Erik Bartoš (364 diel)

Fyzik, vo voľnom čase čítam sci-fi a kri-mi literatúru. Kvôli zmene témy a pretože ma tiež zaujíma slovenská história, som sa dal na digitalizovanie. A priznám sa, povinné čítanie som v škole celé nedočítal...

Osobná stránka: https://mezek.github.io


Digitalizované knihy


3366Marína
2215Detvan
1139Dom v stráni
1026Neprebudený
803Básne príležitostné
746Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
547Letorosty III
514Veľkou lyžicou
442Mladé letá
347Púť po otčine roku 1846
322Príležitostné básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
316Stesky 1
308Slovenské hádanky
307Náboženská poézia
282Dozvuky II
265Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
263Olejkár
256Dozvuky I
251Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
247Desatoro čitateľom
240Stesky 2
235Letorosty II
223Vianočné oblátky
221Hamlet, kráľovič dánsky
213Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
200Stesky 3
196Dozvuky III
186Od Silvestra do Troch kráľov
184Staniša
180Slovanstvo a svet budúcnosti
179V žatvu
177O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
176Panslavistický farár
166Abigajil Karmelská
166Piesne zďaleka
164Tichá voda
163Poludienok
160Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
154Vlastný životopis
154Slovanské starožitnosti I
150Články z časopisu Obzor
146Sluha
140Druhá žena
139Koniec a začiatok
139Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
135Obrázky z amerického života
135Stesky 4
133Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
132Národnie spievanky 1 – Vojna
128Prechádzka po považskom svete
126Obranné boje
120Rozjímania
120Itinerarium (Cestovný denník z rokov 1708 — 1709)
120Bohumil Valizlosť Zábor I
119Únos. Obrázok z dolnozemského života
119Z básní, venovaných A. Medzihradskému
116Úvod k vakáciám
115Dedinský román
115Compendiata historia gentis Slavae
115Dúverná zmlúva
115Mať volá I
112Lótova žena
110Za ženou
110Bohumil Valizlosť Zábor II
110Mať volá V
108Na obecnom salaši
108Piesne ľúbostné
106Tridsaťpäť dekagramov
104Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
104Obeta
104Básne a piesne slovenské
103Pod krížom
103Kráľovná zo Sáby
102Z ciest po Ázii
102Ruža Dagmar
102Bohumil Valizlosť Zábor III
102Vrbovčanské povesti a báje
102Šťastní ľudia
101Strýc Miško
101Zakáša — darmo je!
101Komasácia
100V službe národa
100To, čo večne trvá
99Tiene i svetlo
99Zo Slovenska do Carihradu
99Sto slovenských ľudových balád. Úvod
98Prechádzka po Patagónii III
98Punta Arenas
98Mať volá II
98Mať volá III
98Päťdesiat rokov slovenského života I
98Alžbeta Báthoryčka
96Preháňanky
96Prechádzka po Patagónii II
96Rozpomienky a pamäti II
96Zo Slovenska do Talianska
95História povstania slovenského z roku 1848
95Detva — spevy
95Apológia
94Svätá žiara
94Z epiky
93Do Ameriky
93Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
92Kamenný chodníček
92Dejepis Uhorska
92V pevnej ruke
90Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Poverové príslovia
90Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
89Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
88Oppidum Hybbe
87Z našej dediny
87Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
86Nálezca pokladu
86Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov
86Pani richtárka
86Z dejín literatúry 5
86Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov
85Obete márnomyseľnosti
85Politické state a prejavy
84Gorazd
83Pytliakova žena
83Verše rôzneho obsahu
83Ťapákovci
82Náman Sýrsky
81Prešovská jatka
81Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
79Pani veľkomožná
79Hojže Bože!
79Päťdesiat rokov slovenského života II
78Z cestovného denníka Janka Buora
78Balady
77Modrá katedrála
77Oštep a meč
77Prišiel domov
76Násmešné rozhovory
76Běla
76Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
75Verše z vojny
75Slovenské povstanie r. 1848/49
74Stará pieseň
74Svety 4
74Zločin a trest I
73Slabí ľudia — mocná láska
73Svätoplukovci
72Zrínsky na Sihoti
71Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách
71Náuka reči slovenskej
70Ján Francisci. Nákres životopisný
70Svätojanské ohne na Slovensku
69Z rodinného kruhu
69Cestopis Štefana Horníka
69Prítomnosť a obrazy zo života tatranského
68Zlomený kruh
68Pri kozúbku a pod lipou
68Ježkovci
67Michal M. Hodža
67Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
66Zpod Ľadorhory
66Proti prúdu
66Vesna života
66Posudky a recenzie II
65Jedovaté kvety
65Kríž pod lipami
65Život Štefana Moysesa
64Sto slovenských ľudových balád. Šibeničné
64Verše
63O mojich stykoch s Čechmi v období predvojnovom
63Osloboditeľ
63Piesne, verše a rečňovanky
62Krutohlavci
62Pani Helène
62Polemiky
62Jánošíkov poklad
62Dobrá bolesť, čo dá pojesť
62Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
61Sirôtky
60Hlas proti Hlasom
60Išli svrčky poza bučky
59Listy Andrejovi Kmeťovi
59Boj proti opilstvu
59Rozličné osudy
59Básnické preklady
59Básne a piesne české
59Sokyne
58Z dejín literatúry 1
58Listy z Uhorska
57Listy Maríne Hodžovej
57Ohlas
57Človek objaviteľ
56Lyrická nôta
56M. Th. M
56Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
56Už sú všetci v jednom vreci
56Príspevky a recenzie
55Korešpondencia
55Ukážky z korešpondencie
55Macko
55K odohnaniu ovadov
55Matka
54Prvotiny
54Zo zápisníkov
54Viedenské príbehy od očitého svedka
54Sňahulienka
53Z listov bratislavským felibrom
53Rajnoha
53Honorár
53O vlastnom živote a diele
52Rozbité ministerstvo
52Verše drobné
52Slepý pastier
52Náš pán ujo
52Kto zaplatí nohavice?
52Hviezdoslav
52Nevinnosť Otca Browna
51Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
51Ľudia z Marsu
51Zločin a trest II
50Recitácie
50Intonácie jari
50Preklady
50Slovo za slovenčinu
50Listy a zprávy
50Kliatba a požehnanie
50Slobodní manželia
50Bál
49Pánik
49Zelený mlyn
49Slovenský anekdotár
48Prvotiny
48Z listov Dr. Lesebucha
48Z dejín literatúry 2
48Z dejín literatúry 3
48Humoresky
47Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
47Sionitka
47Zo života olejkára
47O dvoch bratoch
46Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
45Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
45Sporme s rozumom
45Český hosť
45Otázky literatúry
44Dramatická literatúra. Doplnok
44Za reč a práva ľudu
43Príležitostná poézia 1612 — 1621
43Z dejín literatúry 4
43O vzájomnosti slovanskej
43Hry jednoaktové
43Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
43Zápisky z mŕtveho domu I
42Ľudská komédia
42Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
41Otrava ľudu
41Kliatba snúbenice
41Zkúsenosť
41Z tichých i búrnych chvíľ
40Pytač z panského rodu
40Vlčia tma
39Korešpondencia Jána Hollého
39Listy Jána Francisciho 2
39Zápisky z mŕtveho domu II
39Drak sa vracia
36Dobytie Carihradu skrze Turkov
36Ľudské povedomie III. Vedenie
36Oliver Twist I
36Tisíc a jedna noc
35Stručný dejepis Uhorska I
34Gróf Monte Christo I
33Krvavý básnik Nero
33Víťazný pád
33Ťažké položenie
33Pozde
32Čierne diamanty I
30Biely tuleň
30Na východe
30Jánošík
30Dům na předměstí
30Botanické prechádzky
30Lakomec
29Rikki-Tikki-Tavi
29Aké bude Slovensko o sto rokov?
28Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
28Robotníci mora III. Déruchetta
28Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
28Konec starých časů
28Tři prózy
28Virgiliova Eneida
27Cez zatvorenú hranicu
27Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
26Pijavice
25Stručný dejepis Uhorska III
25Poklad Inkov
25Na jednom dvore
24Stručný dejepis Uhorska II
24Slovenská vlasť
24V malom meste
23Slovenská kuchárka
23Lyrika z rokov 1896 — 1918
22Na svite
22O poverách na Slovensku
22O knihách a čtenářích
22Strakatý pás
22Búrka v zátiší
21Živý plamen
21Lelio
21Andrej Sládkovič a jeho doba
20O synode žilinskej
20Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana
20Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
20Ján Velflin z Nepomuk
20Jarný mráz
20Pančava
20Juvelír
20Rozhovory o Matici slovenskej
20Fialky
19Moc pověry
19Sedliacka nevesta
19Gassirova loutna
19Nástin dejín slovenskej literatúry
19Država Veľkomoravská
19Povesti zo všetkých strán sveta
19U Kanátov
18Žobrák z náhody
18Nejskromnější umění
18Zuniaci krok 2
18Zločin a pokánie
18Mojžík
18Lyrický epilóg
17Podzim 1914
17Úhrabky dejepisné a národopisné
17Volosko — Venecia
17Zajatý cezarevič
17Co má věděti každý pekař a cukrář
17Pole neorané
17Sochár a čas
16Chlapec
16Zuniaci krok 1
15Duchovia sudov
15Veršovaná epika
14Panoráma
14Kus cukru
14Prvotiny a iné prózy
14Výbor slovenskej poezie ľudovej I. Piesne epické
14Gróf Monte Christo III
13Bajky
13Podivíni
13Mylná cesta
12Válečné roky s Milanom Hodžom
12Biela ruža
12Čo komu súdené
12Pódi
12Na vlnách Orinoka II
12Gróf Monte Christo IV
11Staré i nové piesne V. Podoľského
11Venčok básní a spevov slovenských
11Život bez konca 2
11Z vesny života
10Za slovenský život
10Na vlnách Orinoka I
10O romantizme
10Gróf Monte Christo V
8Nevesta hôľ
7O menšinách a o samospráve

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.