Daniel Winter (308 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1204Rysavá jalovica
1095Dom v stráni
757Básne príležitostné
718Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
493Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
474Kratšia epika zo života dedinského ľudu
314Básne
272Slovenské hádanky
251Olejkár
242Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
241Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
230Bájosloví pohanskích Slovákov
228Mišo
201Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
193Svätomartiniada
192Faustiáda
188Hrdina
184Svadba
175Ako Kvapôčka putovala
174Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
172Vianočné oblátky
171Detva
170Sto slovenských ľudových balád. Historické
169O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
167Slovanstvo a svet budúcnosti
166Panslavistický farár
166Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
162V žatvu
162Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
156Staniša
147Piesne zďaleka
143Slovanské starožitnosti I
142Sľuby
141Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
133Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
130Obrázky z amerického života
130Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
127Jej budúci
127Prvé prózy
122Rozpomienky a pamäti I
122Sluha
118Básnici
117Jožkova svadba
116Pamätihodnosti Muránskeho zámku
115V slnečnej krajine
112Priechod cez Čertovicu
111Syn výtečníka 1
110Ekvádorský zápisník
109Compendiata historia gentis Slavae
109State o svetovej literatúre 2
108Šťastlivé Vianoce
106Ako prišli lastovičky domov
106Z básní, venovaných A. Medzihradskému
105Bohumil Valizlosť Zábor I
104Opilcovo dieťa
104Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
103Mať volá I
103Dejepis Slovákov
101Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
101Syn výtečníka 2
98Slečna Nina
97Hviezdoveda
97Články a úvahy
97Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
97Bohumil Valizlosť Zábor II
97Odkaz mŕtvych
96Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
96Honolulu, pieseň labute
95Bohumil Valizlosť Zábor III
95Mať volá V
94Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
94V službe národa
94Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
93Zo Slovenska do Talianska
92Vytriezvenie
92Obeta
92Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
91Sto slovenských ľudových balád. Úvod
90Denník Ľudovíta V. Riznera
90Mať volá II
90História povstania slovenského z roku 1848
89Do Ameriky
89Keď bol Matej malý
89Spod školského prachu
89Tuláci
88Punta Arenas
88Mať volá III
87Mať volá IV
87Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
86Devätnáste storočie a maďarizmus
85Slovanský národopis
85O autoroch a knihách
85Jezuliatko
84Hlas k rodákom
84Apológia
83O Slovensku a slovenskej literatúre
83Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
83Prechádzka po Patagónii III
83Kamenný chodníček
82Katolíckí spevňík I.
82Šťastný Štedrý deň
82Za presvedčenie
81Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
80Oppidum Hybbe
80Z dejín literatúry 5
79Peterko
79Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
79Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
78Bitka u Rozhanoviec
78Splnená túžba
78Lovec jaguárov
77Cesta do Palestíny
77Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
77Kázne
76Katolíckí spevňík II.
76Pavlus
76Prešovská jatka
76Ako zomieral Sláviček
76Keď nikde nebolo pomoci
75V pevnej ruke
74S úsmevom Vianoc
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
73Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
73Navrátený raj
72Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
70Oštep a meč
70Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
69Tri vrecia zemiakov
68Běla
68Cesta do Egypta a Palestíny
68Vo vyhnanstve
66Dramatická literatúra 2. Činohry
65Zo slovenskej estetiky
65Králik
65Vidíte zrnko
65Anna Petrovna
64Ján Francisci. Nákres životopisný
64Posudky a recenzie
64Kompan
64Slovanské starožitnosti II
64Rozprávky o československých legiach v Rusku
63Jonáš Záborský. Nákres životopisný
62Stála láska
62Básne zo 60-tych rokov
62Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
62Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
61Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
61Vesna života
61Publicistika
61Kapitoly zo slovenskej literatúry
60Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
59Magister rytier Donč
59Vrásky času
59Michal M. Hodža
59Posledné dni Moravy
59Dieťa
59Kritické torzo
58Próza
58Faust, novella od Ivana Turgeneva
58Kríž pod lipami
58Poklad
57Polemiky
57Úryvky z cestopisu
57Ľúbosť
57Básne
56Prispôsobenie
56Cesta na knížecí pole
56Zo Slovenska do Ríma
56Sirôtky
56Život Dr. Martina Luthera
55Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
55Dobrá bolesť, čo dá pojesť
55Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
54Listy Andrejovi Kmeťovi
54Básnické preklady
54Šafárik o sebe
54Listy Timrave
54Cesta do kriminálu
54Listy z Uhorska
54Piesne, verše a rečňovanky
53Holuby a Šulek
53Listy Maríne Hodžovej
53Z dejín literatúry 1
52Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
52Ukážky z korešpondencie
52Príspevky a recenzie
52Otec stískal a syn výskal
51Z korešpondencie
51Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
51Básne zo 40-tych rokov
50Zo zápisníkov
50Rajnoha
50Viedenské príbehy od očitého svedka
50O vlastnom živote a diele
50Matka
49Poslední počestnost spící dýmky
49Svitanie na východe
49Presadený kvietok
48Z listov bratislavským felibrom
48Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
47Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
47Verše drobné
47Listy a zprávy
47Básne z 30-tych rokov
47State o svetovej literatúre 1
47Melancholický gavalier
47Hviezdoslav
46Kyčina
46Fragment drámy
46Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
46Slovo za slovenčinu
46Uzdravujúce piešťanské kúpele
46Básne z 50-tych rokov
46Biografie
46Kto zaplatí nohavice?
45Intonácie jari
45Ukojenie tôní
45Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
45Výlet do Tatier
45Súseda sa obesila
45Marína Hrúzová
45Ako môže malá voda veľkú rybu dať
45Náš pán ujo
45Pod lipkou
45Eugen Onegin
44Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
44Prvotiny
44Z listov Dr. Lesebucha
44Z listov
44Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
44Slovenský anekdotár
43Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
43Preklady
43Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
43Beh žitia
43State o svetovej literatúre 3
43Z dejín literatúry 2
43Z dejín literatúry 3
43Na slovenském bojišti
43Zelený mlyn
43Škaredá streda po fašiangoch
43Hry celovečerné
43Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
42Kliatba a požehnanie
42Básnické preklady
41Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
41Tmavý kvet
40Sporme s rozumom
40V máji
40Hádka Zaoska s Cvajfúsom
39Vyhodený študent pri skale
39Básne z prózy Ladislav
39Ľudská komédia
39Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
39Literatúrou k národnej osvete
39Otázky literatúry
39U Tatier
39Tri kapitole o biedach krčmára
39Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
38Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
38Z dejín literatúry 4
38Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
38Dramatická literatúra 2. O divadle
38Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
37Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
37Zkúsenosť
37Dvojaká ľúbosť
37Mrzutosti na ceste
37Za reč a práva ľudu
37Ľudské povedomie I
36Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
36Lipka
36Kliatba snúbenice
36Sládkovičove básne
36Publicistika
36Rozpomienky na dni peknej mladosti
36Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
36Môj životopis
36Moric Beňovsky
35Dramatická literatúra. Doplnok
35Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
34Pokútnica
34Zemanova láska
33Dobytie Carihradu skrze Turkov
33Pytač z panského rodu
33Dva listy. Juraj Rebro na vojne
32Čudný pán
32O jazyku človeka
32Nápor — odpor
32Ľudské povedomie II. Sebavedomie
32Korešpondencia Jána Hollého
31Bohdanice a ich učiteľ
31Panský oddiel z panorámy pekla
30Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
30Dva hymny
30Listy Martina Hamuljaka I
30Ľudské povedomie III. Vedenie
29Drina Nikulina
29Pán richtár
27Května Slovenska
27Stretnutie so starším pánom
26Slovenské mláďatká
26Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
26Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
26Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
24Rozmarné léto
24Atlantis
23Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.