Daniel Winter (308 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1106Rysavá jalovica
1011Dom v stráni
707Básne príležitostné
669Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
464Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
415Kratšia epika zo života dedinského ľudu
292Básne
238Slovenské hádanky
230Olejkár
226Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
212Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
206Bájosloví pohanskích Slovákov
183Mišo
183Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
177Faustiáda
174Svätomartiniada
160Svadba
158Hrdina
157O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
154Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
152Panslavistický farár
148Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
147Slovanstvo a svet budúcnosti
147Detva
145Sto slovenských ľudových balád. Historické
141Vianočné oblátky
141V žatvu
139Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
134Ako Kvapôčka putovala
128Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
126Piesne zďaleka
125Staniša
120Obrázky z amerického života
118Sľuby
118Slovanské starožitnosti I
116Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
114Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
112Jej budúci
108Prvé prózy
107Jožkova svadba
107Rozpomienky a pamäti I
104Básnici
103Priechod cez Čertovicu
103Pamätihodnosti Muránskeho zámku
98Compendiata historia gentis Slavae
97Ekvádorský zápisník
95Syn výtečníka 1
94Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
93Z básní, venovaných A. Medzihradskému
92State o svetovej literatúre 2
91V slnečnej krajine
89Články a úvahy
89Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
89Sluha
88Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
87Hviezdoveda
87Slečna Nina
87Zo Slovenska do Talianska
87Dejepis Slovákov
86Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
85Syn výtečníka 2
85Bohumil Valizlosť Zábor I
84Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
84Mať volá V
84Ako prišli lastovičky domov
83Mať volá I
82Bohumil Valizlosť Zábor II
82História povstania slovenského z roku 1848
81Vytriezvenie
81Do Ameriky
81Šťastlivé Vianoce
81Opilcovo dieťa
80Denník Ľudovíta V. Riznera
80V službe národa
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
79Honolulu, pieseň labute
78Sto slovenských ľudových balád. Úvod
78Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
77Obeta
76Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
76Jezuliatko
75O Slovensku a slovenskej literatúre
75O autoroch a knihách
75Odkaz mŕtvych
74Keď bol Matej malý
74Bohumil Valizlosť Zábor III
74Mať volá IV
74Devätnáste storočie a maďarizmus
73Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
73Slovanský národopis
73Spod školského prachu
73Mať volá II
73Hlas k rodákom
72Katolíckí spevňík I.
72Prechádzka po Patagónii III
72Punta Arenas
72Mať volá III
72Z dejín literatúry 5
71Kázne
71Kamenný chodníček
71Lovec jaguárov
69Pavlus
69Cesta do Palestíny
69Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
69Apológia
68Prešovská jatka
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
68Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
67Oppidum Hybbe
67Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
67Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
66Katolíckí spevňík II.
65Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
65Bitka u Rozhanoviec
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
64Šťastný Štedrý deň
63Tri vrecia zemiakov
63Oštep a meč
62S úsmevom Vianoc
62Peterko
61Za presvedčenie
60Tuláci
59Ako zomieral Sláviček
58Posudky a recenzie
58Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
57Básne zo 60-tych rokov
57Kompan
56Králik
56Běla
56Jonáš Záborský. Nákres životopisný
56Anna Petrovna
55Zo slovenskej estetiky
55Stála láska
55Vesna života
55Keď nikde nebolo pomoci
55Splnená túžba
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Ján Francisci. Nákres životopisný
54Publicistika
54Vidíte zrnko
54Cesta do Egypta a Palestíny
54Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
54Slovanské starožitnosti II
53Kapitoly zo slovenskej literatúry
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
53Navrátený raj
53V pevnej ruke
52Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
52Vrásky času
52Michal M. Hodža
51Úryvky z cestopisu
51Vo vyhnanstve
51Kritické torzo
50Magister rytier Donč
50Polemiky
50Zo Slovenska do Ríma
50Sirôtky
50Kríž pod lipami
50Poklad
50Ľúbosť
50Básne
50Život Dr. Martina Luthera
50Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
49Cesta na knížecí pole
49Faust, novella od Ivana Turgeneva
49Dieťa
48Prispôsobenie
48Básnické preklady
48Listy Maríne Hodžovej
48Dobrá bolesť, čo dá pojesť
47Listy Timrave
47Otec stískal a syn výskal
46Listy Andrejovi Kmeťovi
46Z korešpondencie
46Próza
46Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
46Zo zápisníkov
46Holuby a Šulek
46Posledné dni Moravy
46Príspevky a recenzie
46Cesta do kriminálu
46Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
45Ukážky z korešpondencie
45Šafárik o sebe
45Z dejín literatúry 1
45Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
45Listy z Uhorska
45Piesne, verše a rečňovanky
44Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
44Rajnoha
44Viedenské príbehy od očitého svedka
44Básne zo 40-tych rokov
43Svitanie na východe
43Matka
42Z listov bratislavským felibrom
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
41Poslední počestnost spící dýmky
41Básne z 50-tych rokov
41O vlastnom živote a diele
41Presadený kvietok
40Kyčina
40Intonácie jari
40Fragment drámy
40Melancholický gavalier
40Kto zaplatí nohavice?
39Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
39Verše drobné
39Ukojenie tôní
39Výlet do Tatier
39Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
39Listy a zprávy
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Básne z 30-tych rokov
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Ako môže malá voda veľkú rybu dať
39Náš pán ujo
39State o svetovej literatúre 1
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
38Z listov Dr. Lesebucha
38Biografie
37Preklady
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
37Básnické preklady
37Beh žitia
37Súseda sa obesila
37Marína Hrúzová
37Hviezdoslav
36Slovo za slovenčinu
36Z listov
36Na slovenském bojišti
36Slovenský anekdotár
35Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
35Prvotiny
35Kliatba a požehnanie
35Sporme s rozumom
35State o svetovej literatúre 3
35Z dejín literatúry 2
35Z dejín literatúry 3
35Pod lipkou
35Hry celovečerné
35Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
34Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
34V máji
34Zelený mlyn
34Hádka Zaoska s Cvajfúsom
34Škaredá streda po fašiangoch
33Vyhodený študent pri skale
33Básne z prózy Ladislav
33Ľudská komédia
33Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
33Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
33U Tatier
33Tri kapitole o biedach krčmára
32Literatúrou k národnej osvete
32Dramatická literatúra 2. O divadle
32Tmavý kvet
31Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
31Lipka
31Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
31Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
31Zkúsenosť
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Otázky literatúry
31Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
31Mrzutosti na ceste
31Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
31Za reč a práva ľudu
31Rozprávky o československých legiach v Rusku
30Kliatba snúbenice
30Sládkovičove básne
30Rozpomienky na dni peknej mladosti
30Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
30Ľudské povedomie I
29Z dejín literatúry 4
29Dramatická literatúra. Doplnok
28Pokútnica
28Pytač z panského rodu
28Môj životopis
28Dva listy. Juraj Rebro na vojne
28Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Zemanova láska
26Nápor — odpor
26Ľudské povedomie II. Sebavedomie
25Dva hymny
25Panský oddiel z panorámy pekla
25O jazyku človeka
25Moric Beňovsky
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Bohdanice a ich učiteľ
24Čudný pán
24Listy Martina Hamuljaka I
23Pán richtár
22Ľudské povedomie III. Vedenie
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Eugen Onegin
20Stretnutie so starším pánom
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
15Atlantis
14Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
12Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
11Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.