Slovenské hádanky

 


Jednu nohu vystri,
druhú skrč;
kde sa to rozškerí,
tak to dnu strč. #

 

Hučí vôl na sto hôr, na sto potokov. #

 


Ide do hory,
tam sa nažerie;
ide na dvory,
tratí taniere. #

 


Mám zeme bez ľudí,
rieky bez vody,
mestá bez domov,
hory bez stromov. #

 

Istý človek robí druhým domy a ukladá ich do nich; ale pre neho samého musí druhý túto prácu konať. #

 

Mlynu som podobné,
hoc nenáhlim tak,
a čo mlyn má hore,
ja mám dolu tak,
teda naopak. #

 


Keď ja idem, aj on ide,
keď ja stojím, aj on stojí. #

 

Najprv šaty zelené, potom nosí červené, a keď už belasé má, s dobrou chuťou jesť sa dá. #

 


Je to tráva, a nie je to tráva,
krava z toho mlieko dáva. #

 

Má len jednu nohu, ale veľa kolien. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam