Slovenské hádanky

 


Štyri nohy, štyri rohy,
ale hlava nikde.
Stôl

Ďalšie hádanky

 


Sto prstov, päť krstov, štyri duše,
päť hláv? #

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš. #

 

Zo zvučného som kovu,
vysoko stávam,
oplakávam mŕtveho,
živých zvolávam.
Som zvestoňom radosti,
zvestujem i žiaľ;
začasto ma je počuť
v šírošíru diaľ.
A. #

 


Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký
nápoj, a predsa sa nezmieša. #

 

Akým kvetom kvitne jablko? #

 

Kto jednou rukou štvrtú časť ľudí pobil? #

 

Akú vec človek nezabije? #

 


Od kraja zeme na kraj zeme dlhočizné,
a sliepka to prekročí. #

 

Padá to do vody a nezamúti ju. #

 


Hádaj, kto vieš hádať,
hádaj, ale skoro;
červené po smrti,
živé čierne bolo. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam