Daniel Winter (308 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1149Rysavá jalovica
1038Dom v stráni
732Básne príležitostné
697Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
473Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
435Kratšia epika zo života dedinského ľudu
304Básne
247Slovenské hádanky
240Olejkár
232Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
224Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
217Bájosloví pohanskích Slovákov
201Mišo
192Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
183Svätomartiniada
182Faustiáda
171Svadba
167Hrdina
165Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
163O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
158Sto slovenských ľudových balád. Historické
157Panslavistický farár
157Slovanstvo a svet budúcnosti
157Detva
155Vianočné oblátky
155Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
154Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
152Ako Kvapôčka putovala
149V žatvu
135Staniša
135Piesne zďaleka
133Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
133Slovanské starožitnosti I
128Sľuby
123Obrázky z amerického života
123Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
121Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
118Jej budúci
118Prvé prózy
112Jožkova svadba
112Rozpomienky a pamäti I
111Básnici
109Pamätihodnosti Muránskeho zámku
107Priechod cez Čertovicu
105Ekvádorský zápisník
103Compendiata historia gentis Slavae
100Syn výtečníka 1
100State o svetovej literatúre 2
99Sluha
98Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
98Z básní, venovaných A. Medzihradskému
97Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
97V slnečnej krajine
95Dejepis Slovákov
94Mať volá I
93Syn výtečníka 2
93Bohumil Valizlosť Zábor I
92Slečna Nina
91Hviezdoveda
91Články a úvahy
91Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
91Mať volá V
91Šťastlivé Vianoce
90Zo Slovenska do Talianska
90Ako prišli lastovičky domov
89Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
89Opilcovo dieťa
88Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
88Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
87Vytriezvenie
87Odkaz mŕtvych
86Bohumil Valizlosť Zábor II
85Honolulu, pieseň labute
85História povstania slovenského z roku 1848
85V službe národa
84Do Ameriky
84Denník Ľudovíta V. Riznera
84Sto slovenských ľudových balád. Úvod
83Keď bol Matej malý
83Obeta
82Spod školského prachu
82Mať volá IV
82Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
82Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
81Punta Arenas
81Bohumil Valizlosť Zábor III
81O autoroch a knihách
80Mať volá II
79O Slovensku a slovenskej literatúre
79Jezuliatko
78Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
78Devätnáste storočie a maďarizmus
77Slovanský národopis
77Prechádzka po Patagónii III
77Mať volá III
76Katolíckí spevňík I.
76Kamenný chodníček
76Hlas k rodákom
76Apológia
75Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
74Kázne
74Z dejín literatúry 5
73Cesta do Palestíny
73Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
73Lovec jaguárov
73Oppidum Hybbe
72Pavlus
71Prešovská jatka
71Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
71Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
70Bitka u Rozhanoviec
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
69Katolíckí spevňík II.
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
68Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
68Šťastný Štedrý deň
67S úsmevom Vianoc
67Tuláci
66Za presvedčenie
65Tri vrecia zemiakov
65Peterko
65Oštep a meč
65Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
64Ako zomieral Sláviček
64Splnená túžba
61Posudky a recenzie
61Běla
60Zo slovenskej estetiky
60Králik
60Kompan
59Ján Francisci. Nákres životopisný
59Keď nikde nebolo pomoci
59Básne zo 60-tych rokov
59Jonáš Záborský. Nákres životopisný
59Anna Petrovna
59V pevnej ruke
58Cesta do Egypta a Palestíny
58Navrátený raj
58Dramatická literatúra 2. Činohry
58Slovanské starožitnosti II
57Stála láska
57Vesna života
57Publicistika
57Vidíte zrnko
56Kapitoly zo slovenskej literatúry
56Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
55Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
55Vrásky času
55Michal M. Hodža
55Posledné dni Moravy
55Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
55Vo vyhnanstve
54Magister rytier Donč
54Kríž pod lipami
54Kritické torzo
53Zo Slovenska do Ríma
53Sirôtky
53Faust, novella od Ivana Turgeneva
53Úryvky z cestopisu
53Dieťa
53Poklad
53Ľúbosť
53Život Dr. Martina Luthera
53Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
52Prispôsobenie
52Cesta na knížecí pole
52Polemiky
52Básne
51Próza
51Básnické preklady
51Listy Timrave
51Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
50Holuby a Šulek
50Listy Maríne Hodžovej
50Šafárik o sebe
50Dobrá bolesť, čo dá pojesť
50Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
49Listy Andrejovi Kmeťovi
49Príspevky a recenzie
49Otec stískal a syn výskal
49Listy z Uhorska
49Piesne, verše a rečňovanky
48Z korešpondencie
48Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
48Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
48Zo zápisníkov
48Ukážky z korešpondencie
48Cesta do kriminálu
47Rajnoha
47Viedenské príbehy od očitého svedka
47Básne zo 40-tych rokov
47Z dejín literatúry 1
46O vlastnom živote a diele
45Poslední počestnost spící dýmky
45Svitanie na východe
45Matka
45Presadený kvietok
45Rozprávky o československých legiach v Rusku
44Z listov bratislavským felibrom
44Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
44Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
43Kyčina
43Verše drobné
43Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
43Listy a zprávy
43Básne z 50-tych rokov
43Básne z 30-tych rokov
43Melancholický gavalier
43Kto zaplatí nohavice?
43Hviezdoslav
42Intonácie jari
42Fragment drámy
42Ukojenie tôní
42Výlet do Tatier
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42Náš pán ujo
42State o svetovej literatúre 1
41Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
41Z listov Dr. Lesebucha
41Z listov
41Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
41Ako môže malá voda veľkú rybu dať
41Biografie
41Pod lipkou
40Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
40Beh žitia
40Marína Hrúzová
39Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
39Prvotiny
39Preklady
39Slovo za slovenčinu
39Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
39Básnické preklady
39Súseda sa obesila
39Na slovenském bojišti
39Slovenský anekdotár
39Škaredá streda po fašiangoch
39Hry celovečerné
38Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
38State o svetovej literatúre 3
38Z dejín literatúry 2
38Z dejín literatúry 3
38Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
37Kliatba a požehnanie
37Sporme s rozumom
37Tmavý kvet
36Vyhodený študent pri skale
36Básne z prózy Ladislav
36Ľudská komédia
36Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
36Literatúrou k národnej osvete
36V máji
36Zelený mlyn
36U Tatier
36Hádka Zaoska s Cvajfúsom
35Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
35Dramatická literatúra 2. O divadle
35Tri kapitole o biedach krčmára
34Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
34Otázky literatúry
34Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
33Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
33Lipka
33Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
33Zkúsenosť
33Publicistika
33Dvojaká ľúbosť
33Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
33Mrzutosti na ceste
33Za reč a práva ľudu
32Kliatba snúbenice
32Sládkovičove básne
32Rozpomienky na dni peknej mladosti
32Z dejín literatúry 4
32Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
32Ľudské povedomie I
32Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
31Dramatická literatúra. Doplnok
31Môj životopis
31Eugen Onegin
31Moric Beňovsky
30Pokútnica
30Pytač z panského rodu
30Dva listy. Juraj Rebro na vojne
29Dobytie Carihradu skrze Turkov
29Zemanova láska
28Nápor — odpor
28Ľudské povedomie II. Sebavedomie
27Dva hymny
27Bohdanice a ich učiteľ
27Panský oddiel z panorámy pekla
27Čudný pán
27O jazyku človeka
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Listy Martina Hamuljaka I
25Pán richtár
25Ľudské povedomie III. Vedenie
24Drina Nikulina
24Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
24Stretnutie so starším pánom
23Slovenské mláďatká
23Korešpondencia Jána Hollého
22Května Slovenska
21Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
20Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
20Atlantis
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.