Slovenské hádanky

 


Keď je malé, sotva vládze,
keď je veľké, zem prevracia
a po smrti do krčmy chodí.
Teľa

Ďalšie hádanky

 


Do vrát ide bez kožucha,
a z vrát ide v kožuchu. #

 

Pod čím stojí chlap, keď zvoní? #

 

Lieta po poliach, a nie je to kôň. #

 


Kopytá mám, na troch nohách žijem,
a nie som zviera. #

 

Mám jedného čierneho koňa, ktorý keď do maštale vojde, všetky červené vyženie. #

 

Mám také dievča: kdekoľvek ide, všade ho zauškujú. #

 

Mám takého kohútika, čo popod zem hrkútiká. #

 

Tri nohy, bez hlavy, čierne brucho, jedno ucho. #

 

Viem 12 sestár; v jednej postieľke ležia, a žiadna na kraji. #

 

Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam