Slovenské hádanky

 


Stojí, stojí dub,
na tom dube dvanásť vetví,
na každej vetve po štyri hniezda
a v každom hniezde po siedmich vajíčkach.
Rok, mesiace, týždne, dni

Ďalšie hádanky

 

Čierne je, nie je zem; biele je, nie je múka; kvitne ako ruža, nie je ruža. #

 


Jedno dlhé,
dve okrúhle,
pomrndolí
— fuk do diery. #

 

Čo chodí cez obilie a v ňom nespraví chodník? #

 


Bielym kvitne,
zeleným narastie,
červeným odpadne. #

 

Biele pole, čierne semä; hus bráni a kôň poháňa. #

 

Prečo hlava skôr ošedivie než brada? #

 


Od prvého do desiateho češ,
od desiateho do šestnásteho strež,
a v šestnástom ďakuj tomu,
kto ti ho odnesie z domu. #

 

Čo vezú, keď vezú v sude pálenku? #

 


Nie je väčšie od myši, a štyri kone
ho nevytiahnu. #

 

Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň. (Alebo: Biela som, keď sa narodím, odrastená bývam zelená, a na starosť červená alebo čierna, a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý.) #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam