Slovenské hádanky

 

Ktorá cesta je bez kamenia?
Mliečna cesta na nebi.

Ďalšie hádanky

 

Jesto dom bez obloka, bez dvier, a ten, kto doň vojde, nepotrebuje naveky nič. #

 


Nemá štetec ani farby,
predsa lístie žltým farbí. #

 

Skôr než mi pravú cenu znáš,
v nádeji ma schovávaš,
a keď vyzvieš, čo zo mňa máš,
už ma nepodržiavaš,
alebo zlosť na mňa máš. #

 

Ktorý vták má v prostriedku oko? #

 

Ktorý mlyn je bez vody? #

 


Za kostenou bránou
červený psík vrčí,
ale z búdy nikdy
ďaleko neskočí. #

 


Jedno plače,
druhé bučí,
tretie bľačí. #

 


Železný koník
má ľanový chvostík. #

 


Štrky, štrky, štrkáč,
podvihni mi rubáč,
a potom opáč. #

 

Čím sa končí zima a začína jar? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam