Slovenské hádanky

 

Čo je v kostole na predku?
Písmeno k

Ďalšie hádanky

 

Ktorá litera je najmocnejšia? #

 

Čo je tvoje, čo iní viac užívajú ako ty sám? #

 

Kde žiaci rastú na dreve? #

 

Za mladi sa plazím,
tak dlho nežijem;
samo sa pochovám
a v hrobe nezhnijem.
Po krátkom čase
uvidíš ma zase
letieť z hrobu v novej kráse. #

 

Čo rubač urobí, keď strom zotne? #

 


Zjari pomaly, v lete klusom,
v jeseni cvalom. #

 


Nikdy sa neumýva,
predsa čistý býva. #

 

Kedy je kôň najlepšie podkúvaný? #

 

Zahádam ti hádanku na pol lakťa krátku; vieš ju, zješ ju, neuhádneš ju? (Alebo: Viem ja jednu hádanku len na piaď krátku atď.) #

 

Pannou v hore, babou v dome, hlavu dolu, nohy hore; po izbe beháva, pod lavicou spáva. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam