Daniel Winter (308 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1173Rysavá jalovica
1064Dom v stráni
744Básne príležitostné
706Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
482Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
448Kratšia epika zo života dedinského ľudu
309Básne
260Slovenské hádanky
250Olejkár
237Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
233Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
222Bájosloví pohanskích Slovákov
214Mišo
195Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
189Svätomartiniada
186Faustiáda
177Hrdina
176Svadba
170Dramatická literatúra 2. Veselohry celovečerné
166O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
164Slovanstvo a svet budúcnosti
164Sto slovenských ľudových balád. Historické
162Detva
161Panslavistický farár
160Vianočné oblátky
160Sto slovenských ľudových balád. Rodinné
159Ako Kvapôčka putovala
158Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
153V žatvu
142Staniša
140Piesne zďaleka
138Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
137Slovanské starožitnosti I
134Sľuby
129Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
128Obrázky z amerického života
125Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina
122Jej budúci
122Prvé prózy
118Rozpomienky a pamäti I
115Jožkova svadba
115Básnici
113Sluha
112Pamätihodnosti Muránskeho zámku
109Priechod cez Čertovicu
107Ekvádorský zápisník
105Syn výtečníka 1
105Compendiata historia gentis Slavae
105V slnečnej krajine
105State o svetovej literatúre 2
101Sto slovenských ľudových balád. Ľúbostné
101Z básní, venovaných A. Medzihradskému
100Národnie spievanky 2 – Smesica čiže piesne vzdelanejších stavov rozličného obsahu
98Mať volá I
98Šťastlivé Vianoce
98Dejepis Slovákov
96Slečna Nina
96Syn výtečníka 2
96Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
96Bohumil Valizlosť Zábor I
96Ako prišli lastovičky domov
96Opilcovo dieťa
95Články a úvahy
94Hviezdoveda
94Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
94Odkaz mŕtvych
93Mať volá V
93Honolulu, pieseň labute
92Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
92Bohumil Valizlosť Zábor II
91Vytriezvenie
91Zo Slovenska do Talianska
91Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Z detského sveta
90V službe národa
89Obeta
88Do Ameriky
88Denník Ľudovíta V. Riznera
87História povstania slovenského z roku 1848
87Sto slovenských ľudových balád. Úvod
85Keď bol Matej malý
85Mať volá IV
85Sto slovenských ľudových balád. Vojenské
84Bohumil Valizlosť Zábor III
84Spod školského prachu
84Mať volá II
84O autoroch a knihách
84Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
83Punta Arenas
82Mať volá III
82Devätnáste storočie a maďarizmus
82Apológia
82Jezuliatko
81O Slovensku a slovenskej literatúre
81Prechádzka po Patagónii III
81Hlas k rodákom
80Katolíckí spevňík I.
80Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Juhovýchodní Slovania
80Slovanský národopis
80Kamenný chodníček
78Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
77Z dejín literatúry 5
76Cesta do Palestíny
76Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slovania
76Kázne
76Lovec jaguárov
76Oppidum Hybbe
75Za presvedčenie
75Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
75Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
74Pavlus
74Šťastný Štedrý deň
73Prešovská jatka
73Tuláci
72Katolíckí spevňík II.
72Bitka u Rozhanoviec
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
71Peterko
71Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu
70Cithara sanctorum. Díl 5. Písně duchovní o posledních věcech
70S úsmevom Vianoc
70Splnená túžba
69Ako zomieral Sláviček
69Sto slovenských ľudových balád. Zbojnícke
67Tri vrecia zemiakov
67Oštep a meč
66Keď nikde nebolo pomoci
66Navrátený raj
66V pevnej ruke
64Králik
64Běla
63Zo slovenskej estetiky
63Posudky a recenzie
63Anna Petrovna
63Kompan
62Ján Francisci. Nákres životopisný
62Cesta do Egypta a Palestíny
62Jonáš Záborský. Nákres životopisný
62Dramatická literatúra 2. Činohry
61Vidíte zrnko
61Básne zo 60-tych rokov
61Vo vyhnanstve
60Publicistika
60Kapitoly zo slovenskej literatúry
60Slovanské starožitnosti II
59Dramatická literatúra 2. Drámy celovečerné
59Stála láska
59Vesna života
58Vrásky času
58Michal M. Hodža
58Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
57Magister rytier Donč
57Posledné dni Moravy
57Jánošík, kapitán horských chlapcov. 1. diel
57Faust, novella od Ivana Turgeneva
57Kríž pod lipami
57Dieťa
57Kritické torzo
57Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
56Ľúbosť
55Prispôsobenie
55Cesta na knížecí pole
55Polemiky
55Sirôtky
55Úryvky z cestopisu
55Poklad
55Básne
55Život Dr. Martina Luthera
55Rozprávky o československých legiach v Rusku
54Próza
54Zo Slovenska do Ríma
53Listy Andrejovi Kmeťovi
53Básnické preklady
53Šafárik o sebe
53Listy Timrave
53Sto slovenských ľudových balád. Násilnícke
53Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky veselé
53Piesne, verše a rečňovanky
52Holuby a Šulek
52Listy Maríne Hodžovej
52Dobrá bolesť, čo dá pojesť
51Príspevky a recenzie
51Cesta do kriminálu
51Otec stískal a syn výskal
51Listy z Uhorska
50Z korešpondencie
50Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy
50Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
50Ukážky z korešpondencie
50Z dejín literatúry 1
49Zo zápisníkov
49Rajnoha
49Viedenské príbehy od očitého svedka
49Básne zo 40-tych rokov
49O vlastnom živote a diele
48Poslední počestnost spící dýmky
48Svitanie na východe
48Matka
48Presadený kvietok
47Z listov bratislavským felibrom
46Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov
46Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
46Hviezdoslav
45Kyčina
45Verše drobné
45Prechádzky po svetovej výstave vo Viedni
45Listy a zprávy
45Básne z 50-tych rokov
45Básne z 30-tych rokov
45Melancholický gavalier
45Kto zaplatí nohavice?
44Intonácie jari
44Fragment drámy
44Ukojenie tôní
44Výlet do Tatier
44Uzdravujúce piešťanské kúpele
44Náš pán ujo
44State o svetovej literatúre 1
44Pod lipkou
43Prvotiny
43Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
43Z listov Dr. Lesebucha
43Z listov
43Marína Hrúzová
43Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
43Ako môže malá voda veľkú rybu dať
43Biografie
42Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
42Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
42Slovo za slovenčinu
42Beh žitia
42Súseda sa obesila
41Preklady
41Jánošík, kapitán horských chlapcov. 2. diel
41Básnické preklady
41State o svetovej literatúre 3
41Z dejín literatúry 2
41Na slovenském bojišti
41Slovenský anekdotár
41Škaredá streda po fašiangoch
41Hry celovečerné
41Ezechiel. Jeho osoba a jeho učenie
40Z dejín literatúry 3
40Zelený mlyn
40Tmavý kvet
39Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
39Kliatba a požehnanie
39Sporme s rozumom
39Eugen Onegin
38Vyhodený študent pri skale
38Básne z prózy Ladislav
38Ľudská komédia
38Literatúrou k národnej osvete
38V máji
38U Tatier
38Hádka Zaoska s Cvajfúsom
37Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
37Otázky literatúry
37Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
37Dramatická literatúra 2. O divadle
37Tri kapitole o biedach krčmára
36Požiar v Moskve a Napoleon Bonaparte porazený
36Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku
36Dvojaká ľúbosť
36Cestovanie chorého Zaoska do bardiovských kúpeľov v Šáriši
36Za reč a práva ľudu
35Dramatická literatúra 2. Jednoaktovky vážne
35Lipka
35Kliatba snúbenice
35Zkúsenosť
35Publicistika
35Rozpomienky na dni peknej mladosti
35Z dejín literatúry 4
35Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
35Mrzutosti na ceste
35Ľudské povedomie I
34Sládkovičove básne
34Dramatická literatúra. Doplnok
34Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
34Môj životopis
34Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
34Moric Beňovsky
32Pokútnica
32Zemanova láska
32Pytač z panského rodu
32Dva listy. Juraj Rebro na vojne
31Dobytie Carihradu skrze Turkov
30Čudný pán
30O jazyku človeka
30Nápor — odpor
30Ľudské povedomie II. Sebavedomie
30Korešpondencia Jána Hollého
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Dva hymny
29Bohdanice a ich učiteľ
29Panský oddiel z panorámy pekla
29Listy Martina Hamuljaka I
27Drina Nikulina
27Pán richtár
27Ľudské povedomie III. Vedenie
26Stretnutie so starším pánom
25Slovenské mláďatká
25Zsigmond Móricz: Zatratené zlato II
24Května Slovenska
23Května Slovenska. Názvosloví, slovník a návod k určitbě zrostlin
22Atlantis
21Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
21Zsigmond Móricz: Zatratené zlato I
21Rozmarné léto

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.