Daniel Winter (308 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1118Rysavá jalovica
1020Dom v stráni
715Básne príležitostné
676Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
468Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
425Kratšia epika zo života dedinského ľudu
296Básne
241Slovenské hádanky
234Olejkár
228Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
217Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
211Bájosloví pohanskích Slovákov
185Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
184Mišo
179Faustiáda
176Svätomartiniada
162Svadba
161Hrdina
159O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
158Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
154Panslavistický farár
150Slovanstvo a svet budúcnosti
149Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
148Detva
146Sto slovenských ľudových balád. Historické
144Vianočné oblátky
142V žatvu
142Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
139Ako Kvapôčka putovala
129Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
129Piesne zďaleka
128Staniša
124Slovanské starožitnosti I
122Obrázky z amerického života
121Sľuby
118Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
115Jej budúci
115Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
109Jožkova svadba
109Rozpomienky a pamäti I
109Prvé prózy
106Básnici
105Pamätihodnosti Muránskeho zámku
104Priechod cez Čertovicu
100Ekvádorský zápisník
99Compendiata historia gentis Slavae
97Syn výtečníka 1
97State o svetovej literatúre 2
95Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
95Z básní, venovaných A. Medzihradskému
92V slnečnej krajine
92Sluha
90Články a úvahy
90Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
89Hviezdoveda
89Slečna Nina
89Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
89Dejepis Slovákov
88Zo Slovenska do Talianska
87Syn výtečníka 2
87Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
87Bohumil Valizlosť Zábor I
86Mať volá V
86Ako prišli lastovičky domov
85Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
85Mať volá I
84Vytriezvenie
83Bohumil Valizlosť Zábor II
83Šťastlivé Vianoce
83Opilcovo dieťa
83História povstania slovenského z roku 1848
83Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
82Do Ameriky
82V službe národa
81Denník Ľudovíta V. Riznera
81Honolulu, pieseň labute
80Sto slovenských ľudových balád. Úvod
79Odkaz mŕtvych
79Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
78Obeta
78O autoroch a knihách
77Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
77Jezuliatko
76O Slovensku a slovenskej literatúre
76Bohumil Valizlosť Zábor III
76Devätnáste storočie a maďarizmus
75Slovanský národopis
75Keď bol Matej malý
75Spod školského prachu
75Mať volá IV
74Katolíckí spevňík I.
74Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
74Mať volá II
74Hlas k rodákom
73Prechádzka po Patagónii III
73Punta Arenas
73Mať volá III
73Z dejín literatúry 5
72Kázne
72Kamenný chodníček
72Lovec jaguárov
71Cesta do Palestíny
70Pavlus
70Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
70Apológia
69Prešovská jatka
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
69Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
69Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
68Bitka u Rozhanoviec
68Oppidum Hybbe
68Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
67Katolíckí spevňík II.
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
66Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
66Šťastný Štedrý deň
64Tri vrecia zemiakov
64S úsmevom Vianoc
64Oštep a meč
63Peterko
63Za presvedčenie
62Tuláci
61Ako zomieral Sláviček
59Posudky a recenzie
59Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
58Běla
58Básne zo 60-tych rokov
58Anna Petrovna
58Kompan
57Zo slovenskej estetiky
57Králik
57Cesta do Egypta a Palestíny
57Jonáš Záborský. Nákres životopisný
56Ján Francisci. Nákres životopisný
56Stála láska
56Vesna života
56Vidíte zrnko
56Keď nikde nebolo pomoci
56Splnená túžba
56Dramatická literatúra 2. Činohry
55Publicistika
55Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
55Slovanské starožitnosti II
54Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
54Kapitoly zo slovenskej literatúry
54Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
54Navrátený raj
54V pevnej ruke
53Vrásky času
53Michal M. Hodža
52Úryvky z cestopisu
52Vo vyhnanstve
52Kritické torzo
52Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
51Magister rytier Donč
51Polemiky
51Zo Slovenska do Ríma
51Sirôtky
51Faust, novella od Ivana Turgeneva
51Kríž pod lipami
51Poklad
51Ľúbosť
51Básne
51Život Dr. Martina Luthera
50Prispôsobenie
50Cesta na knížecí pole
50Posledné dni Moravy
50Dieťa
49Básnické preklady
49Listy Maríne Hodžovej
49Listy Timrave
49Dobrá bolesť, čo dá pojesť
48Holuby a Šulek
48Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
48Otec stískal a syn výskal
47Listy Andrejovi Kmeťovi
47Z korešpondencie
47Próza
47Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
47Zo zápisníkov
47Šafárik o sebe
47Príspevky a recenzie
47Cesta do kriminálu
46Ukážky z korešpondencie
46Z dejín literatúry 1
46Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
46Listy z Uhorska
46Piesne, verše a rečňovanky
45Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
45Rajnoha
45Viedenské príbehy od očitého svedka
45Básne zo 40-tych rokov
44Svitanie na východe
44O vlastnom živote a diele
44Matka
44Presadený kvietok
43Z listov bratislavským felibrom
43Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
42Poslední počestnost spící dýmky
42Básne z 50-tych rokov
41Kyčina
41Intonácie jari
41Fragment drámy
41Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
41Ukojenie tôní
41Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
41Básne z 30-tych rokov
41State o svetovej literatúre 1
41Melancholický gavalier
41Kto zaplatí nohavice?
40Verše drobné
40Výlet do Tatier
40Listy a zprávy
40Uzdravujúce piešťanské kúpele
40Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
40Ako môže malá voda veľkú rybu dať
40Biografie
40Náš pán ujo
40Hviezdoslav
39Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
39Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
39Z listov Dr. Lesebucha
39Beh žitia
39Marína Hrúzová
38Preklady
38Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
38Básnické preklady
38Z listov
38Súseda sa obesila
37Prvotiny
37Slovo za slovenčinu
37State o svetovej literatúre 3
37Z dejín literatúry 2
37Na slovenském bojišti
37Slovenský anekdotár
37Pod lipkou
37Škaredá streda po fašiangoch
37Hry celovečerné
37Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
36Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
36Kliatba a požehnanie
36Sporme s rozumom
36Z dejín literatúry 3
35Vyhodený študent pri skale
35Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
35Literatúrou k národnej osvete
35V máji
35Zelený mlyn
35Hádka Zaoska s Cvajfúsom
34Básne z prózy Ladislav
34Ľudská komédia
34Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
34Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
34U Tatier
34Tri kapitole o biedach krčmára
34Rozprávky o československých legiach v Rusku
34Tmavý kvet
33Dramatická literatúra 2. O divadle
32Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
32Lipka
32Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
32Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
32Zkúsenosť
32Publicistika
32Dvojaká ľúbosť
32Otázky literatúry
32Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
32Mrzutosti na ceste
32Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
32Za reč a práva ľudu
31Kliatba snúbenice
31Sládkovičove básne
31Rozpomienky na dni peknej mladosti
31Z dejín literatúry 4
31Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
31Ľudské povedomie I
30Dramatická literatúra. Doplnok
29Pokútnica
29Pytač z panského rodu
29Môj životopis
29Dva listy. Juraj Rebro na vojne
29Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
28Dobytie Carihradu skrze Turkov
28Zemanova láska
27Nápor — odpor
27Ľudské povedomie II. Sebavedomie
26Dva hymny
26Bohdanice a ich učiteľ
26Panský oddiel z panorámy pekla
26Čudný pán
26O jazyku človeka
26Moric Beňovsky
25Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
25Listy Martina Hamuljaka I
25Eugen Onegin
24Pán richtár
23Drina Nikulina
23Ľudské povedomie III. Vedenie
22Slovenské mláďatká
21Stretnutie so starším pánom
20Korešpondencia Jána Hollého
20Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
20Května Slovenska
18Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
17Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Atlantis
14Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
12Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.