Slovenské hádanky

 


Hádaj, kto vieš hádať,
hádaj, ale skoro;
červené po smrti,
živé čierne bolo.
Rak

Ďalšie hádanky

 

Myšací klepec kožou obtiahnutý. #

 


Ktorého psa sa zajac viac bojí,
bieleho a či čierneho? #

 

Brucho drevené, črevá slamené, zuby železné. #

 

Aká podobnosť je medzi rybárom a pavúkom? #

 

Na širokej plachte zlatý hrach a v prostriedku biely postruhník. #

 

Mám takého vola: keď ide do poľa, nohy má do dvora; keď ide do dvora, nohy má do poľa. #

 


Nemá rúk ani nôh,
a predsa zďaleka chodí.
Je nemý,
a predsa všetko vypovie. #

 

Čím sa viacej umýva, tým je černejšie. #

 

Rastie dolu hlavou a sopeľ mu kvapká. #

 


Dávno som hotová
a každý deň ma
poprávajú;
bohatí i chudobní radi ma majú,
a predsa nik nerád býva dlho vo mne. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam