sme.sk
 

Daniel Winter (302 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1066Rysavá jalovica
978Dom v stráni
680Básne príležitostné
642Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
441Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
393Kratšia epika zo života dedinského ľudu
285Básne
227Olejkár
227Slovenské hádanky
219Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
202Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
200Bájosloví pohanskích Slovákov
178Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
171Faustiáda
165Mišo
164Svätomartiniada
155Svadba
153O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
148Hrdina
145Panslavistický farár
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
144Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
138V žatvu
138Slovanstvo a svet budúcnosti
135Detva
132Sto slovenských ľudových balád. Historické
128Vianočné oblátky
128Ako Kvapôčka putovala
125Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
122Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
118Obrázky z amerického života
118Staniša
112Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
111Slovanské starožitnosti I
110Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
110Piesne zďaleka
109Sľuby
107Jožkova svadba
105Jej budúci
102Prvé prózy
101Priechod cez Čertovicu
100Pamätihodnosti Muránskeho zámku
100Básnici
98Rozpomienky a pamäti I
94Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
92Syn výtečníka 1
92Compendiata historia gentis Slavae
90Ekvádorský zápisník
89Články a úvahy
89V slnečnej krajine
87Z básní, venovaných A. Medzihradskému
86Slečna Nina
86Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
86Sluha
85Zo Slovenska do Talianska
84Hviezdoveda
84Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
83Ako prišli lastovičky domov
83State o svetovej literatúre 2
80Vytriezvenie
80Syn výtečníka 2
80Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
80Opilcovo dieťa
80Dejepis Slovákov
79Denník Ľudovíta V. Riznera
79História povstania slovenského z roku 1848
79Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
78Do Ameriky
78Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
78Mať volá V
78Honolulu, pieseň labute
77Mať volá I
77Šťastlivé Vianoce
77Sto slovenských ľudových balád. Úvod
75O Slovensku a slovenskej literatúre
74Bohumil Valizlosť Zábor II
73Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
73Bohumil Valizlosť Zábor I
73O autoroch a knihách
72Katolíckí spevňík I.
72Mať volá II
72V službe národa
72Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
72Jezuliatko
71Keď bol Matej malý
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor III
71Mať volá III
71Mať volá IV
71Kamenný chodníček
71Devätnáste storočie a maďarizmus
71Odkaz mŕtvych
70Prechádzka po Patagónii III
70Spod školského prachu
70Lovec jaguárov
69Slovanský národopis
69Kázne
69Punta Arenas
69Hlas k rodákom
68Pavlus
68Apológia
68Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
67Cesta do Palestíny
67Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
67Z dejín literatúry 5
66Katolíckí spevňík II.
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
65Oppidum Hybbe
64Prešovská jatka
63Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
63Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
63Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
62Tri vrecia zemiakov
62Šťastný Štedrý deň
62Oštep a meč
62Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
61Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
60S úsmevom Vianoc
60Bitka u Rozhanoviec
60Peterko
59Ako zomieral Sláviček
58Tuláci
57Básne zo 60-tych rokov
57Kompan
57Za presvedčenie
56Posudky a recenzie
55Stála láska
55Běla
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
54Zo slovenskej estetiky
54Keď nikde nebolo pomoci
54Splnená túžba
54Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
54Anna Petrovna
54Dramatická literatúra 2. Činohry
53Králik
53Vesna života
53Publicistika
53Vidíte zrnko
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
53V pevnej ruke
53Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
52Ján Francisci. Nákres životopisný
52Michal M. Hodža
52Kapitoly zo slovenskej literatúry
51Cesta do Egypta a Palestíny
50Navrátený raj
50Úryvky z cestopisu
50Ľúbosť
50Kritické torzo
49Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
49Cesta na knížecí pole
49Zo Slovenska do Ríma
49Poklad
49Vo vyhnanstve
49Slovanské starožitnosti II
48Prispôsobenie
48Magister rytier Donč
48Vrásky času
48Polemiky
48Kríž pod lipami
48Dieťa
48Život Dr. Martina Luthera
47Listy Maríne Hodžovej
47Sirôtky
47Listy Timrave
47Faust, novella od Ivana Turgeneva
47Otec stískal a syn výskal
47Básne
47Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
46Z korešpondencie
46Próza
46Cesta do kriminálu
45Listy Andrejovi Kmeťovi
45Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
45Holuby a Šulek
45Básnické preklady
45Príspevky a recenzie
45Dobrá bolesť, čo dá pojesť
45Piesne, verše a rečňovanky
44Zo zápisníkov
44Posledné dni Moravy
44Básne zo 40-tych rokov
44Šafárik o sebe
44Z dejín literatúry 1
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Ukážky z korešpondencie
43Listy z Uhorska
42Rajnoha
42Matka
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
42Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
41Poslední počestnost spící dýmky
41Svitanie na východe
41Viedenské príbehy od očitého svedka
41Básne z 50-tych rokov
41O vlastnom živote a diele
41Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
40Kto zaplatí nohavice?
39Z listov bratislavským felibrom
39Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
39Presadený kvietok
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39State o svetovej literatúre 1
39Melancholický gavalier
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Kyčina
38Intonácie jari
38Verše drobné
38Výlet do Tatier
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Básne z 30-tych rokov
38Ako môže malá voda veľkú rybu dať
37Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
37Súseda sa obesila
37Náš pán ujo
36Preklady
36Ukojenie tôní
36Slovo za slovenčinu
36Básnické preklady
36Beh žitia
36Marína Hrúzová
36Slovenský anekdotár
35Fragment drámy
35Prvotiny
35Z listov Dr. Lesebucha
35Kliatba a požehnanie
35Z listov
35State o svetovej literatúre 3
35Hviezdoslav
34Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
34Listy a zprávy
34Sporme s rozumom
34V máji
34Biografie
34Zelený mlyn
34Pod lipkou
34Hry celovečerné
33Vyhodený študent pri skale
33Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
33Básne z prózy Ladislav
33Z dejín literatúry 2
33Z dejín literatúry 3
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
33Tri kapitole o biedach krčmára
33Škaredá streda po fašiangoch
32Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
32Literatúrou k národnej osvete
31Lipka
31Ľudská komédia
31Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
31Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
31Zkúsenosť
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Dramatická literatúra 2. O divadle
31Na slovenském bojišti
31U Tatier
31Mrzutosti na ceste
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Kliatba snúbenice
30Rozpomienky na dni peknej mladosti
30Otázky literatúry
30Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
30Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
30Za reč a práva ľudu
30Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
29Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
29Sládkovičove básne
29Z dejín literatúry 4
29Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
29Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
29Ľudské povedomie I
28Dramatická literatúra. Doplnok
28Môj životopis
28Dva listy. Juraj Rebro na vojne
28Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Pokútnica
27Zemanova láska
27Pytač z panského rodu
26Ľudské povedomie II. Sebavedomie
25Dva hymny
25Panský oddiel z panorámy pekla
25O jazyku človeka
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Nápor — odpor
24Listy Martina Hamuljaka I
23Bohdanice a ich učiteľ
23Pán richtár
23Čudný pán
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Ľudské povedomie III. Vedenie
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
12Rozprávky o československých legiach v Rusku
11Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
10Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator RP Online
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2013 Petit Press, a.s.