Daniel Winter (308 diel)


Digitalizované knihy


1231Rysavá jalovica
1106Dom v stráni
772Básne príležitostné
726Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
497Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
487Kratšia epika zo života dedinského ľudu
316Básne
279Slovenské hádanky
255Olejkár
247Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
243Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
236Bájosloví pohanskích Slovákov
233Mišo
203Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
200Svätomartiniada
198Faustiáda
189Hrdina
187Svadba
184Ako Kvapôčka putovala
177Vianočné oblátky
177Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
177Detva
176Sto slovenských ľudových balád. Historické
175Staniša
173Slovanstvo a svet budúcnosti
172Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
172O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
170Panslavistický farár
169V žatvu
165Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
149Piesne zďaleka
146Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
145Slovanské starožitnosti I
144Sľuby
136Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
136Sluha
134Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
131Obrázky z amerického života
131Prvé prózy
128Jej budúci
126V slnečnej krajine
123Rozpomienky a pamäti I
121Pamätihodnosti Muránskeho zámku
120Jožkova svadba
120Básnici
116Šťastlivé Vianoce
115Ako prišli lastovičky domov
114Syn výtečníka 1
113Priechod cez Čertovicu
113Z básní, venovaných A. Medzihradskému
111Ekvádorský zápisník
111Compendiata historia gentis Slavae
111Opilcovo dieťa
111State o svetovej literatúre 2
108Dejepis Slovákov
107Bohumil Valizlosť Zábor I
106Mať volá I
106Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
103Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
103Syn výtečníka 2
101Hviezdoveda
100Slečna Nina
100Bohumil Valizlosť Zábor II
100Odkaz mŕtvych
99Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
99Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
98Články a úvahy
98Honolulu, pieseň labute
97Bohumil Valizlosť Zábor III
97Mať volá V
97Tuláci
97Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
96V službe národa
96Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
95Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
94Vytriezvenie
94Obeta
94Zo Slovenska do Talianska
94Mať volá II
93Spod školského prachu
92Sto slovenských ľudových balád. Úvod
91Denník Ľudovíta V. Riznera
91Keď bol Matej malý
91Mať volá III
91História povstania slovenského z roku 1848
90Do Ameriky
90Punta Arenas
90Mať volá IV
90Šťastný Štedrý deň
89Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
89Za presvedčenie
88Devätnáste storočie a maďarizmus
88O autoroch a knihách
88Jezuliatko
87Slovanský národopis
87Prechádzka po Patagónii III
87Peterko
87Hlas k rodákom
87Apológia
85Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
85Splnená túžba
84O Slovensku a slovenskej literatúre
84Ako zomieral Sláviček
84Kamenný chodníček
83Katolíckí spevňík I.
83Keď nikde nebolo pomoci
83Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
83V pevnej ruke
82Oppidum Hybbe
82Z dejín literatúry 5
82Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
82Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
80Bitka u Rozhanoviec
80Navrátený raj
79Prešovská jatka
79Kázne
79Lovec jaguárov
78Cesta do Palestíny
78Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
78Vo vyhnanstve
77Katolíckí spevňík II.
77Pavlus
76S úsmevom Vianoc
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
74Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
72Oštep a meč
72Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
70Tri vrecia zemiakov
69Běla
69Cesta do Egypta a Palestíny
68Anna Petrovna
68Dramatická literatúra 2. Činohry
68Rozprávky o československých legiach v Rusku
67Ján Francisci. Nákres životopisný
66Zo slovenskej estetiky
66Králik
66Vidíte zrnko
66Slovanské starožitnosti II
65Stála láska
65Magister rytier Donč
65Posudky a recenzie
65Kompan
64Jonáš Záborský. Nákres životopisný
64Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
63Publicistika
63Básne zo 60-tych rokov
63Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
62Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
62Vesna života
62Próza
62Posledné dni Moravy
62Kapitoly zo slovenskej literatúry
62Kritické torzo
61Vrásky času
61Michal M. Hodža
61Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
61Kríž pod lipami
61Ľúbosť
60Dieťa
60Poklad
59Cesta na knížecí pole
59Faust, novella od Ivana Turgeneva
59Básne
58Prispôsobenie
58Polemiky
58Sirôtky
58Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
58Úryvky z cestopisu
58Život Dr. Martina Luthera
57Zo Slovenska do Ríma
57Dobrá bolesť, čo dá pojesť
57Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
56Listy z Uhorska
55Listy Andrejovi Kmeťovi
55Básnické preklady
55Šafárik o sebe
55Listy Timrave
55Cesta do kriminálu
55Piesne, verše a rečňovanky
54Holuby a Šulek
54Listy Maríne Hodžovej
54Z dejín literatúry 1
53Z korešpondencie
53Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
53Ukážky z korešpondencie
53Príspevky a recenzie
53Otec stískal a syn výskal
52Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
52Básne zo 40-tych rokov
51Poslední počestnost spící dýmky
51Zo zápisníkov
51Rajnoha
51Viedenské príbehy od očitého svedka
51O vlastnom živote a diele
51Matka
51Presadený kvietok
51Eugen Onegin
50Svitanie na východe
49Z listov bratislavským felibrom
49Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
49Melancholický gavalier
49Hviezdoslav
48Kyčina
48Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
48Verše drobné
48Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
48Slovo za slovenčinu
48Listy a zprávy
48Uzdravujúce piešťanské kúpele
48Básne z 30-tych rokov
48Ako môže malá voda veľkú rybu dať
48State o svetovej literatúre 1
48Kto zaplatí nohavice?
47Fragment drámy
47Výlet do Tatier
47Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
47Básne z 50-tych rokov
47Marína Hrúzová
47Biografie
46Intonácie jari
46Ukojenie tôní
46Súseda sa obesila
46Náš pán ujo
46Pod lipkou
46Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
45Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
45Prvotiny
45Z listov Dr. Lesebucha
45Z listov
45Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
45Zelený mlyn
45Slovenský anekdotár
45Škaredá streda po fašiangoch
44Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
44Preklady
44Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
44Kliatba a požehnanie
44Beh žitia
44State o svetovej literatúre 3
44Z dejín literatúry 2
44Z dejín literatúry 3
44Na slovenském bojišti
44Hry celovečerné
43Básnické preklady
42Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
42V máji
42Otázky literatúry
42Hádka Zaoska s Cvajfúsom
42Tmavý kvet
41Sporme s rozumom
41Tri kapitole o biedach krčmára
40Vyhodený študent pri skale
40Básne z prózy Ladislav
40Ľudská komédia
40Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
40Literatúrou k národnej osvete
40U Tatier
40Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
40Za reč a práva ľudu
39Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
39Zkúsenosť
39Z dejín literatúry 4
39Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
39Dramatická literatúra 2. O divadle
39Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
38Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
38Dvojaká ľúbosť
38Môj životopis
38Mrzutosti na ceste
38Ľudské povedomie I
37Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
37Lipka
37Kliatba snúbenice
37Pokútnica
37Sládkovičove básne
37Publicistika
37Rozpomienky na dni peknej mladosti
37Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
37Moric Beňovsky
36Dramatická literatúra. Doplnok
36Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
35Zemanova láska
35Pytač z panského rodu
34Dobytie Carihradu skrze Turkov
34Dva listy. Juraj Rebro na vojne
34Nápor — odpor
33Čudný pán
33O jazyku človeka
33Ľudské povedomie II. Sebavedomie
33Korešpondencia Jána Hollého
32Bohdanice a ich učiteľ
32Panský oddiel z panorámy pekla
32Listy Martina Hamuljaka I
32Ľudské povedomie III. Vedenie
31Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
31Dva hymny
31Drina Nikulina
30Pán richtár
29Května Slovenska
29Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
29Stretnutie so starším pánom
28Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
27Slovenské mláďatká
27Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
27Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
27Atlantis
25Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.