Slovenské hádanky

 

Malé je, čierne je, ostré je, na chodníku hopsa!
Tŕň.

Ďalšie hádanky

 

Som dcéra lesa krásneho, idem do kraja dolného, dvoch sluhov vždy pri sebe mám, žiadneho šľaku nenechám. #

 

Palica; okolo palice stromčeky; na vrchu je vajíčko, a na vajíčku hviezdička. #

 

Ktorý kohút neodletí z dachu, keď horí? #

 

Jedna vec sa kladie, a tri vychodia. #

 

V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. #

 

Za čo kôň najskôr ťahá? #

 


Poďte spať,
kudly stlať;
srsť na srsť,
holé do prostriedku. #

 

V akom srdci mäsiari nikdy krv nenašli? #

 

Dve kukučky vedľa seba sedia, a jedna druhú nevidí. #

 

Čo je najbelšie na svete? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam