Zlatý fond > Diela > Úprimná láska

Stiahnite si Úprimnú lásku ako e-knihu

iPadiTunes E-knihaMartinus

Anton Ottmayer:
Úprimná láska

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Ina Chalupková, Silvia Harcsová, Daniela Kubíková, Andrea Kvasnicová, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová, Andrej Kuric.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 57 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Anton Ottmayer
Názov diela: Úprimná láska
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Ina Chalupková
Silvia Harcsová
Daniela Kubíková
Andrea Kvasnicová
Eva Lužáková
Ivana Hodošiová
Andrej Kuric

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Anton Ottmayer
Názov diela: Tajomná láska
Vyšlo v: Tatran
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1980
Počet strán: 145

Editori pôvodného vydania:

Jozef R. Nižnanský [zostavil výber, preložil a spracoval bibliografické poznámky]
Július Noge [napísal úvod]
Daniela Lehutová [rediguje]
Alica Wursterová [zodpovedná redaktorka]
Magda Zrubcová [technická redaktorka]
POZNÁMKY:

V tomto knižnom vydaní publikované Ottmayerove prózy vyšli v štyroch ročníkoch almanachu Zora (1835 — 1840). V chronologickom poradí — ako sú zoradené i v našom vydaní — uvádzame aj ich pôvodné transliterované znenie s patričnými bibliografickými dátami.

Krajina šťastia, moci a múdrosti. Krajina štesťa, veľikosťi a umeňá. Póvodní román. Zora. Almanach na rok 1835. V Buďíňe. Literámi Král. univers. tiskárňe. Str. 99 — 138.

Tajomná láska. Mína aneb Tajemná láska. Novella. Zora. Almanach na rok 1836. Druhí ročňík… Str. 65 — 140.

Úprimná láska. Mathilda aneb Uprimná láska, novella. Zora. Almanach na rok 1839. Treťí ročník… Str. 139 — 220.

Stála láska. Žofka a Václav aneb Stálá láska. Novella. Zora. Almanach na rok 1840. Štvrtí ročník… Str. 169 — 242.

Okrem prvej prózy publikoval A. Ottmayer svoje novielky pod „dvojnázvami“, ako aj niektorí iní vtedajší autori (S. Godra, J. Chalupka a i.). V našom vydaní uvádzame autorove prózy pod druhými časťami názvov.

Edičná poznámka

Na rozdiel od staršej generácie bernolákovcov a ich literárnych úsilí, v ktorých dominovala prozaická tvorba, najmä náučná spisba, druhú bernolákovskú generáciu reprezentovala predovšetkým rozsiahla poetická tvorba J. Hollého. Typickým predstaviteľom prozaickej tvorby tohto obdobia bol žilinský rodák Anton Ottmayer prácami, ktoré uverejňujeme v tejto publikácii. Fabulu svojich próz zasádza autor do známeho mu považského prostredia, motiváciou i ladením sú adresované vtedajšiemu meštianskemu, prípadne pospolitému čitateľovi akiste aj so zámerom získať ho pre almanach a nahradiť mu inojazyčné populárne čítanie. S tým súvisí aj jazyk próz.

Bernolákovčinou napísané Ottmayerove novely majú značne knižnú, zložitú vetnú kompozíciu, hovorový štýl preniká miestami do patetických dialógov a vedno s lexikou ľudového jazyka sa uplatňujú najmä v opisoch prírody a jej živlov, ale nedosahuje živosť hovorovej reči, s akou sa stretáme vo Fándlyho náučných dielach.

Ottmayerove prózy v Zore sú dnes takmer neprístupné, a preto ich znovu vydávame v súčasnej slovenčine, aby sa po Bajzovej próze a výbere z Fándlyho rozprávok i veršov dostal do rúk záujemcom našej staršej prozaickej spisby aj prozaik druhej bernolákovskej generácie. Tento zväzok zahŕňa takmer celé dielko A. Ottmayera, nezaradili sme doň bez literárnych ambícií komponovaný spomienkový príbeh Velkomiselnosťi a človečenstva opravďiví príbeh stoľeťá devatnásteho a rozličné autorove sentencie zo Zory II, 1836.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloAnton Ottmayer

— autor sentimentálnych próz, právnik, aktívny organizátor slovenského kultúrneho života v Pešti a Budíne, spoluzakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.