Slovenské hádanky

 


Vždy ide, a nič neje;
ľudí čistí, aj ich nosí.
Voda

Ďalšie hádanky

 

Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa každému pravdu poviem. #

 

Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí. #

 


Ja som sa nenarodil,
ani ten chodníček, čo po ňom chodím,
a mať mi je vlastná sestra. #

 


Stojí a čuší,
má dlhé uši. #

 

Stojí žobrák pri ceste o jednej nohe, a má na tisíce. #

 

Ktorý deň je najdlhší? #

 


Sneh napadol na horách,
voda po dolinách,
synovia sa rozpŕchli,
otec leží na márach. #

 


My máme taký stĺp, čo až do neba
dosiahne. #

 


Prišla kmotra na besedu,
obed nám zožrala,
a chvostom za sebou pozametala. #

 

Sedí panna v okne, suknička jej mokne; príde pán kapitán, hlavičku jej zotne. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam