Slovenské hádanky

 


Okrúhle je ako turák,
červené ako cibuľa,
sťahuje sa ako meštek.
Zadok

Ďalšie hádanky

 

Čo ide na hlave do školy? #

 

Ktorá cesta je bez kamenia? #

 


Ide jeden híč,
nesie plnú kapsu bíč;
aj, híču, híču,
daj mi jednu bíču;
veď ti ja ju dám,
keď sa nadudám. #

 

Čoho je najviac na slamenej streche? #

 

Päť paničiek naveky okolo seba behá, a nikdy sa nedohonia. #

 

Ja to mám, ty to máš, starý peň to má, ale Boh to nemá. #

 

Na ktorom boku má kôň viac srsti? #

 

Jesto jedna veľká pani,
pekné, biele šaty má;
len raz v roku zjaví sa nám,
potom si zas zadriema.
A keď príde, to si u nás
veru dlho potrvá;
pred ňou sa ty hodne trasieš,
bo je ona zlobivá.
Pred jej plášťom ukrývaš sa,
lebo je on škodlivý,
keby ťa doň zakrútila
tá pani v čas búrlivý.
Len dakedy sa tam na ňom,
keď sa stíši, pohrávaš.
Kto tá pani? — nevidíš ju,
jej biely plášť vídavaš.
J. Kršák #

 


Je bez rúk a bez nôh,
i tak najťažšie dvere otvorí. #

 

Ktorá hlava nikdy neplešivie? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam