Slovenské hádanky

 

Kto nosí na hrdle nepostýkané korálky?
Moriak.

Ďalšie hádanky

 


Mám takého vola, sám si staju spraví,
všetok sa do staje vmestí, ale rohy nie. #

 

Lipták, znáš čo to za vták? Na lopatkách chodí, rožkom trávu trhá. (Alebo: Na lopatkách chodí, rožkom je a je vták.) #

 


Pasie sa, chová sa
v lete pre žinčicu,
v zime pre baranicu. #

 


Štyria bratia jeden vedľa druhého sedia,
ani jeden nie je na kraji. #

 

Letí, dudre, píska, i dverami trieska, a predsa nie je človek. #

 

Ktoré remeslo je najčistotnejšie? #

 

Bijú ho po hlave, aby rovno išiel. #

 


Dvaja bratia ustavične spoza jedného brehu
na seba hľadia, a nikdy sa nevidia. #

 

V dubovom pníčku, v lieskovom kríčku pochabá tetka sedí. #

 

Čo je to: keď ho máme, je nám nepríjemné, a keď ho nemáme, vtedy sme tiež neradi? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam