Slovenské hádanky

 

Kedy je najviac dier do neba?
Po žni (strnisko).

Ďalšie hádanky

 


Za kostenou bránou
červený psík vrčí,
ale z búdy nikdy
ďaleko neskočí. #

 


Jedno plače,
druhé bučí,
tretie bľačí. #

 


Železný koník
má ľanový chvostík. #

 


Štrky, štrky, štrkáč,
podvihni mi rubáč,
a potom opáč. #

 

Čím sa končí zima a začína jar? #

 

Kedy je krava zdnuka aj zvonka rohatá? #

 

Človek poriadny a čistotný borí dom môj, lenivý a nečistotný popraje mi miesta. #

 


Čím menej nôh má, tým chytrejšie chodí;
a čím viac, tým pomalšie. #

 


Sedem kamarátov spolu býva,
šesť ich do práce beží
a siedmy si doma leží. #

 


Taký vtáčik u nás žije,
čo železné húsenice
z dreva vyťahuje. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam