Slovenské hádanky

 


Prišli ku nám hostia
bez rúk, bez sekery,
ešte v našom dome
dom si postavili.
Lastovičky

Ďalšie hádanky

 


Dvanásť panien v tanci
a žiadna na konci. #

 


Cez jednu dieru vojdeš dnu, cez dve diery
vyjdeš von a keď už si cez tri diery vyšiel,
vtedy si skutočne vnútri. #

 


Prišiel k nám hosť,
urobil nám most.
Bez sekery, bez dláta,
príde ešte, popláta. #

 

Odíde a zase príde;
bez murára, bez kresára
vystavia si dom,
pobýva si v ňom;
a po čase — hybaj zase!
nechá pustý dom. #

 


Je taká vodička,
z nej sa krúti hlavička. #

 


Po hlave ma bijú,
pod kamene dajú,
cez vodu a oheň prejdem,
nožom ma režú,
a predsa celý svet živím. #

 


Bez murára, bez tesára
vie postaviť dom. #

 


Nevarí sa, nepečie sa,
na hostinách veľkých je sa. #

 

Čak čaká, vis visí; vis odpadne, čak uchytí. #

 

Jeden oheň, a dvoma, troma komínmi dym ide. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam