Slovenské hádanky

 

Čierne zrno, biela roľa, múdra hlava, čo ju siala.
Písmo.

Ďalšie hádanky

 

Dolu stojí, tri má nohy; hore stojí, tri má rohy; na rohy si naberá, a človek naň pozerá; keď na rohy naberie, človek mu ho požerie. #

 


Jeden tanier hrbatý,
dve lyžice deravé. #

 


Rožky malo,
a neklalo,
kde sa pohlo,
vždy v svojom bývalo. #

 

Ktorý deň nemá noci? #

 


Najviac je ho na začiatku,
menej, keď pribúda. #

 

Ktoré manželky sú najosožnejšie? #

 


Keď ide do hory, domov hľadí;
keď ide domov, do hory hľadí. #

 

Čierne zrno, biela roľa, múdra hlava, čo ju siala. #

 


Keď to leží, mlčí to,
keď ho pohneš, vreští to. #

 

Ide posol neposlaný, nesie lístok nepísaný, položí ho na múr nemúraný. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam