Daniel Winter (308 diel)

Digitalizátor na mape

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1090Rysavá jalovica
1001Dom v stráni
695Básne príležitostné
662Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
460Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
409Kratšia epika zo života dedinského ľudu
287Básne
237Slovenské hádanky
230Olejkár
225Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
209Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
203Bájosloví pohanskích Slovákov
183Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
177Faustiáda
176Mišo
172Svätomartiniada
159Svadba
156O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
153Hrdina
152Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
150Panslavistický farár
148Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
145Detva
144Slovanstvo a svet budúcnosti
142Sto slovenských ľudových balád. Historické
140V žatvu
137Vianočné oblátky
134Ako Kvapôčka putovala
134Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
127Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
124Staniša
123Piesne zďaleka
120Obrázky z amerického života
116Sľuby
116Slovanské starožitnosti I
115Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
112Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
107Jej budúci
107Jožkova svadba
104Rozpomienky a pamäti I
104Prvé prózy
103Pamätihodnosti Muránskeho zámku
102Priechod cez Čertovicu
102Básnici
97Ekvádorský zápisník
95Compendiata historia gentis Slavae
94Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
94Syn výtečníka 1
90V slnečnej krajine
90State o svetovej literatúre 2
90Z básní, venovaných A. Medzihradskému
89Články a úvahy
88Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
88Sluha
87Slečna Nina
87Zo Slovenska do Talianska
87Dejepis Slovákov
87Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
86Hviezdoveda
84Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
84Ako prišli lastovičky domov
83Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
82Syn výtečníka 2
82História povstania slovenského z roku 1848
81Vytriezvenie
81Do Ameriky
81Mať volá V
81Opilcovo dieťa
80Denník Ľudovíta V. Riznera
80Mať volá I
80Šťastlivé Vianoce
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
79Bohumil Valizlosť Zábor I
79Bohumil Valizlosť Zábor II
79Honolulu, pieseň labute
79V službe národa
77Sto slovenských ľudových balád. Úvod
75O Slovensku a slovenskej literatúre
75Odkaz mŕtvych
75Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
74Keď bol Matej malý
74Obeta
74Devätnáste storočie a maďarizmus
74O autoroch a knihách
74Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
74Jezuliatko
73Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
73Spod školského prachu
72Katolíckí spevňík I.
72Slovanský národopis
72Bohumil Valizlosť Zábor III
72Mať volá II
72Mať volá III
72Mať volá IV
72Hlas k rodákom
71Prechádzka po Patagónii III
71Punta Arenas
71Kamenný chodníček
70Lovec jaguárov
69Pavlus
69Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
69Kázne
69Apológia
69Z dejín literatúry 5
68Cesta do Palestíny
68Prešovská jatka
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
67Oppidum Hybbe
67Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
66Katolíckí spevňík II.
66Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
66Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
65Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
65Bitka u Rozhanoviec
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
64Šťastný Štedrý deň
63Tri vrecia zemiakov
63Oštep a meč
62Peterko
61S úsmevom Vianoc
60Tuláci
60Za presvedčenie
59Ako zomieral Sláviček
58Posudky a recenzie
57Básne zo 60-tych rokov
57Kompan
56Běla
55Zo slovenskej estetiky
55Stála láska
55Králik
55Vesna života
55Keď nikde nebolo pomoci
55Splnená túžba
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
55Anna Petrovna
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Ján Francisci. Nákres životopisný
54Publicistika
54Vidíte zrnko
54Cesta do Egypta a Palestíny
54Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
54Slovanské starožitnosti II
53Kapitoly zo slovenskej literatúry
53Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
53Navrátený raj
53V pevnej ruke
52Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
52Michal M. Hodža
51Vrásky času
51Úryvky z cestopisu
51Vo vyhnanstve
51Kritické torzo
50Zo Slovenska do Ríma
50Kríž pod lipami
50Poklad
50Ľúbosť
50Život Dr. Martina Luthera
49Cesta na knížecí pole
49Magister rytier Donč
49Polemiky
49Faust, novella od Ivana Turgeneva
49Dieťa
49Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
48Prispôsobenie
48Básnické preklady
48Listy Maríne Hodžovej
48Sirôtky
48Dobrá bolesť, čo dá pojesť
47Listy Timrave
47Otec stískal a syn výskal
47Básne
46Z korešpondencie
46Próza
46Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
46Holuby a Šulek
46Príspevky a recenzie
46Cesta do kriminálu
45Listy Andrejovi Kmeťovi
45Zo zápisníkov
45Posledné dni Moravy
45Ukážky z korešpondencie
45Šafárik o sebe
45Z dejín literatúry 1
45Piesne, verše a rečňovanky
44Rajnoha
44Viedenské príbehy od očitého svedka
44Básne zo 40-tych rokov
44Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
44Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
43Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
43Svitanie na východe
43Matka
43Listy z Uhorska
42Z listov bratislavským felibrom
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
41Poslední počestnost spící dýmky
41Básne z 50-tych rokov
41O vlastnom živote a diele
41Presadený kvietok
40Intonácie jari
40Fragment drámy
40Melancholický gavalier
40Kto zaplatí nohavice?
39Kyčina
39Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
39Verše drobné
39Ukojenie tôní
39Výlet do Tatier
39Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Básne z 30-tych rokov
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Ako môže malá voda veľkú rybu dať
39Náš pán ujo
39State o svetovej literatúre 1
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Z listov Dr. Lesebucha
38Listy a zprávy
37Preklady
37Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
37Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
37Básnické preklady
37Beh žitia
37Súseda sa obesila
37Marína Hrúzová
37Biografie
36Slovo za slovenčinu
36Z listov
36Slovenský anekdotár
36Hviezdoslav
35Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
35Prvotiny
35Kliatba a požehnanie
35Sporme s rozumom
35State o svetovej literatúre 3
35Z dejín literatúry 2
35Z dejín literatúry 3
35Pod lipkou
34Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
34V máji
34Na slovenském bojišti
34Zelený mlyn
34Škaredá streda po fašiangoch
34Hry celovečerné
33Vyhodený študent pri skale
33Básne z prózy Ladislav
33Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
33Hádka Zaoska s Cvajfúsom
33Tri kapitole o biedach krčmára
33Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
32Ľudská komédia
32Literatúrou k národnej osvete
32Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
32Dramatická literatúra 2. O divadle
32U Tatier
31Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
31Lipka
31Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
31Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
31Zkúsenosť
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
31Mrzutosti na ceste
31Za reč a práva ľudu
31Tmavý kvet
30Kliatba snúbenice
30Sládkovičove básne
30Rozpomienky na dni peknej mladosti
30Otázky literatúry
30Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
30Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
29Z dejín literatúry 4
29Ľudské povedomie I
28Pokútnica
28Pytač z panského rodu
28Dramatická literatúra. Doplnok
28Môj životopis
28Dva listy. Juraj Rebro na vojne
28Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Zemanova láska
26Nápor — odpor
26Ľudské povedomie II. Sebavedomie
26Rozprávky o československých legiach v Rusku
25Dva hymny
25Panský oddiel z panorámy pekla
25O jazyku človeka
25Moric Beňovsky
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Bohdanice a ich učiteľ
24Listy Martina Hamuljaka I
23Pán richtár
23Čudný pán
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Ľudské povedomie III. Vedenie
20Eugen Onegin
20Stretnutie so starším pánom
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
19Května Slovenska
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
15Atlantis
13Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
12Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
11Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.