Erik Bartoš (352 diel)

Fyzik, vo voľnom čase čítam sci-fi a kri-mi literatúru. Kvôli zmene témy a pretože ma tiež zaujíma slovenská história, som sa dal na digitalizovanie. A priznám sa, povinné čítanie som v škole celé nedočítal...

Osobná stránka: https://mezek.github.io


Digitalizované knihy


3270Marína
2168Detvan
1127Dom v stráni
998Neprebudený
784Básne príležitostné
740Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
529Letorosty III
490Veľkou lyžicou
430Mladé letá
329Púť po otčine roku 1846
309Príležitostné básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
304Stesky 1
299Náboženská poézia
290Slovenské hádanky
271Dozvuky II
259Olejkár
254Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
248Dozvuky I
247Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
232Desatoro čitateľom
231Letorosty II
231Stesky 2
211Hamlet, kráľovič dánsky
208Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
195Vianočné oblátky
192Dozvuky III
190Stesky 3
186Od Silvestra do Troch kráľov
179Staniša
179Slovanstvo a svet budúcnosti
176O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
175V žatvu
173Panslavistický farár
161Abigajil Karmelská
160Tichá voda
158Poludienok
158Piesne zďaleka
156Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
154Vlastný životopis
150Slovanské starožitnosti I
148Články z časopisu Obzor
141Sluha
138Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
136Koniec a začiatok
135Obrázky z amerického života
133Druhá žena
130Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
128Stesky 4
127Národnie spievanky 1 – Vojna
126Prechádzka po považskom svete
125Obranné boje
118Itinerarium (Cestovný denník z rokov 1708 — 1709)
118Z básní, venovaných A. Medzihradskému
117Únos. Obrázok z dolnozemského života
114Úvod k vakáciám
114Rozjímania
114Bohumil Valizlosť Zábor I
113Compendiata historia gentis Slavae
113Dúverná zmlúva
111Mať volá I
110Dedinský román
109Lótova žena
107Za ženou
106Tridsaťpäť dekagramov
106Bohumil Valizlosť Zábor II
105Na obecnom salaši
105Piesne ľúbostné
104Básne a piesne slovenské
103Mať volá V
102Z ciest po Ázii
102Kráľovná zo Sáby
101Strýc Miško
101Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
101Vrbovčanské povesti a báje
100Bohumil Valizlosť Zábor III
100Šťastní ľudia
99Ruža Dagmar
99Komasácia
99Obeta
99Pod krížom
99V službe národa
99To, čo večne trvá
98Zakáša — darmo je!
98Zo Slovenska do Carihradu
98Sto slovenských ľudových balád. Úvod
97Mať volá II
97Päťdesiat rokov slovenského života I
96Tiene i svetlo
96Rozpomienky a pamäti II
96Zo Slovenska do Talianska
96Mať volá III
95História povstania slovenského z roku 1848
95Detva — spevy
94Alžbeta Báthoryčka
93Svätá žiara
93Do Ameriky
93Preháňanky
93Apológia
92Prechádzka po Patagónii II
92Prechádzka po Patagónii III
92Punta Arenas
91Dejepis Uhorska
90Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
90V pevnej ruke
88Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
88Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
87Z našej dediny
87Kamenný chodníček
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Poverové príslovia
86Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov
86Oppidum Hybbe
86Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
85Nálezca pokladu
85Pani richtárka
85Z dejín literatúry 5
84Z epiky
84Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
83Verše rôzneho obsahu
82Pytliakova žena
82Obete márnomyseľnosti
82Gorazd
82Politické state a prejavy
81Prešovská jatka
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
79Náman Sýrsky
78Z cestovného denníka Janka Buora
78Pani veľkomožná
78Hojže Bože!
78Päťdesiat rokov slovenského života II
78Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov
77Oštep a meč
76Násmešné rozhovory
75Prišiel domov
74Modrá katedrála
74Běla
73Slabí ľudia — mocná láska
73Stará pieseň
73Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
72Svätoplukovci
72Verše z vojny
72Slovenské povstanie r. 1848/49
71Zrínsky na Sihoti
70Ján Francisci. Nákres životopisný
70Svety 4
69Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách
69Svätojanské ohne na Slovensku
69Náuka reči slovenskej
68Zlomený kruh
68Z rodinného kruhu
68Pri kozúbku a pod lipou
68Ježkovci
67Cestopis Štefana Horníka
67Prítomnosť a obrazy zo života tatranského
66Michal M. Hodža
66Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
65Zpod Ľadorhory
65Proti prúdu
65Vesna života
65Posudky a recenzie II
65Zločin a trest I
64Jedovaté kvety
64Sto slovenských ľudových balád. Šibeničné
64Kríž pod lipami
64Verše
63Osloboditeľ
62O mojich stykoch s Čechmi v období predvojnovom
62Jánošíkov poklad
62Dobrá bolesť, čo dá pojesť
62Život Štefana Moysesa
61Krutohlavci
61Pani Helène
61Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
60Polemiky
60Sirôtky
60Piesne, verše a rečňovanky
59Rozličné osudy
59Básne a piesne české
59Hlas proti Hlasom
58Listy Andrejovi Kmeťovi
58Sokyne
58Listy z Uhorska
57Básnické preklady
57Listy Maríne Hodžovej
57Z dejín literatúry 1
56Boj proti opilstvu
56M. Th. M
56Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
56Už sú všetci v jednom vreci
56Príspevky a recenzie
56Ohlas
55Korešpondencia
55Ukážky z korešpondencie
54Zo zápisníkov
54Viedenské príbehy od očitého svedka
54Sňahulienka
54Macko
54K odohnaniu ovadov
54Matka
53Lyrická nôta
53Prvotiny
53Rajnoha
53O vlastnom živote a diele
52Rozbité ministerstvo
52Z listov bratislavským felibrom
52Slepý pastier
52Honorár
52Náš pán ujo
52Kto zaplatí nohavice?
52Hviezdoslav
51Verše drobné
51Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
51Ľudia z Marsu
51Človek objaviteľ
51Ťapákovci
50Recitácie
50Slovo za slovenčinu
50Listy a zprávy
50Kliatba a požehnanie
50Slobodní manželia
49Intonácie jari
48Prvotiny
48Pánik
48Z dejín literatúry 3
48Humoresky
48Zelený mlyn
48Slovenský anekdotár
48Nevinnosť Otca Browna
47Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
47Preklady
47Z listov Dr. Lesebucha
47Z dejín literatúry 2
46Sionitka
46Zo života olejkára
44Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
44Sporme s rozumom
44Český hosť
44Otázky literatúry
44Zločin a trest II
43Príležitostná poézia 1612 — 1621
43Za reč a práva ľudu
43O vzájomnosti slovanskej
42Ľudská komédia
42Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
42Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
42Z dejín literatúry 4
42Hry jednoaktové
41Zkúsenosť
41Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
40Otrava ľudu
40Kliatba snúbenice
40Dramatická literatúra. Doplnok
40Zápisky z mŕtveho domu I
39Z tichých i búrnych chvíľ
38Pytač z panského rodu
38Listy Jána Francisciho 2
37Zápisky z mŕtveho domu II
36Dobytie Carihradu skrze Turkov
36Korešpondencia Jána Hollého
35Ľudské povedomie III. Vedenie
35Oliver Twist I
35Vlčia tma
34Tisíc a jedna noc
32Čierne diamanty I
32Stručný dejepis Uhorska I
32Víťazný pád
31Krvavý básnik Nero
30Biely tuleň
30Na východe
30Lakomec
30Bál
29Jánošík
28Gróf Monte Christo I
28Dům na předměstí
28Botanické prechádzky
27Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
27Robotníci mora III. Déruchetta
27Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
27Rikki-Tikki-Tavi
27Konec starých časů
27Tři prózy
27O dvoch bratoch
27Pozde
26Cez zatvorenú hranicu
26Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
26Virgiliova Eneida
26Ťažké položenie
25Pijavice
24Stručný dejepis Uhorska III
24Aké bude Slovensko o sto rokov?
24Poklad Inkov
23Stručný dejepis Uhorska II
23Slovenská vlasť
23Išli svrčky poza bučky
22O knihách a čtenářích
22V malom meste
22Slovenská kuchárka
21Strakatý pás
21Andrej Sládkovič a jeho doba
21Drak sa vracia
20Živý plamen
20Lelio
20Juvelír
20Rozhovory o Matici slovenskej
20Na jednom dvore
20Balady
19Moc pověry
19Na svite
19Sedliacka nevesta
19O poverách na Slovensku
19Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana
19Država Veľkomoravská
19Povesti zo všetkých strán sveta
18Gassirova loutna
18Žobrák z náhody
18Zuniaci krok 2
18Jarný mráz
18Pančava
18Fialky
17O synode žilinskej
17Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
17Úhrabky dejepisné a národopisné
17Nejskromnější umění
17Ján Velflin z Nepomuk
17Búrka v zátiší
16Zuniaci krok 1
16Pole neorané
15Chlapec
15Podzim 1914
15Volosko — Venecia
15Zločin a pokánie
14Nástin dejín slovenskej literatúry
14Zajatý cezarevič
14Co má věděti každý pekař a cukrář
13Bajky
13Duchovia sudov
13Lyrika z rokov 1896 — 1918
13Mojžík
12Kus cukru
11Válečné roky s Milanom Hodžom
11Panoráma
11Podivíni
11Biela ruža
11Čo komu súdené
11Lyrický epilóg
10Staré i nové piesne V. Podoľského
9U Kanátov
8Venčok básní a spevov slovenských
8Život bez konca 2
7Za slovenský život
7Pódi
6Mylná cesta
Sochár a čas

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.