Slovenské hádanky

 

Päť paničiek naveky okolo seba behá, a nikdy sa nedohonia.
Drevcia na zvíjačkách.

Ďalšie hádanky

 


Je taká vodička,
z nej sa krúti hlavička. #

 


Po hlave ma bijú,
pod kamene dajú,
cez vodu a oheň prejdem,
nožom ma režú,
a predsa celý svet živím. #

 


Bez murára, bez tesára
vie postaviť dom. #

 


Nevarí sa, nepečie sa,
na hostinách veľkých je sa. #

 

Čak čaká, vis visí; vis odpadne, čak uchytí. #

 

Jeden oheň, a dvoma, troma komínmi dym ide. #

 


V hore narastené,
v rukách vycvičené
a kôň barana derie. #

 

Ktorá bota sa nikdy neroztrhá? #

 

Ktorý vták má na chvoste raka? #

 


V hore vyrástlo,
na lúke sa páslo. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam