Slovenské hádanky

 

V ktorom stole farár káže?
V kostole

Ďalšie hádanky

 

Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň. (Alebo: Biela som, keď sa narodím, odrastená bývam zelená, a na starosť červená alebo čierna, a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý.) #

 


Štyri dupitance,
štyri poťahance,
dva popichance
a jeden bič. #

 

Strieborné ovce, rohatý pastier. #

 


Hoc má dlhú bradu,
nevie ti dať radu. #

 

Ražeň z mäsa a na ňom zlaté prasa. #

 

Mám ja takú kravičku, nemá krvi (mlieka) za lyžičku, ani mäsa za hrniec, ani kožku na krpec. #

 

Snáď od sto rokov som
podozrivý tvor —
už nebude inak —
a pochádzam z hôr.
Boja sa riecť ľudia:
„Vinný, nevinný!“,
len znak podozrenia
na mňa vybili.
Hádanka ťa už napína?
Nuž — ja som: istá rastlina. #

 


Sedí pani na kláte
v tmavom, čiernom kabáte. #

 

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. #

 

Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa videť nemôžu. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam