Slovenské hádanky

 

Ruky moje žiadno
nezhotovia dielo,
hoc vo dne i v noci
hýbu sa umelo.
Ony iných zovú,
by sa k práci mali,
a keď už dosť toho,
aby si pospali.
Ruky tie mi všahdy
robia popri tvári,
tá sa ale nehne,
a v hlave mám čary.
Hodiny.

Ďalšie hádanky

 

V ktorom stole farár káže? #

 

Na ktoré železo sa najviac stúpa? #

 


Má dlhšie fúzy ako nohy,
i nožnice svoje má,
fúzy si však nestrihá. #

 


S červenou bradou na chóre spieva,
ženu má, s ňou nelíha, len sedá. #

 


V bielom sa ja narodila,
v zelenom som rástla,
na mne si oči naša chasa pásla.
Teraz som s rúchom červeným,
ale srdcom kamenným.
A predsa starí i mladí
majú ma radi. #

 

Akým pluhom oral prvý človek? #

 


Sedí pani v okne,
sukienka jej mokne,
prišiel k nej mních,
on do nej pich
a ona mu vraví pšš, pšš! #

 

Dvaja mŕtvi, a zobudia jedného živého. #

 

Do veršov týchto mužov zlož,
po osem slabík v riadok vlož:
P. J. J. a O.
F. T. B.
M. J. ml. J.
Š. k tomu ešte J. #

 

Nie je väčšie od maku, a udvihne hocakého chlapa. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam