Daniel Winter (308 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1164Rysavá jalovica
1053Dom v stráni
740Básne príležitostné
701Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
476Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
439Kratšia epika zo života dedinského ľudu
306Básne
250Slovenské hádanky
246Olejkár
233Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
228Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
220Bájosloví pohanskích Slovákov
208Mišo
194Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
187Svätomartiniada
183Faustiáda
174Svadba
173Hrdina
168Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
165O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
162Sto slovenských ľudových balád. Historické
160Slovanstvo a svet budúcnosti
159Vianočné oblátky
159Detva
158Panslavistický farár
158Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
157Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
154Ako Kvapôčka putovala
151V žatvu
139Piesne zďaleka
136Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
136Staniša
135Slovanské starožitnosti I
132Sľuby
126Obrázky z amerického života
125Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
123Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
121Jej budúci
120Prvé prózy
115Rozpomienky a pamäti I
114Jožkova svadba
112Básnici
110Pamätihodnosti Muránskeho zámku
108Priechod cez Čertovicu
106Ekvádorský zápisník
104Compendiata historia gentis Slavae
103Syn výtečníka 1
103State o svetovej literatúre 2
101Sluha
100Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
100Z básní, venovaných A. Medzihradskému
99Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
99V slnečnej krajine
96Dejepis Slovákov
95Slečna Nina
95Syn výtečníka 2
95Bohumil Valizlosť Zábor I
95Mať volá I
93Články a úvahy
93Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
93Šťastlivé Vianoce
92Hviezdoveda
92Mať volá V
91Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
91Ako prišli lastovičky domov
91Opilcovo dieťa
90Vytriezvenie
90Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
90Zo Slovenska do Talianska
89Honolulu, pieseň labute
89V službe národa
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
89Odkaz mŕtvych
88Bohumil Valizlosť Zábor II
87Denník Ľudovíta V. Riznera
86Do Ameriky
86História povstania slovenského z roku 1848
85Obeta
85Sto slovenských ľudových balád. Úvod
84Keď bol Matej malý
84Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
83Bohumil Valizlosť Zábor III
83Spod školského prachu
83Mať volá IV
83Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
82Punta Arenas
82Mať volá II
82O autoroch a knihách
81Jezuliatko
80O Slovensku a slovenskej literatúre
80Mať volá III
80Devätnáste storočie a maďarizmus
79Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
79Prechádzka po Patagónii III
79Hlas k rodákom
79Apológia
78Katolíckí spevňík I.
78Slovanský národopis
77Kamenný chodníček
77Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
75Cesta do Palestíny
75Kázne
75Z dejín literatúry 5
74Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
74Lovec jaguárov
74Oppidum Hybbe
74Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
73Pavlus
73Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
72Prešovská jatka
71Bitka u Rozhanoviec
71Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
70Katolíckí spevňík II.
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
69Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
69S úsmevom Vianoc
69Šťastný Štedrý deň
69Tuláci
68Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
68Za presvedčenie
66Tri vrecia zemiakov
66Peterko
66Oštep a meč
65Ako zomieral Sláviček
65Splnená túžba
62Králik
62Posudky a recenzie
62Běla
61Zo slovenskej estetiky
61Kompan
61Dramatická literatúra 2. Činohry
61V pevnej ruke
60Ján Francisci. Nákres životopisný
60Vidíte zrnko
60Keď nikde nebolo pomoci
60Básne zo 60-tych rokov
60Cesta do Egypta a Palestíny
60Jonáš Záborský. Nákres životopisný
60Navrátený raj
60Anna Petrovna
59Slovanské starožitnosti II
58Stála láska
58Vesna života
58Publicistika
58Kapitoly zo slovenskej literatúry
57Vrásky času
57Vo vyhnanstve
57Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
56Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
56Magister rytier Donč
56Michal M. Hodža
56Posledné dni Moravy
56Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
56Kritické torzo
56Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
55Kríž pod lipami
55Ľúbosť
54Sirôtky
54Faust, novella od Ivana Turgeneva
54Úryvky z cestopisu
54Dieťa
54Poklad
54Život Dr. Martina Luthera
53Prispôsobenie
53Cesta na knížecí pole
53Próza
53Polemiky
53Zo Slovenska do Ríma
53Básne
53Rozprávky o československých legiach v Rusku
52Básnické preklady
52Šafárik o sebe
52Listy Timrave
52Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
51Holuby a Šulek
51Listy Maríne Hodžovej
51Dobrá bolesť, čo dá pojesť
51Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
50Listy Andrejovi Kmeťovi
50Príspevky a recenzie
50Otec stískal a syn výskal
50Listy z Uhorska
50Piesne, verše a rečňovanky
49Z korešpondencie
49Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
49Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
49Ukážky z korešpondencie
49Cesta do kriminálu
49Z dejín literatúry 1
48Zo zápisníkov
48Rajnoha
48Viedenské príbehy od očitého svedka
48Básne zo 40-tych rokov
48O vlastnom živote a diele
47Poslední počestnost spící dýmky
47Svitanie na východe
46Matka
46Presadený kvietok
45Z listov bratislavským felibrom
45Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
45Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
44Kyčina
44Verše drobné
44Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
44Listy a zprávy
44Básne z 50-tych rokov
44Básne z 30-tych rokov
44Melancholický gavalier
44Kto zaplatí nohavice?
44Hviezdoslav
43Intonácie jari
43Fragment drámy
43Ukojenie tôní
43Výlet do Tatier
43Uzdravujúce piešťanské kúpele
43Náš pán ujo
43State o svetovej literatúre 1
42Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
42Z listov Dr. Lesebucha
42Z listov
42Marína Hrúzová
42Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
42Ako môže malá voda veľkú rybu dať
42Biografie
42Pod lipkou
41Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
41Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
41Beh žitia
40Prvotiny
40Preklady
40Slovo za slovenčinu
40Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
40Básnické preklady
40Súseda sa obesila
40Z dejín literatúry 2
40Na slovenském bojišti
40Slovenský anekdotár
40Škaredá streda po fašiangoch
40Hry celovečerné
40Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
39State o svetovej literatúre 3
39Z dejín literatúry 3
38Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
38Kliatba a požehnanie
38Sporme s rozumom
38Tmavý kvet
37Vyhodený študent pri skale
37Básne z prózy Ladislav
37Ľudská komédia
37Literatúrou k národnej osvete
37V máji
37Zelený mlyn
37U Tatier
37Hádka Zaoska s Cvajfúsom
37Eugen Onegin
36Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
36Otázky literatúry
36Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
36Dramatická literatúra 2. O divadle
36Tri kapitole o biedach krčmára
35Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
35Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
34Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
34Lipka
34Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
34Zkúsenosť
34Publicistika
34Dvojaká ľúbosť
34Z dejín literatúry 4
34Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
34Mrzutosti na ceste
34Za reč a práva ľudu
34Ľudské povedomie I
33Kliatba snúbenice
33Sládkovičove básne
33Rozpomienky na dni peknej mladosti
33Dramatická literatúra. Doplnok
33Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
33Môj životopis
33Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
33Moric Beňovsky
31Pokútnica
31Pytač z panského rodu
31Dva listy. Juraj Rebro na vojne
30Dobytie Carihradu skrze Turkov
30Zemanova láska
29Čudný pán
29Nápor — odpor
29Ľudské povedomie II. Sebavedomie
28Dva hymny
28Bohdanice a ich učiteľ
28Panský oddiel z panorámy pekla
28O jazyku človeka
27Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
27Listy Martina Hamuljaka I
26Drina Nikulina
26Pán richtár
26Ľudské povedomie III. Vedenie
26Korešpondencia Jána Hollého
25Stretnutie so starším pánom
24Slovenské mláďatká
24Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
23Května Slovenska
22Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
21Atlantis
20Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
20Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
19Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.