Slovenské hádanky

 

Ktorá bota sa nikdy neroztrhá?
Sobota

Ďalšie hádanky

 


Mám dve čelá aj dve hlavy
a hlas k tomu duplovaný;
oči sú mi tiež tak štyri,
nechtov dvadsať a aj štyri. #

 


Vysoké ako dom,
malé ako myš,
horké ako jed,
sladké ako med. #

 


Menšie je to od klobúka,
zvalí chlapa ako buka. #

 

Čo je mocnejšie od kameňa? #

 

Ako urobíš z dvoch palíc 10? #

 


Mám ja takú kuričku, čo za sebou
drobce vláči. #

 

Nemý pán v striebornom kabáte. #

 


Vyhodíš to, je to biele,
keď to spadne, je to žlté. #

 


Išiel pán s paňou spať,
zavrel guľky do škatuľky,
fúzaté dal na fúzaté! #

 


Vo vode sa mačká,
a stále sa jej čká, čká… #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam