Slovenské hádanky

 

Nemá ústa, ani reči; keď ho chytia, predsa škrečí. (Alebo: Nežije, nespí; keď ho chytíš, vreští.)
Reťaz.

Ďalšie hádanky

 

Čo má námorník na zadku, to má kováč na predku. #

 


Nikdy ho nemôžeme nájsť,
a predsa ho musíme stratiť. #

 

Prečo sa volá pohánka pohánkou? #

 

Čo sa vrane stane po siedmich rokoch? #

 


Nesníma nikdy hrebeň z hlavy,
ale nikdy sa ním nečeše. #

 


Z dreva som, zo slamy som,
a zhorieť nemôžem. #

 


Mlieko rastie na poli,
nikomu nie po vôli. #

 


Nad vodami,
nad poľami
sivé husi
letia samy. #

 


Za života po vode pláva,
po smrti s nami v posteli spáva. #

 

Kedy je najdlhší deň? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam