Slovenské hádanky

 

Krivý nemček po poli behá.
Kosák

Ďalšie hádanky

 


Keď som pekná,
mám ich tisíc;
keď som mrzká,
už nemám nič. #

 

Keď je mladé, štyrma vládne, keď je staré, so zemou sa borí, a po smrti kus z neho do kostola chodí. #

 


I keď sa rada nosím,
na zem predsa musím. #

 

Dážď pršal; po poli chodilo a nikdy sa neumočilo. #

 

Prečo je viac žien ako mužov na svete? #

 

Za živa nikdy a po smrti sa veľmi hanbí. #

 

Moje svetlo prináša pokoj. #

 

Krúti sa to, krúti a celý svet nesie. #

 


Po poli chodí,
šturcu-burcu nenarobí,
so sebou sa zhovára. #

 


Piati bratia naveky pod strechou čušia,
a naveky sú mokrí;
druhí piati bratia naveky tu von behajú,
a naveky sú suchí. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam