Slovenské hádanky

 

Čak čaká, vis visí; vis odpadne, čak uchytí.
Jablko (čakanie na jeho odpadnutie).

Ďalšie hádanky

 


Kým je živé, ani vidieť ho nechceme;
keď je mŕtve, aj prsty si od neho lížeme. #

 

Ktorý vták má na chvoste raka? #

 

Bez nôh prejde celý svet. #

 

Bez čoho nemôže pekár napiecť chleba? #

 

Učím ľudí, čo je spravodlivé, čo nespravodlivé; trebárs môj jazyk nikdy nehovorí, predsa bez neho byť nemôžem. #

 

Čo chýba čižme, keď je hotová? #

 

Dolu stojí, tri má nohy; hore stojí, tri má rohy; na rohy si naberá, a človek naň pozerá; keď na rohy naberie, človek mu ho požerie. #

 


Jeden tanier hrbatý,
dve lyžice deravé. #

 


Rožky malo,
a neklalo,
kde sa pohlo,
vždy v svojom bývalo. #

 

Ktorý deň nemá noci? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam