11Jánošík
10Slovensko, země budoucnosti
10Neznámy prorok babylonského vyhnanstva
10Tatry
10Prvý kotlík
8Veselý šuhaj
6O synode žilinskej

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.