Slovenské hádanky

 


Okolo domu chodilo,
v zadočku krčah nosilo;
a hľadelo, kde by si ho zložilo.
Sliepka a vajce

Ďalšie hádanky

 


Medzi dvoma pyskmi
aké sú tam fiťmi
a v prostriedku masná škvarka. #

 

Šírym svetom uteká
pani veľmi veliká;
o rok sa naspäť vráti,
donesie nové šaty. #

 


Sú dvadsiati štyria páni,
ktorí chodia linajkami,
nejedia ani nepijú,
a celý svet spravujú. #

 


Do školy nechodilo,
nikdy sa nič neučilo,
ani čítať, ani písať,
a predsa z kníh žije. #

 


Keď som pekná,
mám ich tisíc;
keď som mrzká,
už nemám nič. #

 

Keď je mladé, štyrma vládne, keď je staré, so zemou sa borí, a po smrti kus z neho do kostola chodí. #

 


I keď sa rada nosím,
na zem predsa musím. #

 

Dážď pršal; po poli chodilo a nikdy sa neumočilo. #

 

Prečo je viac žien ako mužov na svete? #

 

Za živa nikdy a po smrti sa veľmi hanbí. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam