Slovenské hádanky

 


Keď som pekná,
mám ich tisíc;
keď som mrzká,
už nemám nič.
Žena

Ďalšie hádanky

 


Ostrý hosť som vám,
keď k vám zavítam.
Ľudia ma však radi majú
k hostinám ma pozývajú
a šunku mi predkladajú. #

 

Koľko vlasov má Cigán na hlave? #

 

V dubovom kre mocný pijak. #

 

V ktorej krajine sú najvyššie vrchy? #

 


Ústa mám okrúhle a v nich jazyk tvrdý,
miluje ma zlostný, miluje i hrdý,
vždy mlčím jak nemý, keď som bez pomoci,
a keď mi pomôžu, volám vo dne, v noci. #

 


Na stĺpoch domčeky a v tých domčekoch
na tisíce želiarov. #

 

Keď ho vyhodím, biele je, keď dolu spadne, žlté je. #

 

Ide to a stojí to. #

 

Išiel máček popod dášek; ani nečuchnul, ani nemrknul. #

 

Prečo biele ovce viac zožerú ako čierne? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam