Slovenské hádanky

 

Opýtal sa čuchan čvrkana, či je doma hopcup.
Myš, svrček, mačka.

Ďalšie hádanky

 


Po poli chodí,
šturcu-burcu nenarobí,
so sebou sa zhovára. #

 


Piati bratia naveky pod strechou čušia,
a naveky sú mokrí;
druhí piati bratia naveky tu von behajú,
a naveky sú suchí. #

 


Vždy ide, a nič neje;
ľudí čistí, aj ich nosí. #

 

Čo je mocnejšie od oblakov? #

 

Malé je, čierne je, ostré je, na chodníku hopsa! #

 

Ako mi je vo dne, ako mi je v noci, zriedkakedy zapriem svoje svetlé oči. #

 

Na predku je ako vidličky, v prostriedku ako sud, na konci ako metla. #

 

Ako nafarbíš zeleným vajíčka na červeno? #

 


Prišli ku nám hostia
bez rúk, bez sekery,
ešte v našom dome
dom si postavili. #

 


Nosí na hlave korálky
a zlostí sa bez hnevu. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam