Slovenské hádanky

 

Sedí pani v kríčku v červenom mentíčku, má ostrený zúbok, v bruchu plno krúpok.
Šípka.

Ďalšie hádanky

 

Ktorý mesiac má 28 dní? #

 


Chodí, a na mieste vždy stojí,
bije, a nik sa nebojí. #

 

Bača nejednaný, ovce nečítané a pole nemerané. (Alebo: Pole nemerané, stádo nečítané, pastier hore rohom.) #

 


Hoci má tri zuby,
nemá žiadnej huby. #

 


Kôň preskočí dva a pol metra vysoký plot za
sekundu. Aký plot preskočí za štvrť hodiny? #

 


Mám dve čelá aj dve hlavy
a hlas k tomu duplovaný;
oči sú mi tiež tak štyri,
nechtov dvadsať a aj štyri. #

 


Vysoké ako dom,
malé ako myš,
horké ako jed,
sladké ako med. #

 


Menšie je to od klobúka,
zvalí chlapa ako buka. #

 

Čo je mocnejšie od kameňa? #

 

Ako urobíš z dvoch palíc 10? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam