Slovenské hádanky

 

Čo stojí na jarmoku na troch nohách?
Rajnice, panvice.

Ďalšie hádanky

 

Po hlave ma bijú, pod kamene dajú; cez vodu a oheň prejdem; nožmi ma režú, a predsa celý svet živím. #

 


Má to štyri nohy,
veľké brucho plné peria,
a nie je to ani vták, ani zviera. #

 

Väčšia zápora ako komora. #

 


Človek čistotný zborí môj dom,
lenivý mi popraje miesta. #

 

Koľko šišiek stojí na sosne? #

 


Na najväčšej lúke
najbelšie ovce sa pasú
a nikdy mlieko nedávajú. #

 

Ktorý kameň na svete je najdrahší? #

 

Kedy vidíme slnko pod sebou? #

 


Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku
behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu. #

 

Čo príde najprv na mladú nevestu po sobáši? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam