Erik Bartoš (327 diel)

Fyzik, vo voľnom čase čítam sci-fi a kri-mi literatúru. Kvôli zmene témy a pretože ma tiež zaujíma slovenská história, som sa dal na digitalizovanie. A priznám sa, povinné čítanie som v škole celé nedočítal...

Osobná stránka: https://mezek.github.io

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

3179Marína
2126Detvan
1102Dom v stráni
971Neprebudený
765Básne príležitostné
721Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
507Letorosty III
473Veľkou lyžicou
414Mladé letá
318Púť po otčine roku 1846
299Príležitostné básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
290Stesky 1
284Náboženská poézia
277Slovenské hádanky
262Dozvuky II
254Olejkár
244Vlastenecko-meditatívne básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov
243Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
239Dozvuky I
221Desatoro čitateľom
220Letorosty II
215Stesky 2
201Hamlet, kráľovič dánsky
196Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
184Dozvuky III
179Od Silvestra do Troch kráľov
179Stesky 3
173Vianočné oblátky
173Staniša
172Slovanstvo a svet budúcnosti
172O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
169Panslavistický farár
164V žatvu
154Tichá voda
152Poludienok
150Vlastný životopis
149Piesne zďaleka
147Abigajil Karmelská
147Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
145Články z časopisu Obzor
145Slovanské starožitnosti I
135Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
134Sluha
132Koniec a začiatok
131Obrázky z amerického života
126Druhá žena
123Národnie spievanky 1 – Vojna
122Prechádzka po považskom svete
121Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Majetok a výživa
120Obranné boje
120Stesky 4
115Itinerarium (Cestovný denník z rokov 1708 — 1709)
113Únos. Obrázok z dolnozemského života
111Úvod k vakáciám
111Compendiata historia gentis Slavae
109Rozjímania
109Dúverná zmlúva
107Z básní, venovaných A. Medzihradskému
106Bohumil Valizlosť Zábor I
105Dedinský román
105Lótova žena
104Za ženou
104Mať volá I
102Tridsaťpäť dekagramov
102Piesne ľúbostné
100Básne a piesne slovenské
99Z ciest po Ázii
99Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov
99Na obecnom salaši
99Bohumil Valizlosť Zábor II
98Kráľovná zo Sáby
97Bohumil Valizlosť Zábor III
96Strýc Miško
96Mať volá V
96Vrbovčanské povesti a báje
95Zo Slovenska do Carihradu
95V službe národa
94Ruža Dagmar
94Zakáša — darmo je!
94Zo Slovenska do Talianska
93Obeta
93Šťastní ľudia
93To, čo večne trvá
92Rozpomienky a pamäti II
92Pod krížom
92Sto slovenských ľudových balád. Úvod
91Preháňanky
91Komasácia
91Mať volá II
91Päťdesiat rokov slovenského života I
91História povstania slovenského z roku 1848
90Do Ameriky
90Tiene i svetlo
90Detva — spevy
89Punta Arenas
89Mať volá III
89Alžbeta Báthoryčka
88Svätá žiara
87Dejepis Uhorska
86Apológia
85Prechádzka po Patagónii II
85Prechádzka po Patagónii III
84Kamenný chodníček
84Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Strava, odev, čistota, cesta a tanec
83Nálezca pokladu
83Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov
83Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie
83Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Poverové príslovia
82Oppidum Hybbe
82V pevnej ruke
81Z našej dediny
81Pani richtárka
81Z epiky
81Z dejín literatúry 5
81Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo
80Verše rôzneho obsahu
80Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
79Prešovská jatka
78Pytliakova žena
78Obete márnomyseľnosti
78Gorazd
76Z cestovného denníka Janka Buora
76Politické state a prejavy
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
75Pani veľkomožná
74Päťdesiat rokov slovenského života II
73Násmešné rozhovory
73Hojže Bože!
73Náman Sýrsky
71Slabí ľudia — mocná láska
71Oštep a meč
70Modrá katedrála
70Stará pieseň
70Prišiel domov
69Zrínsky na Sihoti
69Svätoplukovci
69Běla
69Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
68Verše z vojny
68Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov
67Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách
67Svätojanské ohne na Slovensku
67Slovenské povstanie r. 1848/49
66Pri kozúbku a pod lipou
65Ján Francisci. Nákres životopisný
65Zlomený kruh
65Z rodinného kruhu
65Náuka reči slovenskej
65Svety 4
64Cestopis Štefana Horníka
64Prítomnosť a obrazy zo života tatranského
64Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
63Posudky a recenzie II
63Ježkovci
62Zpod Ľadorhory
62Proti prúdu
62Vesna života
62Jedovaté kvety
61Verše
60O mojich stykoch s Čechmi v období predvojnovom
60Michal M. Hodža
60Osloboditeľ
60Kríž pod lipami
59Sto slovenských ľudových balád. Šibeničné
59Ústrojnosť a organizmus reči slovenskej
58Krutohlavci
58Polemiky
58Jánošíkov poklad
58Život Štefana Moysesa
57Rozličné osudy
57Pani Helène
57Sirôtky
56Básne a piesne české
56Dobrá bolesť, čo dá pojesť
55Listy Andrejovi Kmeťovi
55Básnické preklady
55Hlas proti Hlasom
55Sokyne
55Listy z Uhorska
55Piesne, verše a rečňovanky
54Listy Maríne Hodžovej
54Z dejín literatúry 1
53Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
53Ukážky z korešpondencie
53Príspevky a recenzie
52Korešpondencia
52M. Th. M
52Už sú všetci v jednom vreci
52Macko
52K odohnaniu ovadov
52Ohlas
51Lyrická nôta
51Prvotiny
51Boj proti opilstvu
51Zo zápisníkov
51Rajnoha
51Viedenské príbehy od očitého svedka
51O vlastnom živote a diele
51Matka
50Sňahulienka
50Zločin a trest I
49Rozbité ministerstvo
49Z listov bratislavským felibrom
49Slepý pastier
49Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
48Verše drobné
48Slovo za slovenčinu
48Listy a zprávy
48Honorár
48Hviezdoslav
47Recitácie
47Kto zaplatí nohavice?
46Intonácie jari
46Slobodní manželia
46Náš pán ujo
45Prvotiny
45Z listov Dr. Lesebucha
45Pánik
45Slovenský anekdotár
45Ľudia z Marsu
44Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
44Preklady
44Z dejín literatúry 2
44Z dejín literatúry 3
44Humoresky
44Zelený mlyn
43Kliatba a požehnanie
43Sionitka
43Zo života olejkára
43Človek objaviteľ
42Zprávy o revolúcii vo Viedni r. 1848
42Nevinnosť Otca Browna
41Sporme s rozumom
41Český hosť
41Otázky literatúry
40Príležitostná poézia 1612 — 1621
40Ľudská komédia
40Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
40Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
39Zkúsenosť
39Z dejín literatúry 4
39Za reč a práva ľudu
39Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
38Otrava ľudu
38O vzájomnosti slovanskej
38Hry jednoaktové
37Kliatba snúbenice
36Dramatická literatúra. Doplnok
34Dobytie Carihradu skrze Turkov
34Pytač z panského rodu
33Korešpondencia Jána Hollého
33Listy Jána Francisciho 2
32Zápisky z mŕtveho domu I
31Ľudské povedomie III. Vedenie
31Zápisky z mŕtveho domu II
30Oliver Twist I
30Zločin a trest II
28Z tichých i búrnych chvíľ
28Tisíc a jedna noc
27Čierne diamanty I
26Biely tuleň
26Víťazný pád
25Krvavý básnik Nero
25Jánošík
24Robotníci mora III. Déruchetta
24Rikki-Tikki-Tavi
23Osudy dobrého vojáka Švejka III. Slavný výprask
23Osudy dobrého vojáka Švejka IV. Pokračování slavného výprasku
22Cez zatvorenú hranicu
22Dům na předměstí
22Botanické prechádzky
22Lakomec
21Na východe
21Konec starých časů
20Stručný dejepis Uhorska I
20Stručný dejepis Uhorska III
20Tři prózy
19Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik
19Stručný dejepis Uhorska II
19Pijavice
18Gróf Monte Christo I
17Na svite
17Rozhovory o Matici slovenskej
17Slovenská kuchárka
16Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana
16Aké bude Slovensko o sto rokov?
16Slovenská vlasť
16Strakatý pás
16Juvelír
16Poklad Inkov
15Sedliacka nevesta
15Živý plamen
15V malom meste
15Država Veľkomoravská
14O poverách na Slovensku
14Lelio
14O knihách a čtenářích
13O synode žilinskej
13Moc pověry
13Žobrák z náhody
12Gassirova loutna
12Nejskromnější umění
12Zuniaci krok 2
12Ján Velflin z Nepomuk
12Andrej Sládkovič a jeho doba
12Pole neorané
11Úhrabky dejepisné a národopisné
11Nástin dejín slovenskej literatúry
11Zuniaci krok 1
11Jarný mráz
10Bajky
10Chlapec
10Slobodné a kráľovské mesto Zvolen
10Podzim 1914
10Zločin a pokánie
10Pančava
10O dvoch bratoch
10Búrka v zátiší
9Válečné roky s Milanom Hodžom
9Volosko — Venecia
9Co má věděti každý pekař a cukrář
8Staré i nové piesne V. Podoľského
8Duchovia sudov
7Panoráma
7Zajatý cezarevič
6Venčok básní a spevov slovenských

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.