Daniel Winter (308 diel)


Digitalizované knihy


1270Rysavá jalovica
1127Dom v stráni
786Básne príležitostné
742Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
505Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
501Kratšia epika zo života dedinského ľudu
322Básne
297Slovenské hádanky
259Olejkár
257Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
248Mišo
247Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
240Bájosloví pohanskích Slovákov
212Svätomartiniada
206Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
204Faustiáda
195Vianočné oblátky
193Hrdina
193Svadba
193Ako Kvapôčka putovala
188Detva
183Sto slovenských ľudových balád. Historické
183Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
180Staniša
180Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
179Slovanstvo a svet budúcnosti
177O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
176V žatvu
173Panslavistický farár
171Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
160Piesne zďaleka
152Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
150Sľuby
150Slovanské starožitnosti I
142Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
142Sluha
139Prvé prózy
138Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
135Obrázky z amerického života
134V slnečnej krajine
133Jej budúci
125Pamätihodnosti Muránskeho zámku
125Rozpomienky a pamäti I
124Básnici
123Jožkova svadba
122Ako prišli lastovičky domov
119Syn výtečníka 1
119Šťastlivé Vianoce
118Z básní, venovaných A. Medzihradskému
116Priechod cez Čertovicu
116Bohumil Valizlosť Zábor I
116Opilcovo dieťa
115Ekvádorský zápisník
114State o svetovej literatúre 2
113Compendiata historia gentis Slavae
112Mať volá I
111Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
110Dejepis Slovákov
108Syn výtečníka 2
107Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
107Odkaz mŕtvych
106Bohumil Valizlosť Zábor II
104Články a úvahy
104Mať volá V
104Tuláci
103Hviezdoveda
103Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
102Slečna Nina
102Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
102Honolulu, pieseň labute
101Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
101Obeta
101Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
100Bohumil Valizlosť Zábor III
99V službe národa
98Sto slovenských ľudových balád. Úvod
97Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
97Spod školského prachu
97Mať volá II
96Vytriezvenie
96Zo Slovenska do Talianska
96Mať volá III
95Keď bol Matej malý
95História povstania slovenského z roku 1848
94Mať volá IV
94Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
93Do Ameriky
93Denník Ľudovíta V. Riznera
93Prechádzka po Patagónii III
93Punta Arenas
93Šťastný Štedrý deň
93Apológia
93Za presvedčenie
92Devätnáste storočie a maďarizmus
92Jezuliatko
91Peterko
91O autoroch a knihách
91V pevnej ruke
90Slovanský národopis
90Hlas k rodákom
89Ako zomieral Sláviček
89Splnená túžba
89Kamenný chodníček
89Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
88Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
87Katolíckí spevňík I.
87Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
87Keď nikde nebolo pomoci
87Vo vyhnanstve
86O Slovensku a slovenskej literatúre
86Oppidum Hybbe
86Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
85Z dejín literatúry 5
84Navrátený raj
83Kázne
83Lovec jaguárov
82Bitka u Rozhanoviec
81Pavlus
81Cesta do Palestíny
81Prešovská jatka
80Katolíckí spevňík II.
80Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
80S úsmevom Vianoc
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
79Rozprávky o československých legiach v Rusku
77Oštep a meč
77Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
76Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
75Běla
74Tri vrecia zemiakov
73Dramatická literatúra 2. Činohry
72Cesta do Egypta a Palestíny
72Anna Petrovna
71Králik
71Slovanské starožitnosti II
70Ján Francisci. Nákres životopisný
70Magister rytier Donč
70Vidíte zrnko
69Zo slovenskej estetiky
68Posudky a recenzie
68Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
67Stála láska
67Publicistika
67Jonáš Záborský. Nákres životopisný
67Kompan
67Kritické torzo
66Próza
66Michal M. Hodža
66Básne zo 60-tych rokov
66Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
65Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
65Vesna života
64Vrásky času
64Posledné dni Moravy
64Kapitoly zo slovenskej literatúry
64Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
64Kríž pod lipami
64Ľúbosť
63Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
63Dieťa
63Poklad
63Eugen Onegin
62Cesta na knížecí pole
62Faust, novella od Ivana Turgeneva
62Dobrá bolesť, čo dá pojesť
62Básne
61Prispôsobenie
61Piesne, verše a rečňovanky
61Život Dr. Martina Luthera
60Polemiky
60Zo Slovenska do Ríma
60Sirôtky
60Úryvky z cestopisu
60Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
59Listy Andrejovi Kmeťovi
58Básnické preklady
58Listy Timrave
58Cesta do kriminálu
58Listy z Uhorska
57Z korešpondencie
57Listy Maríne Hodžovej
57Šafárik o sebe
57Z dejín literatúry 1
56Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
56Holuby a Šulek
56Básne zo 40-tych rokov
56Príspevky a recenzie
55Svitanie na východe
55Ukážky z korešpondencie
55Matka
55Presadený kvietok
55Otec stískal a syn výskal
54Poslední počestnost spící dýmky
54Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
54Zo zápisníkov
54Viedenské príbehy od očitého svedka
54Ako môže malá voda veľkú rybu dať
53Rajnoha
53Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
53O vlastnom živote a diele
52Z listov bratislavským felibrom
52Marína Hrúzová
52Náš pán ujo
52Melancholický gavalier
52Kto zaplatí nohavice?
52Hviezdoslav
51Verše drobné
51Uzdravujúce piešťanské kúpele
51Básne z 30-tych rokov
51Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
51Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
50Kyčina
50Fragment drámy
50Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
50Výlet do Tatier
50Slovo za slovenčinu
50Listy a zprávy
50Kliatba a požehnanie
50Básne z 50-tych rokov
50Súseda sa obesila
50State o svetovej literatúre 1
49Intonácie jari
49Ukojenie tôní
49Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
49Biografie
49Slovenský anekdotár
49Pod lipkou
48Prvotiny
48Beh žitia
48Z dejín literatúry 3
48Zelený mlyn
48Škaredá streda po fašiangoch
47Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
47Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
47Preklady
47Z listov Dr. Lesebucha
47Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
47Z listov
47Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
47Z dejín literatúry 2
47Na slovenském bojišti
47Hry celovečerné
46Básnické preklady
46State o svetovej literatúre 3
45Hádka Zaoska s Cvajfúsom
45Tmavý kvet
44Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
44Sporme s rozumom
44V máji
44Otázky literatúry
44Dramatická literatúra. Doplnok
44Tri kapitole o biedach krčmára
44Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
44Za reč a práva ľudu
43Básne z prózy Ladislav
43Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
43U Tatier
42Vyhodený študent pri skale
42Ľudská komédia
42Literatúrou k národnej osvete
42Z dejín literatúry 4
42Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
41Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
41Kliatba snúbenice
41Zkúsenosť
41Dvojaká ľúbosť
41Dramatická literatúra 2. O divadle
41Môj životopis
41Mrzutosti na ceste
41Ľudské povedomie I
41Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
40Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
40Lipka
40Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
40Moric Beňovsky
39Pokútnica
39Sládkovičove básne
39Publicistika
39Rozpomienky na dni peknej mladosti
39Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
38Zemanova láska
38Pytač z panského rodu
38Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
37Dva listy. Juraj Rebro na vojne
37Nápor — odpor
37Korešpondencia Jána Hollého
36Dobytie Carihradu skrze Turkov
36Čudný pán
36O jazyku človeka
36Ľudské povedomie II. Sebavedomie
35Panský oddiel z panorámy pekla
35Listy Martina Hamuljaka I
35Ľudské povedomie III. Vedenie
34Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
34Bohdanice a ich učiteľ
34Drina Nikulina
33Dva hymny
33Pán richtár
33Května Slovenska
32Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
32Stretnutie so starším pánom
32Atlantis
31Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
30Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
30Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
29Slovenské mláďatká
28Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.