sme.sk
 
Zlatý fond > Diela > Píseň o zámku Muránském

Martin Bošňák:
Píseň o zámku Muránském

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Tomáš Sysel, Miriama Oravcová, Jozef Rácz.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 115 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Martin Bošňák
Názov diela: Píseň o zámku Muránském
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2007

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Tomáš Sysel
Miriama Oravcová
Jozef Rácz

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: kolektív autorov
Názov diela: Antológia staršej slovenskej literatúry
Vyšlo v: Veda, vydavateľstvo Slovensej akadémie vied
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1981
Počet strán: 872

Editori pôvodného vydania:

Ján Mišianik CSc. [Na vydanie pripravil, úvod a poznámky napísal]
Eva Tkláčiková CSc. [Editorka]
Božena Kustrová [Zodpovedná redaktorka]
POZNÁMKY:

Poznámky editora

Je zachovaná v rukopise Slov. nár. múzea č. 545 — dnes v Lit. archíve MS (fol. 103b — 104b), písaného Imrichom Laučekom asi r. 1834, a odtlačená v Kollárových Nár. spievankách II, 1835. Rozdiely medzi textmi sú minimálne, len hláskoslovné. Laučekov odpis je českejší. Bezprostrednou predlohou oboch textov bola rukopisná zbierka historických piesní Mateja Holku otca a syna, zapisovaná r. 1756 a 1789. Z tejto zbierky prevzal Kollár pieseň o Moháči, Muráni, Jágri, o Modrom Kameni a Divíne, Roškoveciovu O bídné Uherské krajine, O Tompjerovi a pieseň o Nových Zámkoch. Škoda, že Kollár, hoci mal zbierku v ruke, poznamenal o nej len to, že zápisy M. Holku staršieho mali 15 strán a na ôsmej strane bola Píseň o bídné Uherské krajine a Píseň o Modrom Kameni a Divíne. Ale keď r. 1789 našiel M. Holko mladší v Zahoranoch kancionál z r. 1678, odpísal z neho historické piesne a zapísal ich do otcovho zošitu od pätnástej strany ďalej. Avšak ani od Kollára, ani od Imricha Laučeka, ktorý si zbierku Holkovcov odpísal ešte pred Kollárovým uverejnením, nevieme, ktoré spevy boli zapísané Holkom starším a ktoré jeho synom, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré by nás zaujímali.

Zahoranský spevník dobou svojho vzniku (1678) i miestom nálezu, ba akiste aj vzniku (Hont) sa tesne priraďuje k nášmu najstaršiemu spevníku, spevníku Kuškovmu. Dnes je už nezvestná zbierka Holkovcov, Kuškov i Zahoranský spevník, hoci obidva posledné existovali ešte koncom 19. stor.; o jednom písal V. Houdek, o druhom sa zase zmieňuje Jozef Kohút (pozri jeho pozostalosť v rukopisnom oddelení Slov. nár. múzea).


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloMartin Bošňák

— účastník bitiek proti Turkom a autor jednej z prvých zachovaných epických básní na Slovensku Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator RP Online
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2013 Petit Press, a.s.