Bohumil Kosa (339 diel)

Som bývalý vojak, v súčasnej dobe na dôchodku. Rád si prečítam dobrú knihu. Vo voľnom čase sedím pri počítači a digitalizácia je príjemné využitie môjho volného času. Bývam vo Zvolene.

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1591Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)
1017Dom v stráni
712Básne príležitostné
696Horký chlieb
674Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
662Básne
609Sonety
442Verše
438Adam Šangala
420Kratšia epika zo života dedinského ľudu
344Spevy Sama Chalúpky
336Ženský zákon
294Básne
281Maroško študuje
280Slovenské ľudové rozprávky I.
244Slovensko a kultúra
242Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti
238Slovenské hádanky
231Dozvuky II
228Gábor Vlkolinský
213Dozvuky I
189Piľní poľní aj domajší hospodár
183Sláv
183Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody
175O úhoroch — Slovenský včelár — Zelinkár
172Dom
168Kratšia epika historická a spoločenská
165Danko a Janko
164Slovenské ľudové rozprávky II.
158O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
157Ako sa mladí ľudia ženia
156Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
153Panslavistický farár
151Veselé príbehy a výroky
148Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
147Svatopluk
147Slovanstvo a svet budúcnosti
145Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Povaha, mravy a duševné prejavy
142Košútky
141Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
136Vohľady
134Vlastný životopis
134Články z časopisu Obzor
128Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
127Kliatba
127Slovanstvo
122Články
121Slovanské starožitnosti I
120Júlia
117O rodinných menách Bošáckej doliny
116Slovensko a jeho život literárny
116V službe
115V krinolíne. (1856)
114Národnie spievanky 1 – Vojna
114Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
113Traja kamaráti
112V čiernickej škole
108Blížence
108Prvé prózy
107Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
107Pohádky a poviedky I
101Kotlín (Časť druhá)
101Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
100Dumy
100Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
98Prípravy na svadbu
97Bratia
96Ozvena našich hôr
96Trest
95Irma
95State o svetovej literatúre 2
94Nihilizmus
94Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
94Z básní, venovaných A. Medzihradskému
93Jedlovský učiteľ
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudský rozum
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom
92Novely a poviedky
91Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
90Prechádzka po Patagónii I
90Na podkonickom bále
89Slováci — vývin ich národného povedomia 1
89Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
88Hviezdoveda
86Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
85Mať volá V
82Kuruci
82História povstania slovenského z roku 1848
81Rozpomienky a pamäti II
81Bacúchovie dvor
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. O vlastných menách
801869. (I.)
79Koreň a výhonky I.
79Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám
79Pochybenie
79Dejepis Uhorska
78Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
77Obeta
77O autoroch a knihách
76Jezuliatko
75Quodlibet s cesty z Bošáckej doliny do Pezinku a nazpäť
75Sen o šťastí
75Z epiky
75Devätnáste storočie a maďarizmus
75Detva — spevy
75Kraje a lesy ve Zvolensku
74Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma
73Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo
73Zápisky zaživa pochovaného
73Črty z doby moysesovskej
73Hlas k rodákom
72Dáždnik
72Prechádzka po Patagónii III
72Mať volá III
72Z dejín literatúry 5
71Kázne
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
69Slováci — vývin ich národného povedomia 2
68Prešovská jatka
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
68Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
67Pod hrubou kôrou
67Oppidum Hybbe
65Piesne svobody
65Na mena
64Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží)
64Zrínsky na Sihoti
63Suplikant
62O polnoci
61Mam a klam alebo Falošné diamanty
60Stará pieseň
60Listy Jána Bottu
59Päťdesiat rokov slovenského života II
58Pri kozúbku a pod lipou
57Zpod Ľadorhory
57Pokuta za hriech
57Běla
57Verše z vojny
57Slovenské ľudové balady
56Proti prúdu
56Divné milosrdenstvo
56Zrná
55Vo výškach života
55Janko Kosák v nebi
55Piesne národa
55Vesna života
55Vidíte zrnko
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Hriešne hnevy
54Posudky a recenzie II
54Slovanské starožitnosti II
53Lazar
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
52Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
52Glosy
51Vešelínov odboj
51Z denníka
50Tempi passati
50Z poézie
50Poklad
50Básne
50Život Dr. Martina Luthera
50Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
48Básnické preklady
48Listy Timrave
48Autobiografické črty
48Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
47Z dediny
47Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
47Národní domácí kuchařka česko-americká
46V Belehrade
46Príspevky a recenzie
46Ako to bolo?
45Lyrická nôta
45Úhrad
45Dva slnečné dni
45Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
45Listy z Uhorska
45Piesne, verše a rečňovanky
45Výber z knižne nevydaných básní, napísaných do roku 1918
45Božie cesty
45Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
45Rozprávky o bytostiach nadprirodzených
44Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
44Rajnoha
44K odohnaniu ovadov
44Stará rozprávka
44V zakliatom zámku
44O sberateľoch a sbierkach slovenských rozprávok
43Pred tebou váza
43O vlastnom živote a diele
43Náš ujček
43Naše literárne úlohy
43Legendy a legendárne rozprávky
41Recitácie
41O spôsobe zostavovania miestopisných máp Uhorska
41Bič
40State o svetovej literatúre 1
40Melancholický gavalier
40Obrazy ze života Slováků
39Verše drobné
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
39Prostonárodnie hádky
39Krvavý hostinec a iné povesti
39Pohádky a poviedky III
38Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
38Za svetlom
37Preklady
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
37Havran
36Slovenský anekdotár
36Báje a pověsti
35Prvotiny
35State o svetovej literatúre 3
35Z Triestu do Egyptu
35Výber z článkov
34Zelený mlyn
34Osudy dobrého vojáka Švejka I. V zázemí
33Vyhodený študent pri skale
33Rozpomienka na jeden trnavský piknik
33U Tatier
33Otroci v 19. storočí
32Zlomky z denníka cestovateľa po Chorvátskej
32Krátka historia Slovákov
31Výtvarné umění na Slovensku
31Dramatická literatúra 2. Detské hry príležitostné
31V rozhraní nálad
31Za reč a práva ľudu
30Z dejín literatúry 4
30Dramatická literatúra 2. Detské hry pre každú príležitosť
30O vzájomnosti slovanskej
30Rozprávky s živly nadprirodzenými III
29Slovenské národnie piesne I.
29Povesti
29Obrázky z Holandska
28Symbolon mentis gratae — Vyznanie vďačného srdca
28Z našich rovín
28Na cestách
28So svetlom
28Svadba v Jasenovej
28Rozprávky o zvieratách
27Starouš plesnivec
27Slovenské pohádky a pověsti I
26Vohľady
26Zo Slovenska do Východnej Indie
26Slovenské pohádky a pověsti II
26Myjava
25Panský oddiel z panorámy pekla
25Konferencia pri káve u starej Zaoskovej
25Známy rukopis
25Od srdca k srdcu
25Veleba Sitna
25Sitno
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Vďačné siroty
24Pokorená mužská pýcha
24Pijan gazda
24Kytka z Tatier
24Vlk špekulant
24Krupinské bralce
24Náhrobky kamenné v hrobitove Prenčovskom
24Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
23Rozprávky s živly nadprirodzenými I
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Výborná Pražská kuchařská kniha
23Láska a pomsta
23Veniec národních piesní slovenských
23Pavel Országh Hviezdoslav
22Ľudské povedomie III. Vedenie
22Na polhodinku
22Slovenská strážkyňa
22Rozprávky s živly nadprirodzenými II
22Slováci a sloboda
22Příspěvek k počátkům historie slovenské
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Oklamaní klamári
21Tak je to na tomto svete!
21Kuplety
21Slovenské národnie piesne II
21Kalendář
21Stručný opis Svätej zeme Palestíny
21Výstrel
20Lovena
20Peštiansky ideál
20Myjava
20Žartovné poviedky a anekdoty
20První parta
20Stretnutie so starším pánom
19Vytriezvejú
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
19Listy Jána Francisciho 2
19Anglické listy
19Výber z poézie Sergeja Jesenina
19Zvon v morskom oku
19Staničný dozorca
18Bedár
18Cesta na sever
18Porekadla Slovákov moravsko-uherských
18Dobrodružství tří Rusův a tří Angličanův v jižní Africe
17Modropáskový automobil
17Rybárča
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Námorná zmluva
15Príslovia a porekadlá
15Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského
15Vojna svetov 1. Príchod Marsanov
15Atlantis
14Spomienky
14Italské listy
14Kunšt dobre umríti. Díl první
13Vojna svetov 2. Zem v moci Marsanov
13Robotníci mora II. Šibal Gilliatt
13Robotníci mora III. Déruchetta
12Merníkov palec
12Listy Jána Francisciho 1
12Kunšt dobre umríti. Díl druhí
12Andrej Dubrovský
12Lodivod dunajský
11Čierne diamanty I
11Piesne na teraz
10Spevy bohatierske
10Úklad a matka
10Výlet do Španěl
10Čierne diamanty II
9Hry, obyčaje a povery
9Spoločenský lexikon I. Spoločenská dušoveda
9Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
9Spoločenský lexikon III. Praktické pokyny pre rozličné príležitosti
9Povídejme si, děti
8Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
8Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
8Kunšt dobre umríti. Díl tretí
7Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie
7Stručné dejiny literatúry československej po Štúra

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.