Literárny kalendár na november 2020

1. 11. 2020

1900 -- v Hodruši-Hámroch sa narodil básnik Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ neosymbolizmu. Študoval evanj. teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz a učiteľ, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov, tiež tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Zomrel 14. septembra 1979 v Bratislave.


3. 11. 2020

1912 -- v Moravskom Lieskovom zomrel dramatik, národný buditeľ a evanj. kňaz Jozef Hollý. Úspešný dramatik, jeho hry Márnotratný syn, Kubo, Geľo Sebechlebský, Amerikán boli úspešné aj vo filmových, televíznych i operných adaptáciách. Otec výtvarníčky Eleny Holéczyovej a herca a režiséra Martina Hollého st., starý otec filmového režiséra Martina Hollého ml. Narodil sa 29. januára 1879 v Skalici.


5. 11. 2020

1975 -- v Bratislave zomrel básnik Ján Kostra. Patril k najvýznamnejším slovenským lyrikom. Po štúdiách v Prahe, kde bol tiež členom vysokoškolského spolku Detvan a literárnej skupiny R-10, bol šéfredaktorom Kultúrneho života a redaktorom v Slovenských pohľadoch, od r. 1956 sa venoval iba literárnej tvorbe. Najvýznamnejšie zbierky: Ave Eva, Presila smútku, Každý deň, Len raz, Prvé a posledné. Prekladal francúzsku a českú poéziu. Narodil sa 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavnici.


6. 11. 2020

1973 -- v Bratislave zomrel básnik a prekladateľ Valentín Beniak, predstaviteľ katolícky orientovanej poézie. Najvýznamnejšie zbierky: Žofia, Popolec a Igric. Narodil sa 19. februára 1894 v Chynoranoch.


8. 11. 2020

1921 -- v Dolnom Kubíne zomrel básnik, dramatik, právnik Pavol Országh Hviezdoslav. Študoval na gymnáziu v Miškolci a Kežmarku a na právnickej akadémii v Prešove. Bol advokátskym pomocníkom v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a Námestove, kde pôsobil 20 rokov ako samostatný advokát. V r. 1899 sa vrátil do Dolného Kubína, tu žil až do svojej smrti. Jeho básnickou prvotinou boli na gymnáziu v Kežmarku napísané Básnické prviesenky Jozefa Zbranského. Najvýznamnejšie lyrické diela: Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou, Prechádzky letom, Stezky, Dozvuky, Krvavé sonety, epické básne a skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias. Venoval sa prekladom diel svetových autorov. Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne.


9. 11. 2020

1989 - v Bratislave zomrel spisovateľ Alfonz Bednár. Patril k najvýznamnejším povojnovým spisovateľom. Študoval na FFUK v Prahe a v Bratislave, bol učiteľom, pracoval vo vydavateľstve Pravda, bol dramaturgom Čs. štátneho filmu v Bratislave. Prekladal z anglickej a americkej literatúry. Autor románov Sklený vrch, Hromový zub, Deravý dukát, Role, Balkón bol privysoko, Výpoveď, Osamelý havran, zbierky noviel Hodiny a minúty a knihy Tri scenáre, ktorá obsahuje scenáre filmov Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry. Ďalšie scenáre: Veľký deň, Za hrsť drobných, Moje kone vrané. Narodil sa 13. októbra 1914 v


13. 11. 2020

2001 - v Bratislave zomrel novinár Svetozár Štúr. Pochádzal z rodiny uhorských Štúrovcov, jeho pradedom bol brat Ľudovíta Štúra Samuel Štúr. Počas štúdia pracoval vo vysokoškolskom hnutí v oblasti kultúry, bol spoluzakladateľom a aktívnym členom súboru Lúčnica. V r. 1950-69 zahraničný spravodajca Čs. rozhlasu v Bratislave. Pre svoje postoje r. 1968-69 bol vylúčený z KSČ. Pracoval vo Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí a až do decembra 1989 mal zákaz publikovať. V r. 1990-92 bol riaditeľom ČSTK na Slovensku, neskôr pracoval v redakcii Národná obroda. Manžel teatrologičky Nelly Štúrovej, otec dirigenta a skladateľa Svetozára Štúra. Narodil sa 26. augusta 1929 v Bratislave.


15. 11. 2020

Deň väznených spisovateľov (vyhlásený PEN-klubom v roku 1993)


1933 -- vo Velkom Meziříčí sa narodila slovenská spisovateľka, autorka kníh pre deti Jaroslava Blažková. Po štúdiách pracovala vo vydavateľstve Smena a neskôr ako robotníčka, od r. 1959 sa venovala najmä literárnej tvorbe. V 60. rokoch patrila k veľmi populárnym slovenským autorom, v r. 1968 však emigrovala do Kanady. Najvýznamnejšie diela: Nylonový mesiac, Jahniatko a grandi, Môj skvelý brat Robinzon, Svadba v Káne Galilejskej, Ohňostroj pre deduška, Tóno, ja a mravce, Ostrov kapitána Hašašara, Mačky vo vreci, Minka a pyžaminka, Rozprávky z červenej ponožky a i. Za tvorbu pre deti bola ocenená cenou UNESCO H. Ch. Andersena.


16. 11. 2020

1806 -- v Brezne sa narodil evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány. Bol farárom vo Zvolene a v r. 1832-49 v Banskej Bystrici, kde tiež vydával časopis Hronka. Neskôr bol profesorom teológie vo Viedni a od r. 1860 superintendentom evanj. cirkvi v Banskej Bystrici. V r. 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej a zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor eposu Běla, románu vo forme listov Ladislav i cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne, napr.: Kto za pravdu horí. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.


1932 -- vo Veľkom Bočkove na Ukrajine sa narodil dramatik Osvald Záhradník. Bol režisérom v Čs. rozhlase v Banskej Bystrici, umeleckým šéfom Činohry SND a tiež predsedom Zväzu slovenských dramatických umelcov. Začínal písaním rozhlasových a televíznych hier a jeho divadelnou prvotinou bola lyrická hra Sólo pre bicie (hodiny). Ďalej napísal divadelné hry Zurabaja alebo Epitaf pre živého, Prekroč svoj tieň, Čas brieždenia, Sonatína pre páva, Prelúdium v mol, Post scriptum, Polostrovy vianočné a iné. Pre televíziu napísal seriál 39° v tieni a v rozhlase spolupracoval na seriáli Králikovci.


18. 11. 2020

1907 -- v Liptovskej Sielnici sa narodil básnik, prozaik Andrej Plávka. Potom ako neukončil právnické štúdiá v Prahe, pracoval ako úradník v YMCA, v Zbore povereníkov a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran a vo Zväze slovenských spisovateľov. Jeho tvorba bola ovplyvnená socialistickým realizmom, modernizmom a regionalizmom. Debutoval zbierkou Z noci a rána. Ďalšie zbierky Liptovská píšťala, Domovina moja. Autor skladieb venovaných Slovenskému národnému povstaniu Ohne na horách, Neumrel na koni, osobnej lyriky, krátkych próz, románu Obrátenie Pavla a memoárovej literatúry. Zomrel 11. júla 1982 v Bratislave.


20. 11. 2020

1985 -- v Banskej Bystrici zomrel prozaik, autor próz pre deti a mládež Ján Bodenek. Pracoval v Matici slovenskej, bol redaktorom v časopise Slniečko a riaditeľom vydavateľstva Osveta. Debutoval románom pre mládež Ivkova biela mať. Ďalšie knihy: Leto na Rovniach, Zapálené srdce, Svetlá na bublinách, Kríž profesora Hunku, Z vlčích dní a i. Autor novely Katastrofa, ktorá bola sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Narodil sa 6. marca 1911 vo Vrútkach.


21. 11. 2020

1927 -- v Malých Krškanoch sa narodil spisovateľ Andrej Chudoba, vl. m. Ondrej Hudoba. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Pukanci. Debutoval zbierkou básní Letokruh srdca, no zaujal až knihou noviel Kde pijú dúhy a samostatnými novelami Pustý dvor a Miesto pre dvoch. Romány: Leto s pehavou Pannou, Nákaza, Stopárka, Zázrak na konci sveta, Krásne poškodená slečna. Zbierky poviedok a noviel: Zbohom, Cyrano, Hlinené husle, Konečne bude mier a i.


23. 11. 2020

1987 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Daniel Okáli. Ľavicový politik, patril k davistom. V r. 1948-51 bol povereníkom vnútra, neskôr odsúdený v procese s buržoáznymi nacionalistami a väznený. V r. 1963 ho rehabilitovali, pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Napísal básnickú zbierku Ozvena krvi a zápasov, monografie Burič Gejza Vámoš, Kritik Ján Igor Hamaliar, Literárna teória a kritika davistov, literárne state a kritiky. Narodil sa 9. marca 1903 v Liptovskom Mikuláši.


26. 11. 2020

1985 -- zomrel v Bratislave prozaik Rudo Moric. Pôvodne bol učiteľom a od r. 1959 riaditeľom vydavateľstva Mladé letá. Napísal romány Explózia, Tri roky, Prvý z Dvorov a úspešné boli najmä jeho poviedky Z poľovníckej kapsy, Rozprávky z lesa, Ako som krstil medveďa a i. Ďalšie dielo: Prípad "Tubercilín", Zvon lumpov, Smrť tridsaťsedmičky a i. Narodil sa 27. marca 1921 vo Veľkých Sučanoch.


27. 11. 2020

1951 -- v Lučenci zomrela spisovateľka Božena Slančíková Timrava. Patrí k popredným predstaviteľkám neskorého realizmu. Začínala písaním satirických básničiek a ponášok na ľudové piesne, ktoré uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávala so svojou sestrou. Bola učiteľkou v materskej škole v Ábelovej a v dôchodku žila v Lučenci. Vo svojom diele vytvorila realistický obraz dediny i malomesta rodného kraja: Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Širší pohľad na spoločenské dianie rozvinula v románe Hrdinovia. O ženách napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Narodila sa 2. októbra 1867 v Polichne.


28. 11. 2020

1925 -- v Oslanoch sa narodil literárny vedec Stanislav Šmatlák, dlhoročný pracovník na Ústave slovenskej literatúry SAV. Mnohé štúdie publikoval časopisecky. Autor monografických prác Hviezdoslav, Zrod a vývin jeho lyriky, Básnik Laco Novomeský, Vývin a tvar Kraskovej lyriky. Ďalšie dielo: Dve storočia slovenskej lyriky, Dejiny slovenskej literatúry, Pozvanie do básne. Pripravil antológie a výbery z tvorby Hviezdoslava, Vajanského, Novomeského, Válka, Rúfusa i Korešpondenciu P. O. Hviezdoslava so S. H. Vajanským a J. Škultétym.


1999 -- v Bratislave zomrel prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. stor. Dramaturg na Novej scéne v Bratislave, kultúrny atašé v Bukurešti, neskôr redaktor v Kultúrnom živote. Po r. 1968 sa stal nežiaducou osobou. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. V divadelných hrách: Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod kritizoval zneužívanie moci a ohrozenie slobody. Autor teoretických prác o divadle. Narodil sa 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici.


29. 11. 2020

1778 -- vo Vyšnej Boci zomrel pedagóg, básnik, jazykovedec, autor prvej vedeckej slovenskej mluvnice a šlabikára Pavol Doležal. Narodil sa 20. januára 1700 v Skalici


1931 -- v Chrenovej sa narodil literárny historik a kritik Štefan Drug. Zameral sa najmä na slovenskú umeleckú avantgardu, autorov generácie DAV-u. Autor monografie Národný umelec Janko Jesenský, tiež monografií o Clementisovi a Novomeskom. Ďalšie dielo: DAV a davisti, Od robotníckej poézie k DAVu.


1964 -- v Košiciach sa narodil básnik a textár Jozef Urban. Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej bol redaktorom v Dotykoch a Literárnom týždenníku. Pôsobil tiež ako riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. K "rockovej" básnickej generácii sa zaradil už svojím debutom - zbierkou básní Malý zúrivý Robinson. Ďalšie zbierky: Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych, Snežienky & biblie. Pre deti napísal Dobrodružstvá vranky Danky. Tiež autor populárno-didaktickej knihy pre začínajúcich poetov Utrpenie mladého poeta. Zahynul tragicky pri automobilovej nehode pri Detve 28. apríla 1999.Vychádza z tlačového servisu TASR a SITA. (c) 2007Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.