Daniel Winter (308 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1123Rysavá jalovica
1030Dom v stráni
724Básne príležitostné
684Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
471Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
430Kratšia epika zo života dedinského ľudu
300Básne
245Slovenské hádanky
240Olejkár
230Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
220Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
217Bájosloví pohanskích Slovákov
190Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
189Mišo
181Faustiáda
178Svätomartiniada
164Hrdina
164Svadba
163Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
161O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
157Panslavistický farár
156Slovanstvo a svet budúcnosti
152Detva
151Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
150Ako Kvapôčka putovala
149Sto slovenských ľudových balád. Historické
146V žatvu
145Vianočné oblátky
143Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
134Staniša
134Piesne zďaleka
132Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
132Slovanské starožitnosti I
124Sľuby
123Obrázky z amerického života
121Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
118Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
117Jej budúci
112Jožkova svadba
112Prvé prózy
111Rozpomienky a pamäti I
110Básnici
108Pamätihodnosti Muránskeho zámku
106Priechod cez Čertovicu
104Ekvádorský zápisník
102Compendiata historia gentis Slavae
100State o svetovej literatúre 2
98Syn výtečníka 1
97Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
96Z básní, venovaných A. Medzihradskému
95V slnečnej krajine
95Sluha
93Dejepis Slovákov
93Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
92Slečna Nina
91Články a úvahy
91Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
90Hviezdoveda
90Bohumil Valizlosť Zábor I
89Syn výtečníka 2
89Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
89Zo Slovenska do Talianska
89Mať volá I
89Ako prišli lastovičky domov
88Šťastlivé Vianoce
87Vytriezvenie
87Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
87Mať volá V
87Opilcovo dieťa
86Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
86Odkaz mŕtvych
85História povstania slovenského z roku 1848
84Do Ameriky
84Bohumil Valizlosť Zábor II
84V službe národa
83Denník Ľudovíta V. Riznera
83Honolulu, pieseň labute
82Sto slovenských ľudových balád. Úvod
81Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
79O Slovensku a slovenskej literatúre
79Keď bol Matej malý
79Obeta
79O autoroch a knihách
79Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
78Spod školského prachu
78Mať volá IV
78Devätnáste storočie a maďarizmus
78Jezuliatko
77Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
77Slovanský národopis
77Bohumil Valizlosť Zábor III
76Katolíckí spevňík I.
76Hlas k rodákom
75Prechádzka po Patagónii III
75Mať volá II
75Apológia
74Punta Arenas
74Mať volá III
74Kamenný chodníček
74Z dejín literatúry 5
73Cesta do Palestíny
73Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
73Kázne
73Lovec jaguárov
72Pavlus
72Oppidum Hybbe
71Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
71Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
70Prešovská jatka
70Bitka u Rozhanoviec
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
70Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
69Katolíckí spevňík II.
68Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
68Šťastný Štedrý deň
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
66S úsmevom Vianoc
66Tuláci
65Tri vrecia zemiakov
65Peterko
65Oštep a meč
65Za presvedčenie
64Ako zomieral Sláviček
60Zo slovenskej estetiky
60Posudky a recenzie
60Běla
60Splnená túžba
60Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
60Kompan
59Králik
59Keď nikde nebolo pomoci
59Básne zo 60-tych rokov
59Jonáš Záborský. Nákres životopisný
59Anna Petrovna
58Ján Francisci. Nákres životopisný
58Cesta do Egypta a Palestíny
58Navrátený raj
58V pevnej ruke
58Slovanské starožitnosti II
57Stála láska
57Vesna života
57Publicistika
57Vidíte zrnko
57Dramatická literatúra 2. Činohry
56Kapitoly zo slovenskej literatúry
56Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
55Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
55Vrásky času
55Michal M. Hodža
55Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
55Vo vyhnanstve
54Magister rytier Donč
54Kritické torzo
53Posledné dni Moravy
53Kríž pod lipami
53Úryvky z cestopisu
53Poklad
53Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
52Prispôsobenie
52Cesta na knížecí pole
52Polemiky
52Zo Slovenska do Ríma
52Sirôtky
52Faust, novella od Ivana Turgeneva
52Dieťa
52Ľúbosť
52Básne
52Život Dr. Martina Luthera
51Básnické preklady
50Próza
50Holuby a Šulek
50Listy Maríne Hodžovej
50Šafárik o sebe
50Listy Timrave
50Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
50Dobrá bolesť, čo dá pojesť
50Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
49Listy Andrejovi Kmeťovi
49Otec stískal a syn výskal
49Listy z Uhorska
48Z korešpondencie
48Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
48Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
48Zo zápisníkov
48Príspevky a recenzie
48Cesta do kriminálu
48Piesne, verše a rečňovanky
47Ukážky z korešpondencie
47Básne zo 40-tych rokov
47Z dejín literatúry 1
46Rajnoha
46Viedenské príbehy od očitého svedka
46O vlastnom živote a diele
45Svitanie na východe
45Matka
45Presadený kvietok
44Poslední počestnost spící dýmky
44Z listov bratislavským felibrom
44Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
44Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
43Kyčina
43Verše drobné
43Básne z 50-tych rokov
43Básne z 30-tych rokov
42Intonácie jari
42Fragment drámy
42Ukojenie tôní
42Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
42Listy a zprávy
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42Náš pán ujo
42State o svetovej literatúre 1
42Melancholický gavalier
42Kto zaplatí nohavice?
42Hviezdoslav
41Výlet do Tatier
41Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
41Ako môže malá voda veľkú rybu dať
41Biografie
40Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
40Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
40Z listov Dr. Lesebucha
40Beh žitia
40Z listov
40Marína Hrúzová
40Pod lipkou
39Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
39Preklady
39Slovo za slovenčinu
39Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
39Básnické preklady
39Súseda sa obesila
39Na slovenském bojišti
39Slovenský anekdotár
39Rozprávky o československých legiach v Rusku
38Prvotiny
38State o svetovej literatúre 3
38Z dejín literatúry 2
38Škaredá streda po fašiangoch
38Hry celovečerné
38Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
37Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
37Kliatba a požehnanie
37Sporme s rozumom
37Z dejín literatúry 3
37Tmavý kvet
36Vyhodený študent pri skale
36Básne z prózy Ladislav
36Ľudská komédia
36Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
36Literatúrou k národnej osvete
36V máji
36Zelený mlyn
36Hádka Zaoska s Cvajfúsom
35Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
35Dramatická literatúra 2. O divadle
35U Tatier
35Tri kapitole o biedach krčmára
34Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
34Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
33Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
33Lipka
33Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
33Zkúsenosť
33Publicistika
33Dvojaká ľúbosť
33Otázky literatúry
33Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
33Mrzutosti na ceste
33Za reč a práva ľudu
32Kliatba snúbenice
32Sládkovičove básne
32Rozpomienky na dni peknej mladosti
32Z dejín literatúry 4
32Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
32Ľudské povedomie I
31Dramatická literatúra. Doplnok
31Môj životopis
31Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
30Pokútnica
30Pytač z panského rodu
30Dva listy. Juraj Rebro na vojne
30Eugen Onegin
29Dobytie Carihradu skrze Turkov
29Zemanova láska
29Moric Beňovsky
28Nápor — odpor
28Ľudské povedomie II. Sebavedomie
27Dva hymny
27Bohdanice a ich učiteľ
27Panský oddiel z panorámy pekla
27Čudný pán
27O jazyku človeka
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Listy Martina Hamuljaka I
25Pán richtár
24Drina Nikulina
24Ľudské povedomie III. Vedenie
24Stretnutie so starším pánom
23Slovenské mláďatká
22Korešpondencia Jána Hollého
22Května Slovenska
21Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
21Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
19Atlantis
17Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
15Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.