Daniel Winter (308 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1181Rysavá jalovica
1075Dom v stráni
748Básne príležitostné
709Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
490Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
455Kratšia epika zo života dedinského ľudu
311Básne
266Slovenské hádanky
250Olejkár
239Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
237Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
224Bájosloví pohanskích Slovákov
218Mišo
199Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
190Svätomartiniada
188Faustiáda
182Svadba
178Hrdina
171Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
168Ako Kvapôčka putovala
167O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
167Sto slovenských ľudových balád. Historické
165Vianočné oblátky
164Panslavistický farár
164Slovanstvo a svet budúcnosti
164Detva
162Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
160Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
157V žatvu
149Staniša
142Piesne zďaleka
140Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
139Slovanské starožitnosti I
137Sľuby
129Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
128Obrázky z amerického života
128Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
124Jej budúci
124Prvé prózy
120Rozpomienky a pamäti I
118Sluha
117Básnici
115Jožkova svadba
114Pamätihodnosti Muránskeho zámku
110V slnečnej krajine
109Priechod cez Čertovicu
109Syn výtečníka 1
107Ekvádorský zápisník
106Compendiata historia gentis Slavae
106State o svetovej literatúre 2
104Z básní, venovaných A. Medzihradskému
103Šťastlivé Vianoce
103Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
102Mať volá I
102Ako prišli lastovičky domov
101Opilcovo dieťa
100Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
100Bohumil Valizlosť Zábor I
99Syn výtečníka 2
99Dejepis Slovákov
97Slečna Nina
96Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
95Hviezdoveda
95Články a úvahy
95Bohumil Valizlosť Zábor II
94Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
94Odkaz mŕtvych
93Mať volá V
93Honolulu, pieseň labute
92Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
91Vytriezvenie
91Obeta
91Zo Slovenska do Talianska
91Bohumil Valizlosť Zábor III
90V službe národa
88Do Ameriky
88Denník Ľudovíta V. Riznera
88História povstania slovenského z roku 1848
88Sto slovenských ľudových balád. Úvod
87Keď bol Matej malý
87Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
86Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
85Spod školského prachu
85Mať volá II
85Mať volá IV
84Mať volá III
84O autoroch a knihách
83Punta Arenas
83Devätnáste storočie a maďarizmus
83Jezuliatko
82Hlas k rodákom
82Apológia
81Katolíckí spevňík I.
81O Slovensku a slovenskej literatúre
81Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
81Slovanský národopis
81Prechádzka po Patagónii III
81Tuláci
80Kamenný chodníček
80Za presvedčenie
79Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
79Z dejín literatúry 5
78Šťastný Štedrý deň
77Lovec jaguárov
77Oppidum Hybbe
76Cesta do Palestíny
76Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
76Kázne
75Pavlus
75Bitka u Rozhanoviec
75Peterko
75Splnená túžba
75Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
75Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
74Katolíckí spevňík II.
74Ako zomieral Sláviček
73Prešovská jatka
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
71S úsmevom Vianoc
71Keď nikde nebolo pomoci
71V pevnej ruke
70Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
70Navrátený raj
69Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
67Tri vrecia zemiakov
67Běla
67Oštep a meč
65Vo vyhnanstve
64Králik
64Dramatická literatúra 2. Činohry
63Ján Francisci. Nákres životopisný
63Zo slovenskej estetiky
63Posudky a recenzie
63Anna Petrovna
63Kompan
62Cesta do Egypta a Palestíny
62Jonáš Záborský. Nákres životopisný
61Vidíte zrnko
61Básne zo 60-tych rokov
61Slovanské starožitnosti II
60Stála láska
60Publicistika
60Kapitoly zo slovenskej literatúry
60Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
59Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
59Vesna života
58Vrásky času
58Michal M. Hodža
58Posledné dni Moravy
58Dieťa
58Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
57Magister rytier Donč
57Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
57Faust, novella od Ivana Turgeneva
57Kríž pod lipami
57Kritické torzo
57Rozprávky o československých legiach v Rusku
56Polemiky
56Poklad
56Ľúbosť
55Prispôsobenie
55Cesta na knížecí pole
55Sirôtky
55Úryvky z cestopisu
55Básne
55Život Dr. Martina Luthera
54Próza
54Zo Slovenska do Ríma
54Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
53Listy Andrejovi Kmeťovi
53Básnické preklady
53Šafárik o sebe
53Listy Timrave
53Dobrá bolesť, čo dá pojesť
53Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
53Listy z Uhorska
53Piesne, verše a rečňovanky
52Holuby a Šulek
52Listy Maríne Hodžovej
52Cesta do kriminálu
51Príspevky a recenzie
51Otec stískal a syn výskal
51Z dejín literatúry 1
50Z korešpondencie
50Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
50Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
50Ukážky z korešpondencie
49Zo zápisníkov
49Rajnoha
49Viedenské príbehy od očitého svedka
49Básne zo 40-tych rokov
49O vlastnom živote a diele
49Matka
48Poslední počestnost spící dýmky
48Svitanie na východe
48Presadený kvietok
47Z listov bratislavským felibrom
47Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
46Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
46Verše drobné
46Listy a zprávy
46Básne z 30-tych rokov
46Hviezdoslav
45Kyčina
45Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
45Uzdravujúce piešťanské kúpele
45Básne z 50-tych rokov
45State o svetovej literatúre 1
45Melancholický gavalier
45Kto zaplatí nohavice?
44Intonácie jari
44Fragment drámy
44Ukojenie tôní
44Výlet do Tatier
44Slovo za slovenčinu
44Ako môže malá voda veľkú rybu dať
44Náš pán ujo
44Pod lipkou
43Prvotiny
43Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
43Z listov Dr. Lesebucha
43Z listov
43Súseda sa obesila
43Marína Hrúzová
43Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
43Biografie
42Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
42Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
42Beh žitia
42State o svetovej literatúre 3
42Z dejín literatúry 2
42Z dejín literatúry 3
42Hry celovečerné
41Preklady
41Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
41Kliatba a požehnanie
41Básnické preklady
41Na slovenském bojišti
41Zelený mlyn
41Slovenský anekdotár
41Škaredá streda po fašiangoch
41Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
40Tmavý kvet
39Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
39Sporme s rozumom
39Eugen Onegin
38Vyhodený študent pri skale
38Básne z prózy Ladislav
38Ľudská komédia
38Literatúrou k národnej osvete
38V máji
38Otázky literatúry
38U Tatier
38Hádka Zaoska s Cvajfúsom
37Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
37Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
37Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
37Dramatická literatúra 2. O divadle
37Tri kapitole o biedach krčmára
36Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
36Dvojaká ľúbosť
36Z dejín literatúry 4
36Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
36Za reč a práva ľudu
35Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
35Lipka
35Kliatba snúbenice
35Zkúsenosť
35Publicistika
35Rozpomienky na dni peknej mladosti
35Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
35Mrzutosti na ceste
35Ľudské povedomie I
35Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
35Moric Beňovsky
34Sládkovičove básne
34Dramatická literatúra. Doplnok
34Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
34Môj životopis
33Zemanova láska
32Dobytie Carihradu skrze Turkov
32Pokútnica
32Pytač z panského rodu
32Dva listy. Juraj Rebro na vojne
30Čudný pán
30O jazyku človeka
30Nápor — odpor
30Ľudské povedomie II. Sebavedomie
30Korešpondencia Jána Hollého
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Dva hymny
29Bohdanice a ich učiteľ
29Panský oddiel z panorámy pekla
29Listy Martina Hamuljaka I
28Pán richtár
27Drina Nikulina
27Ľudské povedomie III. Vedenie
26Stretnutie so starším pánom
25Slovenské mláďatká
25Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
24Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
24Května Slovenska
23Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
23Atlantis
21Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
21Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.