Slovenské hádanky

 

Vždy ide a nič neje; ľudí čistí aj ich nosí.
Voda.

Ďalšie hádanky

 


Ach, ach,
rozsypal sa hrach
a začnú ho zberati,
až keď bude svitati. #

 

Prečo sliepka pije vodu, keď neští? #

 

Štyri rohy, žiadne nohy, veľký pampúch. #

 


Pani bledá,
vo dne nedá
a v noci nebráni. #

 

Jeden hore, dvanásť dolu. #

 

Železný vtáčik po plátne skáče, konopný chvostík za sebou vláče (vláči). (Alebo: Železný vták, má konopný chvost. Alebo: Železný koník, ľanový chvostík.) #

 

Krivý nemček po poli behá. #

 

Kedy má sliepka najmenej peria? #

 


Štyri rohy, nebehá to,
štyri rohy, nedrgá to. #

 


Sedí pani na organe,
prišiel ku nej anjelpáne,
vopchal do nej kontrvále,
dokonal svoju vec,
odišiel stadiaľ preč. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam