Slovenské hádanky

 


Bielym kvitne,
zeleným narastie,
červeným odpadne.
Jablko

Ďalšie hádanky

 


V hore vyrastené,
v poli vypasené,
doma vychované,
v zemi vyležané,
z ohňa prišlo,
do ohňa sa pyskom tislo. #

 

Bez klobúka pod perom, s ostrohami bosý, dolu nohou boritáš, nohavíc nenosí. #

 

Ktorá ryba má najďalej chvost od hlavy? #

 


Rovinou ostré,
prosté;
veľký bodák,
malý ušiak. #

 

Kedy je kôň najťažší? #

 

Všetko, čo mám,
kto ku mne príde,
vďačne mu dám;
a trebárs tisícich obohatím,
tým ani máčny mak neutratím. #

 

Keď sa smejem, smeje sa i ono; keď ja plačem, plače i ono; keď ja jem, je i ono a vo všetkom ma nasleduje. #

 


Kým je živé, ani vidieť ho nechceme;
keď je mŕtve, aj prsty si od neho lížeme. #

 

Ktorý vták má na chvoste raka? #

 

Bez nôh prejde celý svet. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam