Slovenské hádanky

 

Prečo Pavol písal Rimanom?
Pretože sa nemohol s nimi zhovárať.

Ďalšie hádanky

 


Hoviadko, ktoré by hneď osleplo,
keby si mu rohy odpílil. #

 

Prvý líha, prvý s krikom vstáva. #

 

Aký je rozdiel medzi katom a hrobárom? #

 


Prečo má koza teplejšie mlieko ako ovca
alebo krava? #

 


Sivý starec prišiel k nám,
všetku vodu vypil nám. #

 


Černoštek čierny,
buď mi vždy verný,
na to som ťa kúpil,
aby som do teba vstúpil. #

 


Červené telo
a biele črevo. #

 


Ide pani z mesta,
má sukieň vyše dvesta,
a predsa jej holý zadok vidieť. #

 

Príroda sladká,
naša dobrá matka
krásu mi dala;
kade letím,
sama si svietim,
lampa malá.
Andrej Sládkovič #

 

Vo dne je to ako obruč, v noci ako had. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam