Slovenské hádanky

 


Prostred blata
kúsok zlata.
Mesiac

Ďalšie hádanky

 


Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku
behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu. #

 

Čo príde najprv na mladú nevestu po sobáši? #

 

Matka ma porodila, ale zas na to porodil som ja matku. (Alebo: Stvorila ma matka, a ja matku; kto neverí, nech uhádne túto hádanku.) #

 


Prišiel ku nám vojak,
má červený bodák. #

 


V noci hrášok rozsypalo,
len čo slnce vstalo,
hrášok pozbieralo. #

 

Trojrohá truhla a v nej chlap leží. #

 

Ktorý nápoj je na svete najvzácnejší? #

 


Lipták!
Čo je to za vták?
Po vode sa brodí,
na lopatkách chodí,
rožkom trávu trhá. #

 

V ktorom stole farár káže? #

 

Na ktoré železo sa najviac stúpa? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam